Waar komt extremisme en radicalisme vandaan? Een nieuw perspectief

Hitler, de baby.

Extremisme is niet afkomstig van religie, noch van een ideologie of enige vorm van denkwijze.

Het neigen tot extremisme of radicalisme voortvloeit uit dezelfde psychische beweegredenen die een mens aansturen om een bepaalde variant van het geloof of ideologie te kiezen. Een religieuze extremist of een rechts extremist of links extremist et cetera, hebben precies dezelfde psychische denkbeelden en beweegredenen die hen drijven om extremistisch te worden.

Halfvol of halfleeg?

Daarom heeft extremisme weinig met een geloof of ideologie te maken, maar heeft eerder te maken met hoe je persoonlijk naar iets kijkt zoals naar een glas die tot de helft met het water gevuld is.

Ben je ingesteld als een persoon die het glas halfvol ziet, dan ben je openminded, optimistischer en kijkt verder dan je neus lang is. De gulden middenweg is dan je manier van keuzes maken, want dan kijk je objectiever en helderer naar de zaken. Ook is het zwart-wit of doemdenken niet je manier van oordelen.

Ben je een persoon die het glas halfleeg ziet, dan ben je pessimistisch, negatief ingesteld, je denkt zwart-wit, je zoekt de oplossing in het uiterste en gebruikt ook radicale oplossingen om je doel te bereiken.

Wanneer je dan een geloof (of ideologie) aanhangt dan ga je op een extreme manier er naar gedragen. Stel dat je van dieren houdt, dan is de kans groot dat je op die manier ook voor de dieren opkomt. Kortom: de geestelijke toestand van een persoon wordt van oorsprong niet bepaald door het geloof, maar door zijn eigen milieu waarin hij wordt opgevoed en dat begint thuis bij zijn ouders. Het geloof hangt hij later aan (door middel van bekering), maar dan leest hij het en gebruikt hij het vanuit die psychische (negatieve of positieve) toestand die hij van huis uit o.a. mee heeft gekregen.

Het mes

Als een buitenaardse wezen ons zou bezoeken die nog nooit eerder een mes heeft gezien en we laten hem foto’s zien van afgeslachte mensen en dieren die door het mes zijn gedood, dan zal deze buitenaardse wezen terug keren naar zijn planeet en zijn volk vertellen dat een mes een vreselijk instrument is waar je vreselijke dingen mee kan doen. Het mes zal geassocieerd worden met misdaad en bloedvergiet. Indien we een ander buitenaardse wezen hetzelfde mes laten zien waarin we hem alleen uitleggen dat je fruit en groenten mee schilt en kunt gebruiken als een handig gereedschap, dan zal hij zijn volk op zijn planeet vertellen hoe nuttig en wat voor prachtig instrument een mes is.

Amygdala (amandelkernen)

Het oordeel van een positief of negatief ingesteld persoon bepaalt hoe hij naar de zaken kijkt. Onze beoordelingsvermogens hangen sterk af van hoe wij vanaf onze kinderjaren informatie deels in onze hersenen (in de amgydala om precies te zijn) opgeslagen hebben. De amygdala is het emotionele brein die ons in staat stelt om te kunnen vluchten of vechten voor een gevaar. Ieder levend wezen vanaf de insectenvorm heeft een ‘amygdala’. Kom je met je vinger in de buurt van een mug dan zal zijn amygdala alarm slaan. Zonder na te denken in een reflex vliegt het weg om haar leven te redden. Dit geldt ook voor de mens en daar komen overigens onze reflexen bij het zien van gevaar ook vandaan. Alvorens we stil staan bij een gevaar heeft de amgydala alarm geslagen en binnen 1/3 van een seconde al reageren we in een reflex (zonder er over na te kunnen denken) op het gevaar.

