Moederdag, een uiting van respect voor de moslimmoeders

Naar aanleiding van veel discussies op het internet tussen moslims onderling heb ik de volgende tekst bijgevoegd als aanvulling op een eerder artikel over het vieren van Moederdag en andere niet-islamitische feesten.

Moederdag heeft niets te maken met aanbiddingen (`ibadaat). Het voegt niets eraan en het haalt ook niets daar uit. Het staat geheel los van de vijf zuilen van de islam of de zes zuilen van al-iemaan (besef van God’s bestaan). Een feest als Moederdag heeft daar niets mee te maken. Net zo min als wanneer een land haar bevrijdingsdag viert. Stel je voor dat we in een islamitisch land leven en na een oorlog van zoveel jaren hebben we ons land bevrijd van de bezetter. Mogen we dan geen bevrijdingsdag vieren? Onze martelaren eren? Of een dag selecteren waarin we hen gedenken et cetera? Of denk aan de Palestijnen. Zij vieren ieder jaar de Naqba (Catastrophe). Dat is de dag dat de Zionisten Palestina veroverd hebben. Ook dit valt onder de vieringen en heeft niets met het geloof zelf te maken. Zo kan ik een rij aan vieringen op een rij zetten die niets direct te maken hebben met aanbiddingen binnen de islam. Het maakt dan ook niet uit van wie het komt, het zij een moslim die het bedacht heeft of een niet-moslim. Je kan het prima vieren mits binnen dat feest geen elementen er aan worden toegevoegd die haram zijn.

Mensen moeten verder het geloof niet moeilijk maken voor anderen. Als iemand denkt zelf dat het haram (verboden) is, dan moet hij dat vooral doen, maar het is haram om mensen te willen overtuigen van iets waar je geen direct bewijs van kan vinden binnen de twee bronnen (Koran en hadieth: tradities van Mohammed vzmh) dat ze haram zijn. In zo een geval moet je het haram maken voor jezelf en niet bij anderen propageren dat het haram is omdat men in dit geval is meer zijn eigen neigingen aan het verspreiden dan het gene waar de islam mee is gekomen. Wat je niet direct kan bewijzen, moet je ook niet propageren. Het bewijs moet komen van een hadieth die qat`iy addilalah of qat`iy athoboet is. Het betekent een hadieth die niet twijfelachtig is op het gebied van bewijs en ook niet twijfelachtig is qua authenticiteit. Alle pogingen die er nu zijn en die aangehaald worden als ‘bewijs’ dat het vieren van Moeder- of Vaderdag verboden zijn, vallen niet onder de voorwaarden van bewijs die ik zojuist heb aangehaald, maar zijn indirect, suggestief en gebaseerd op conclusies.

De islam is verder niet tegen van het overnemen van een traditie die niet haram is. Als de islam een land binnenkomt dan komt hij niet er in om die bevolking van hun eigen culturen en tradities te ontnemen of te transformeren. De dingen die de islam verbiedt zijn erg weinig en beperkt en die haal je direct uit de Koran en de tradities van de Profeet vrede zij met hem. Hetgene wat je haram moet noemen moet je uit die twee bronnen halen anders is het halal. Daarom zijn tradities niet haram tenzij het een element bevat wat haram is, zoals bijvoorbeeld het stierengevecht in Spanje of enige vorm van leedvermaak bij dieren zoals hanengevecht in sommige landen et cetera. Voor de rest wanneer een traditie of gewoonte een culture gewoonte is, dan mogen de bevolking die behouden. De islam heeft nooit tradities van landen willen veranderen. De islam op zichzelf is ook geen cultuur, maar slechts een neutraal geloof met een neutrale lifestyle die prima past in alle landen zonder de waarden van dat land aan te tasten. Daarom kan je het ook niet als geloof van de Arabieren noemen en het heeft ook niets te maken met andere Arabische culturele of tradities.

Derhalve is Moederdag een mooi gelegenheid om je moeder in het zonnetje te zetten. Het is verder geen verplichting. er zijn mensen die het wel vieren en anderen niet. Dus een ieder geeft daar aan zijn eigen invulling. Zelf pleit ik voor een Moederdag als een dag waarin moslims juist die dag aangrijpen als gelegenheid om moederschap te eren. Lezingen en bijeenkomsten geven. Stil staan bij wat moederschap is. Het benoemen van de rol van de moeder, haar gevecht, haar strijd, haar obstakels, het bespreken van de problemen die veel moeders meemaken, gescheiden moeders, moeders die mishandeld worden door hun mannen (en het zijn er veel), moeders als opvoeders…. et cetera. Allemaal onderwerpen die je op Moederdag o.a. als kans grijpt om ze te bespreken en uitgebreid er op in te gaan vanuit een islamitische, wetenschappelijke en maatschappelijke uitgangspunt.

Op Islaam.tv zag ik een filmpje waarin te zien is een groep moslims met een kraampje. Ze hadden islamitische boeken bij zich die ze gratis uitdeelden. Je kon zien dat veel niet-moslims dat waardeerden wat positief overkwam. Dit is een voorbeeld waarom dus Koninginnedag ook een voorbeeld is van een feest wat je als moslim prima een eigen invulling aan kan geven en dus ook samen viert. Ook is zo’n dag niet haram en kan een moslim bijvoorbeeld die spullen heeft in zijn zolder ook gewoon op die dag belastingvrij verkopen. Ook dat is een vorm van het vieren van Koninginnedag.

Als er wordt beweerd dat Koninginnedag een dag is waarin wordt gezopen en harame dingen worden gepleegd, dan is dat ook geen bewijs om de viering er van te verbieden. Want het drinken van alcohol of al het gene wat er op die dag haram is, is maar een deel of bijzaak. Jij als moslim kan daar een eigen invulling aan geven die erg islamitisch en dus niet haram is. Zelf vind ik het een belediging om Koninginnedag te beschouwen als een dag waarin alleen maar gezopen wordt. Zelfs de koningin zou dat denk ik als een belediging ervaren. Het zou mooi zijn als moslims die dag op een manier invullen die halal is met betere tijds- en activiteitenbesteding. Op die manier propageer je de islam ook op zijn best onder de niet-moslims en je brengt ze dichter bij de islam.

Toekomst

Ik ben van mening dat wij nog een lange weg te gaan om onze eigen geloof te begrijpen. Wat ik tot nu toe zie bij moslims die Moederdag of een andere feestdag verbieden is een vorm van vertraging en het afremmen van de ontwikkeling van de moslimgemeenschap. De dag waarin wij moslims o.a. Moeder- of Vaderdag op de manier gaan vieren zoals ik het hierboven beschreven heb, zal in mijn ogen een dag zijn waarin we hebben aangetoond dat we vooruitgang hebben geboekt in het begrijpen van het geloof. Want de islam is niet enkel wat je preekt of doet binnen de vieren van de moskee of thuis met je familie, maar is een geloof waarmee je aantoont dat in alle landen en culturen past en haar plekje daarin kan vinden zonder dat er aangetast wordt aan haar fundamenten.

Badr Youyou

Lees ook:

https://badryouyou.wordpress.com/2012/05/12/moederdag-vieren/

Advertenties