Mogen moslims 5 mei of Moederdag vieren?

Op 13 mei wordt Moederdag gevierd. Veel moslims (met name diegene die het salafistische of de wahabitische wijze van de islam volgen) hoor je gauw zeggen dat het een bid`a (innovatie) is om Moeder- of Vaderdag te vieren.

Ik heb hier onderaan een duidelijke mening daarover geschreven naar aanleiding van een topic op Facebook waarin werd beweerd dat je als moslim geen Moederdag mag vieren.

Ten eerste; aangezien men wilt praten namens het geloof dan moet je ook iets vanuit het perspectief van het geloof beoordelen en dat is terugkeren naar de twee bronnen van de islam, die ondersteund worden door idjmaa’ (consensus) en qiyaas (analogie) et cetera.

Om vanuit deze bronnen te beoordelen moet men weten wat de term bid`a betekent. Taalkundig betekent het ‘innovatie’. Dat je iets nieuws verzint wat voorheen niet bestond of wat niet gedaan werd. De religieuze betekenis is het toevoegen van een handeling aan de verplichte aanbiddingen (`ibadaat) waar de Koran niet mee is gekomen of de profeet niet gedaan heeft. Met verplichte aanbiddingen bedoelen we de zaken die we elke dag of een paar keer of één keer per jaar verrichten. Dan moet je denken aan de vijf zuilen van de islam en wat daar bij komt kijken. Dat geldt ook voor het vieren van de religieuze feesten. Alles wat buiten valt dan de zaken die direct te maken hebben met het aanbidden van God die je verzint of doet heten geen bid`a (vernieuwing). Om een voorbeeld te geven wat wel een vernieuwing is, neem het voorbeeld van kerstviering. Moslims vieren geen kerst, omdat het een religieus christelijk aangelegenheid is. Wij vieren `ied al fitr (Suikerfeest)en het Offerfeest. Buiten deze twee feesten mogen we geen nieuwe religieuze feesten verzinnen en binden aan het geloof alsof ze daar een deel van zijn.

Maar dit betekent niet dat je geen feest mag vieren of een dag per jaar selecteren om iets te gedenken. Zelfs een viering die religieus is waar men niet van beweert dat het een onderdeel is van de islam, mag men gerust vieren. Dit geldt zonder meer ook voor het vieren van Moeder- of Vaderdag of een nationale dag zoals Koninginnedag of de Bevrijdingsdag en dergelijk. Er is geen bron binnen de islam die zegt dat je niets mag vieren. Alle vieringen zijn toegestaan mits ze geen elementen bevatten die haram zijn, zoals het gebruiken van alcohol of iets wat kan leiden tot een harame daad. Moslims die dat hebben gekoppeld met bid`a (vernieuwing), hebben simpelweg niet verdiept in deze kennis. Met name bepaalde groeperingen binnen het salafisme die een oppervlakkige interpretatie van het geloof hanteren, verzinnen zulke onzin die ze dan als een innovatie bestempelen. Het is vaak een tweede bekende eigenschap van dat soort stromingen binnen de islamitische wereld, namelijk dat alles wat ze niet kennen bij hen meteen onder haram (het verbodene) of verzinsel valt.

Jaarlijks wordt er ook de Bekeerlingendag gehouden. Als we vanuit de denkwijze van de salafisten zouden denken, dan moet deze gelegenheid ook niet één keer per jaar gehouden worden, want de profeet vrede zij met hem, heeft ook niet gezegd dat moslims één keer per jaar een dag moeten houden speciaal voor bekeerlingen. Dit geldt ook voor andere bijeenkomsten of vieringen die moslims jaarlijks houden.

Oppassen met welke literatuur men leest of volgt, anders ga je de zaken vaak verkeerd beoordelen. Want het gevaar die wij moslims vaak onderschatten, is wanneer we ons geloof tekort doen en gaan we dingen daarover verzinnen die er niet zijn, waardoor we een verkeerd beeld creëren bij de mensen die niet veel over het geloof afweten.

Een van de beweringen die ik veel moslims hoor zeggen en als reden geven, waarom je geen Moederdag mag vieren is: Wij respecteren onze moeders elke dag en niet alleen één keer per jaar. In de eerste instantie klinkt dit voor een lezer heel ‘wijs’ en aannemelijk, maar wie een beetje verder kijkt, moet weten dat degenen die Moederdag vieren ook mensen zijn die hun moeder elke dag respecteren en niet slechts op die ene ‘speciale’ dag. Mensen hebben een dag uitgekozen om moeders in het zonnetje te zetten en hen extra aandacht te geven. Net zoals vijf mei gevierd wordt voor de vrijheid. Dat betekent niet dat mensen na 5 mei vergeten wat vrijheid is. Eens per jaar komen bijvoorbeeld motorliefhebbers uit verschillende streken bij elkaar om te pronken met hun motors en ook om kennis met elkaar te maken. Betekent het dat ze dan op andere dagen niet goed voor hun motors zorgen en daar niet zo zuinig mee zijn?

Op Moederdag is het voor moslims een goede gelegenheid om stil te staan bij het moederschap. Waarom zou het niet kunnen? Lezingen houden bijvoorbeeld over de rol van de moeder. Over haar rechten en plichten of elkaar herinneren aan de toestand van moeders wereldwijd. Over de opvoeding van kinderen, of moeders die gescheiden zijn, verlaten, of moeder’s wiens kinderen van hen ontnomen of ontvoerd zijn, et cetera. Zat onderwerpen die ik kan benoemen waar we aandacht aan kunnen besteden om bij Moederdag stil te staan.

Wat ik graag had willen zien is dat moslims ook massaal 5 mei vierden, aangezien ze hier in Nederland leven. Moslims moeten God bedanken dat ze in een vrije land leven waarin ze hun religie in alle vrijheid mogen praktiseren.Vrijheid is niet een vanzelfsprekendheid. Toen eeuwen geleden de kerk in het Westen regeerde, was het voor een moslim zelfmoord zijn geweest indien hij in Europa tussen de christenen kwam wonen. Niemand had destijds zich kunnen voorstellen dat er een tijd zou komen waarin moslims hun eigen moskeeën en rechten kunnen hebben om hun geloof in alle vrijheid te kunnen behouden en uitoefenen binnen een samenleving die voornamelijk christelijk is.

5 mei is niet alleen een dag waarin Nederland de vrijheid viert die te maken heeft met de WOII, maar is ook een dag waarin iedere bewoner van Nederland de vrijheid mag vieren dat hij op straat kan lopen zonder angst voor zijn geloof of etniciteit. Ik ga zelfs hier ver in door te zeggen dat net zoals een moslim wenst dat hij zonder angst naar werk of naar de moskee gaat, moet dezelfde moslim opkomen voor die homoseksueel die in zijn wijk gepest wordt door een paar hangjongeren die soms ook afkomstig zijn van moslimgezinnen. Het een kan niet zonder het andere namelijk.

Als ik volg wat er vaak op het internet verspreidt wordt over de islam, zaken die vaak onzinnig zijn en die niets met de islam te maken hebben, dan maak ik me ernstig zorgen over de ontwikkeling van de moslims in de Westerse samenleving. Het ontbreekt aan diepgang bij een grote groep, wat leidt tot een vertraagde ontwikkeling van de moslimgemeenschap in zijn geheel. 

Moge God ons leiden tot het gene wat voor ons allemaal ten goede komt.

Badr Youyou

Advertenties