Helaas, dezelfde amygdala kan ook ‘informatie’ opslaan die onjuist is, maar zelf is ze ervan overtuigd dat die informatie ‘de waarheid’ is. Kinderen die met onterechte angsten zijn opgevoed, slaan veel angsten op die hen leven later erg beïnvloeden waardoor ze die angsten (denkfouten) als basisideeën gebruiken voor hun beoordelingsvermogen. Hetzelfde als wat ik eerder uitlegde over dat mes waar we de buitenaardse wezen mee voor de gek hebben gehouden, beoordelen wij ook alles wat om ons heen gebeurd op basis van foutieve informatie die in de amygdala opgeslagen zijn.

Stel dat je als ouder je kind regelmatig slaat, bij alles wat hij doet verwijt, bang maakt door middel van schreeuwen en dreigementen, of dat je ruzie maakt met je partner of bedreigingen uit naar haar et cetera die je kind ziet, of je bent een ouder die niet vaak thuis is of gewoon zijn kind verwaarloosd et cetera, dan zal hij dankzij jou, zijn angsten opslaan in zijn amygdala die dus later van invloed zullen zijn op zijn beoordelingsvermogen.

Wanneer je dus met angsten leeft (het kunnen bewuste, maar ook onbewuste angsten zijn), dan zal je ook neigen tot het nemen van beslissingen die radicaal zijn. Sommigen zullen uit angst zichzelf willen opsluiten (tot aan fobieën toe), anderen toveren die angsten om tot acties die vaak extreem zijn tot aan aanslagen toe. Meer over deze materie ga ik met God’s wil wat dieper behandelen in andere artikelen.

Om terug te komen naar het extremisme. Een moslim, christen, links of rechts extremist, voedt dan zichzelf met ideeën op die zijn ‘extreem denken’ opvoeden. Een moslim extremist leest dan de Koran vanuit die perceptie. In het geval van iemand met een negatieve houding die beladen is met een agressieve persoonlijkheid, zal dan zich interesseren in het oplossen van de problemen vanuit een agressieve houding. Oorlogsteksten of jihadteksten uit de Koran zullen hem dan meer aanspreken dan barmhartige teksten. Ook door zijn gebrek aan aandacht in zijn kinderjaren, maakt hij ook graag uitspraken die meer opvallen zodat hij daarmee zijn portie aandacht waar hij naar snakt kan krijgen.

Identiteit

In tegenstelling tot een negatieve ingestelde persoon, heeft de positieve persoon in vrijwel de meeste gevallen een positievere zelfbeeld. Ook is zijn identiteit sterker. Hier komen we bij de vraag: wat is een identiteit? Naar mijn mening heeft identiteit op de eerste plaats niets te maken met waarin je gelooft – hetzij een religie of ideologie -, maar het heeft op de eerste plaats te maken met je psychische gesteldheid. Een persoon die een zelfverzekerde persoonlijkheid heeft met daarnaast een dosis zelfwaardering, zelfrespect en zelfvertrouwen, is iemand die een sterke identiteit heeft. Deze zojuist genoemde eigenschappen hebben zelden te maken met een religie of een ideologie, maar zijn eerder eigenschappen die iemand van huis uit mee heeft gekregen. Op de eerste plaats door de manier hoe zijn opvoeders hem hebben opgevoed en op de tweede plaats door het milieu waarin hij is opgegroeid die deels invloed op hem heeft gehad. De rol die het geloof speelt in zijn identiteit is een aanvullende rol. Het maakt later wel deel uit van zijn identiteit, maar het is niet de basis zoals de meesten zich vergissen. Een geloof krijg je mee, maar je karakter, eigenschappen, je instelling, houding et cetera, zijn allemaal onderdeel van je psyche die gevormd zijn door op de eerste plaats je opvoeding.

Daarom is het een fundamentele vergissing van een grote groep mensen die denken dat ellende veroorzaakt wordt door religie. Ik heb eerder iets geschreven hierover en zal ik met God’s wil hier op mijn blog toevoegen.

Badr Youyou

——————————————-

De foto rechts boven van het artikel is een foto van Hitler toen hij een baby was.

Advertenties