Maandelijks archief: mei, 2012

Islamitisch bankieren – een nieuw alternatief

Door Badr Youyou, i.s.m. A.L.M. A. Gafoor © Copy rights 2001 Het is voor moslims verboden rente te ontvangen of te betalen. Wanneer men zijn geld op conventionele banken zet of er een… Lees verder

Rentevrij bankieren

Alle religies, waaronder het christendom en het jodendom, hebben het uitlenen van geld op rentebasis verboden en alle samenlevingen hebben met minachting op geldschieters, die het rentesysteem hanteerden, neergekeken. Echter, gedurende de laatste… Lees verder

Kinderen zijn geen bezit – De ideale islamitische ouder

Een kind krijgt zelfvertrouwen dankzij het feit dat hij in staat is om op zichzelf te kunnen rekenen. Dat lukt bij een kind alleen als we onze waardering als ouders dat aan het… Lees verder

De islamitische utopie

Elke dag lees ik islamitische teksten voorbij komen waarin de utopische gedachten van de islam beschreven worden. Men schrijft over hoe de islam geweldig is, hoe prachtig de islamitische gemeenschap er uit ziet… Lees verder

Moslims Ontwaak!

Erg jammer dat ik in Nederland te weinig moslims zie die samenwerken met niet-moslims terwijl ze in feite allebei op één lijn zitten. Occupy is een goed voorbeeld van een bevolkingsgroep die doet wat ze… Lees verder

Gaan ‘ongelovigen’ naar de hel?

Vanwege bepaalde misverstanden die zowel moslims als niet-moslims over elkaar hebben, vond ik het van belang dat ik onderstaand bescheiden tekst schrijf. Het is op de eerste plaats bedoeld voor moslims. Als moslim… Lees verder

Aan de heren: waardeer je vrouw

God schiep haar niet zodat ze verplicht voor je kookt. Alles wat ze in huis doet voor je is niet een vanzelfsprekendheid. Al hebben jullie dat afgesproken, het is voor een vrouw niet… Lees verder

Waarom helpen mannen niet met het huishouden?

Vrouwen kunnen natuurlijk terecht klagen dat mannen hen niet helpen met huishoudelijke taken, maar wat ze meer moeten afvragen is hoe het komt dat mannen weinig of niets willen doen in het huis?… Lees verder

Het nut van het verbranden van de Koran

Wie kent hem nog? Terry Jones, de radicale predikant die in 2010 van plan was de Koran te verbranden? Destijds heeft hij dat onder druk van veel politici uitgesteld. Maar gisteren heeft hij… Lees verder

Gebrek aan emotionele ontwikkeling staat moslims in de weg

Recentelijk heb ik de volgende video voor het eerst op YouTube mogen aanschouwen. Om verder te gaan met het lezen van onderstaande column raad ik de lezer aan eerst de video te bekijken (als… Lees verder

Weeskinderen draag je op handen

Iedere moslim die een beetje kennis heeft vernomen van de islam weet dat de boodschapper Mohammed, God’s vrede en zegeningen zij met hem, als een weeskind is opgegroeid. Hij verloor zijn ouders op… Lees verder

Moederdag, een uiting van respect voor de moslimmoeders

Naar aanleiding van veel discussies op het internet tussen moslims onderling heb ik de volgende tekst bijgevoegd als aanvulling op een eerder artikel over het vieren van Moederdag en andere niet-islamitische feesten. Moederdag… Lees verder

Mogen moslims 5 mei of Moederdag vieren?

Op 13 mei wordt Moederdag gevierd. Veel moslims (met name diegene die het salafistische of de wahabitische wijze van de islam volgen) hoor je gauw zeggen dat het een bid`a (innovatie) is om Moeder- of… Lees verder

God is groter?

Iets om over na te denken: Sinds ik woonachtig ben in Nederland en de Nederlandse taal begon te leren, heb ik altijd het gevoel gehad dat deze vertaling de ware betekenis van ‘Allahu… Lees verder

Kindermishandeling bij Marokkanen komt vaker voor dan je denkt

Het is niet mijn bedoeling om mensen te shockeren, maar ik kwam de volgende video tegen die op een Facebookpagina staat, maar ik waarschuw alvast, indien je gevoelig bent, dan moet je vooral… Lees verder

Een extremist is als een kat in het nauw die rare sprongen maakt

Het is bij velen die niet in een godsdienst geloven een trend geworden om godsdiensten aan te vallen. Daarbij wordt ook nog eens beweerd dat extremisme voortvloeit uit een godsdienst. Maar laten we… Lees verder

Het identiteitsprobleem van Marokkaanse overlastgevende jongeren

Naar aanleiding van een bericht op de Volkskrant, heb ik de volgende mening daarover: Racisme is hier niet echt het probleem. Als Marokkaan weet ik dat Marokkaanse jongeren (niet allemaal natuurlijk) die hier… Lees verder

Waar komt extremisme en radicalisme vandaan? Een nieuw perspectief

Extremisme is niet afkomstig van religie, noch van een ideologie of enige vorm van denkwijze. Het neigen tot extremisme of radicalisme voortvloeit uit dezelfde psychische beweegredenen die een mens aansturen om een bepaalde… Lees verder

Hoe herken je een salafist?

Velen begrijpen ongeveer wat het salafisme betekent, namelijk een stroming binnen de moslimwereld die meent de islam te volgen op  de manier van de eerste drie generatie moslims sinds de komst van de… Lees verder

Een variant van de islam waar ik maar niet aan kan wennen

Wat ben ik God dankbaar dat ik de islam in Marokko mee heb gekregen en niet in Nederland. Daar heb ik op school gezeten, koranlessen gekregen en de islam op zowel tijdens de… Lees verder