Het nut van het verbranden van de Koran

Wie kent hem nog? Terry Jones, de radicale predikant die in 2010 van plan was de Koran te verbranden? Destijds heeft hij dat onder
druk van veel politici uitgesteld. Maar gisteren heeft hij in aanwezigheid van een twintigtal andere radicalen dat toch gedaan (klik hier).

Wat dit soort type vijanden van de islam niet beseffen – en dat beseffen helaas de meeste mensen ook niet – is dat het aantasten van iemand’s geloof (en daar onder valt ook elk vorm van ideologie, persoonlijkheid of geaardheid) is direct een aantasting op iemand’s identiteit. Dat heeft tot gevolg dat mensen juist meer voor hun geloof opkomen en dat er juist zwakke zieltjes zijn die uit fanatisme geweld gaan plegen. Maar waarschijnlijk is dat ook het doel van dit soort radicalen die de Koran graag verbranden of de oorlog aan de islam willen verklaren.

Wanneer je aan iemand’s identiteit zit dan zit je aan het recht van zijn bestaan. Veel mensen voelen zich gelukkig bij datgene waarin ze geloven en zien het ook als hun reden van bestaan. Net zoals een moslim zijn geloof ziet als een deel van zijn identiteit, ziet een homoseksueel bijvoorbeeld dat ook als zijn geaardheid wat een onderdeel is van zijn zelferkenning. Wanneer mensen elkaar niet respecteren, dan kan er enkel frictie ontstaan die leidt tot conflicten en tot oorlogen zelfs. Kijk maar naar hoe de verdedigers van democratie (het zij politie of intellectuelen) zich ernstig beledigd voelen wanneer je ‘democratie’ aanvalt. Dat roept veel emoties op waardoor ze je gaan beschouwen als een potentiële bedreiging. Daarom moeten bijvoorbeeld salafisten ook niet klagen wanneer de ‘sharia’ of de islam aangevallen wordt door niet-moslims, want je bent als salafist in hun ogen een gevaar voor de democratie en dus een gevaar voor de stabiliteit van hun maatschappij. Beledig je andermans geloof of val je die aan, dan lok je anderen ook uit om je geloof te laten beledigen. Klaag daarna niet als je je aangevallen voelt. Met beledigen bedoel ik overigens niet gezond kritiek, maar meer aanvallend, spot drijven met andermans geloof of ideologie of iets waarin een persoon gelooft en zijn leven op baseert.

God vermeld in de Koran:

« En hoont niet hen die zij in de plaats van God aanroepen, zodat zij God niet uit vijandigheid en zonder kennis gaan honen. » (Koran 6:108)

Daarom vind ik het zo ironisch van sommige salafistische groeperingen die in hun retoriek al te graag niet-moslims aanvallen op een beledigende manier. In verschillende fora’s lees je hoe ze de democratie aanvallen terwijl ze tegelijkertijd graag gebruik maken van de vrijheid binnen dit democratisch systeem waarin ze hun mening uiten. Het is net als iemand die in een vliegtuig stapt en maar 2 uur hoeft te reizen in plaats van 2 dagen met de auto om zijn stemming te bereiken, maar terwijl de vliegtuig hem vervoert vindt hij de vliegtuig een belachelijke uitvinding. Kritiek hebben op de vliegtuig is niet erg, maar geef dan het voorbeeld door niet er in te stappen en terwijl je gebruik van die vliegtuig maakt de vliegtuig ook nog beledigt. Dat is wat sommige salafistische groeperingen precies doen. Ze profiteren ten volle van het democratisch systeem waarin ze leven, maar tegelijkertijd beledigen ze een groot meerderheid die wel in dat systeem gelooft. Ironischer kan niet.

Terugkomend op de verbranding van de Koran:

De radicale predikant Terry Jones (de Koran verbrander), versterkt meer dan ooit mijn geloof in God en in de islam omdat hij mij laat beseffen dat er mensen zijn die graag dit geloof willen uitroeien. Hij laat me realiseren dat we een lange weg te gaan hebben om de essentiële boodschap van de islam die in de ogen van alle moslims vredig en harmonieus is, meer dan ooit te gaan verkondigen en verdedigen. Niet op de manier van de salafisten uit Duitsland die Korans door het hele land gingen verspreiden. Want daar zie ik geen enkele nut in en vind ik eerder provocerend en nadelig werken, maar verkondigen is in mijn ogen o.a. medegelovigen de juiste kennis meegeven over het geloof zodat ze naar de ethiek en fatsoen van de islam gedragen. Ook zie ik het als dialogen voeren met niet-moslims met wederzijds respect. Een andere motivatie is door het steken van energie in de emancipatie van moslims door het vinden van evenwicht tussen geloof en integratie in de Nederlandse samenleving. De voorbeelden zijn talloos die mij motiveren om verder te gaan met waarin ik geloof als reactie op die radicalen die denken dat ze met het verbranden van de Koran hun doel kunnen bereiken.

Mijn advies aan moslims die dan de video gezien hebben van het verbranden van de Koran is dat ze slechts een gebed maken die deze man kan leiden tot het goede. Boosheid mag, want dat is een uiting van een gevoel die gebaseerd is op jullie liefde voor ons geloof, maar vertaal die boosheid daarna tot kalmte dat zich uit in het uitspreken van je mening (wat je goed recht is) op een respectabele manier. Het belangrijkste van alles is, is nog steeds je gebed tot de Almachtige die in staat is om te leiden wie Hij wilt.

125. Roep tot de weg van je Heer met wijsheid en goede raad en redetwist met hen op een gepaste wijze. Voorzeker je Heer weet het beste wie van Zijn weg is afgedwaald; en Hij kent degenen goed die juist geleid zijn.” (Koran: De Bij)

Leven en laat leven.

Voor meer updates volg mij op Facebook

Badr Youyou

Advertenties