Mogen moslims vrijheid en Moederdag vieren?

 Op 13 mei wordt Moederdag gevierd. Veel moslims (met name diegene die het salafistische of de wahabitische wijze van de islam volgen) hoor je gauw zeggen dat het een bid`a (vernieuwing) is om Moeder- of Vaderdag te vieren.

Ik heb hier onderaan een duidelijke mening daarover geschreven naar aanleiding van een topic op Facebook waarin werd beweerd dat je als moslim geen Moederdag mag vieren.

Ten eerste; aangezien men wilt praten namens het geloof dan moet je ook iets vanuit het perspectief van het geloof beoordelen en dat is terugkeren naar de twee bronnen van de islam, die ondersteund worden door idjmaa’ (consensus) en qiyaas (analogie) et cetera.

Om vanuit deze bronnen te beoordelen moet men weten wat de term bid`a betekent. Taalkundig betekent het ‘vernieuwing’. Dat je iets nieuws vezint wat voorheen niet bestond of wat niet gedaan werd. De religieuze betekenis is het toevoegen aan de aanbiddingen (`ibadaat) wat niet in de Koran staat of wat de profeet niet gedaan heeft. Met aanbiddingen bedoelen we de zaken die we elke dag of een paar keer of één keer per jaar verrichten. Dan moet je denken aan de vijf zuilen van de islam en alles wat er bij komt kijken. Dat geldt ook voor het vieren van de religieuze feesten et cetera. Alles wat buiten valt dan de zaken die direct te maken hebben met het aanbidden van God die je verzint of doet heten geen bid`a (vernieuwing). Om een voorbeeld te geven: een moslim mag geen kerst vieren, omdat het een religieus christelijk aangelegenheid is. Wij vieren `ied al fitr en het offerfeest en buiten deze twee feesten mogen we geen nieuwe religieuze feest verzinnen en binden aan het geloof.

Maar dit betekent niet dat je geen feest mag vieren of een dag per jaar selecteren om iets te gedenken indien het niet om aanbiddingen gaat. Het vieren van de moeder of vaderdag of een nationale dag zoals een bevrijdingsdag en dergelijk hebben niets te maken met religie en die mag je gerust vieren. Er is geen bron binnen de islam die zegt dat je niets mag vieren wat buiten aanbiddingen valt. Moslims die dat hebben gekoppeld met bid`a (vernieuwing) hebben simpelweg niet verdiept in deze kennis, met name bepaalde groeperingen binnen het salafisme en wahabisme die een oppervlakkig wijze hebben van het interpreteren van het geloof verzinnen zulke onzin dat het vieren van moeder of vaderdag een bid`a is. Het is vaak een tweede bekende eigenschap van dat soort stromingen binnen de islam dat alles wat ze niet kennen bij hen meteen onder haram (het verbodene) of bid`a valt.

Op 6 mei wordt bekeerlingendag gehouden in Utrecht. Als we gaan denken op de manier zoals salafisten denken, dan moet deze gelegenheid ook niet één keer per jaar gehouden worden, want de profeet vrede zij met hem heeft ook niet gezegd dat moslims één keer per jaar een dag moeten houden speciaal voor nieuwe mensen die tot de islam bekeren. Dit geldt ook voor andere bijeenkomsten die moslims jaarlijks houden.

Graag dus oppassen welk literatuur men leest of volgt om te begrijpen hoe je oordeelt over een aantal zaken binnen het geloof. Want het gevaar die wij moslims vaak onderschatten is wanneer we ons geloof tekort doen en gaan we dingen daarover verzinnen die er niet zijn waardoor we een verkeerd beeld creëren bij de mensen die niet veel van het geloof afweten.

Het tweede wat niet klopt aan een van de beweringen en dat hoor ik veel moslims gebruiken als excuus, is wanneer men zegt: wij respecteren onze moeders elke dag en niet alleen één keer per jaar. In de eerste instantie klinkt dit voor een lezer heel ‘wijs’ en aannemelijk, maar wie een beetje verder kijkt dan zijn neus lang is, moet weten dat diegenen die moederdag vieren ook mensen zijn die hun moeder elke dag respecteren en niet alleen op die ene dag. Maar mensen hebben een dag uitgekozen om de waarde van de moeder te vieren of elkaar er aan herinneren de rol van de moeder meer aandacht aan te geven dan op andere dagen. Net zoals vijf mei wordt gevierd over vrijheid, wat niet betekent dat iedereen hier na of voor 5 mei vrijheid hebben vergeten of niet meer in hun dagelijks leven toepassen.

Één keer per jaar komen bijvoorbeeld sportauto liefhebbers uit verschillende streken bij elkaar om bijvoorbeeld kennis te maken met elkaar en te pronken met hun auto’s. Betekent het dat ze dan op andere dagen niet goed voor hun auto’s zorgen en daar niet zo zuinig mee zijn?

Op moederdag is het voor moslims ook een goed gelegenheid om daar gebruik van te maken. Waarom zou het niet kunnen? Dat ze bijvoorbeeld een conferentie houden waarin de moeder centraal staat in hun lezingen en semina’rs? Dat ze gaan praten over de rol van de moeder en haar rechten of elkaar herinneren aan de toestand van de moeders wereldwijd.. over de opvoeding van kinderen, of moeders die gescheiden zijn, verlaten, of moeder’s wiens kinderen van hen ontnomen of ontvoerd zijn… et cetera… Onderwerpen eindeloos die ik kan benoemen waar we aandacht aan kunnen besteden en op de dag van moederdag als een kans grijpen om die problmen aan de kaak te stellen.

Wat ik graag had willen zien is dat moslims ook massaal 5 mei vierden, aangezien ze hier in Nederland leven. Moslims moeten God bedanken dat ze in een vrije land leven waarin ze hun religie in alle vrijheid mogen praktiseren.

Vrijheid is niet een vanzelfsprekendheid. Eeuwen geleden toen de kerk in het Westen regeerde zou het voor een moslim zelfmoord zijn als hij in Europa tussen de christenen kwam wonen. Niemand had destijds zich kunnen voorstellen dat er een tijd zou komen waarin moslims hun eigen moskeeën en rechten kunnen hebben om hun geloof in alle vrijheid te kunnen uitoefenen binnen een judeo-christelijke samenleving.

5 mei is niet alleen een dag waarin Nederland de vrijheid viert die te maken heeft met de WOII, maar is ook een dag waarin ieder bewoner van Nederland de vrijheid mag vieren dat hij op straat zonder angst voor zijn geloof of geaardheid kan lopen. Ik ga zelfs hier heel ver in door te zeggen dat; net zoals een moslim wenst dat hij zonder angst naar werk of naar de moskee gaat, moet dezelfde moslim opkomen voor die homoseksueel die in zijn wijk gepest wordt door een paar hangjongeren die soms ook een afkomst hebben van islamitische gezinnen. Het een kan niet zonder het andere.

Als ik volg wat er vaak op het internet verspreidt wordt over de islam, zaken die vaak onzinnig zijn en die niets met de islam te maken hebben, dan maak ik me ernstig zorgen over de ontwikkeling van de moslims in een Westerse samenleving. Het ontbreekt aan kennis en diepgang bij een grote groep, wat leidt tot de vertraging en ontwikkeling van de moslimgemeenschap in haar geheel.

Moge God ons leiden tot het gene wat voor ons allemaal ten goede komt.

Advertenties