Waarom worden meisjes slachtoffers van loverboys?

Antwoord:

Doordat een meisje bepaalde emotionele behoeften als kind heeft gemist, krijgt ze later als puber een hoge drang om die te zoeken bij een ‘vervanger’. Deze vervanger is een jongen die ze leert kennen. Zij denkt onbewust dat hij haar zal geven wat zij vroeger heeft gemist. Hierbij moet je denken aan: liefde, aandacht, warmte, waardering et cetera. Ze denkt dat die vriend haar leegte kan vervullen en dus haar gelukkig gaat maken.

Vanwege die hoge drang en nood die ze voelt om dat te ontvangen, is het tegelijkertijd haar zwakte. Op het moment dat ze het euforisch gevoel ervaart dat hij die behoeften van haar kan vervullen, dan wilt ze en kan ze hem niet meer loslaten. Het idee dat hij haar dan in de steek laat, is zeer beangstigend dat ze op een gegeven moment te blind wordt voor de werkelijkheid. Ze denkt niet meer rationeel. Ze kan dan heel ver gaan om hem te behagen zodat ze hem niet kwijt raakt. In de meest extreme gevallen – indien het hier om een loverboy gaat -, wilt ze desnoods voor hem achter de ramen gaan staan en toont ze begrip voor zijn ‘problemen’. Het meisje maakt zichzelf wijs dat het maar tijdelijk is. Ze gaat er vanuit dat zodra zijn financiële problemen opgelost zijn, hebben ze daarna alles achter de rug en zouden ze gelukkig worden.

Dit is de reden waarom vaak loverboys er in slagen om een meisje geheel geestelijk te kunnen gijzelen en min of meer hen als slavinnen kunnen gebruiken voor hun praktijken.

Ken je jonge meisjes in je omgeving ? Deel dan de link door. Wellicht schud je hiermee een meisje wakker zodat ze kan begrijpen wat haar mankeert in de hoop dat ze betere keuzes maakt in haar leven.

Badr Youyou

Advertenties