Het werd tijd voor de islam van de middenweg

Het werd tijd dat moslims moeten opstaan en opkomen voor de ware boodschap van de islam. Het is afgelopen met dat struisvogelpolitiek. Dat heeft ons alleen maar meer ellende gebracht. Een ware moslims vertelt de waarheid al is die bitter en hard.

Een grote groep moslims van de tweede generatie in Nederland zijn niet op de hoogte van de islam van de middenweg (al-wasatiya). Het is geen nieuwe beweging of groepering, maar die bestond altijd al. Het brengt de meesten nu in de war omdat helaas de islam die het meest verspreidt en gefinancierd wordt in Nederland is de islam van het salafisme dat afkomstig is uit Saoedi-Arabië dat al een jaar of twintig in Nederland bestaat.

Salafisten zijn erg actief in het verspreiden van die vorm van de islam.  Ze hebben de financiële middelen uit Saoedi-Arabië. Ze vertalen veel literatuur uit dat land, ondertitelen van Saoedische lezingen et cetera. De Nederlandse tweede generatie moslims die in de meeste gevallen het geloof niet bewust van hun ouders mee hebben gekregen, gingen toen ze tieners en twintigers waren zelf op zoek naar hun identiteit. Ze hebben de islam herontdekt en helaas hebben de meesten van hen kennis moeten maken met het salafisme uit Saoedi-Arabië, waardoor het leek of dat de islam is. Ze wisten hier niet beter en vooral omdat de salafisten de juiste bewoordingen gebruiken zoals ‘koran en soennah’ (traditie van de profeet) of de term: assalaf assalih (vrome voorgangers), wat erg makkelijk, aannemelijk lijkt en geaccepteerd wordt. Het insinueert heel makkelijk dat dat de echte, enige en ware islam is. Maar wat de naïeve tweede generatie moslim niet weet is dat hij de methodologie van het uitleggen van de islam van het salafisme niet kent. Als je geen verstand hebt van de islam en je maakt kennis er mee, dan ben je als prooi makkelijk vatbaar voor beïnvloeding. Als ik een vers uit de Koran aan je reciteer waarin staat dat ‘Joden en christenen nooit tevreden over jullie zijn’… etc en ik leg dat uit dat ‘ongelovigen’ niet te vertrouwen zijn met daarbij nog meer voorbeelden, dan ben je als een naïeve persoon makkelijk vatbaar en kan ik je alles wijs maken wat ik wil.

Dit is ook de reden waarom je in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Engeland et cetera salafistische groeperingen vindt die radicaal zijn, zoals Sharia4Belgium/ Holland. Door de simplistische uitleg van de bronnen van de islam die het salafisme hanteert, maakt het voor zwakke zielen vatbaarder en makkelijker om te radicaliseren. In tegenstelling tot de islam van de middenweg, de geleerden van deze methodologie zijn genuanceerder. In plaats van niet-moslims over één kam te scheren als ‘ongelovigen’ die allemaal één pot nat zijn of de uitgangspunt dat ‘ongelovigen’ van oorsprong vijanden van de islam zijn en dat je ‘ongeloof’ moet ‘haten’……, kiezen de geleerden van de middenweg, een leer die het tegenovergestelde is van de leer van het salafisme. In plaats van dat ze ervan uit gaan dat de islam in oorlog is met het Westen, zeggen de middenweg geleerden, dat de oorsprong in de relatie met het Westen vrede is. In plaats van een botsing van beschaving, is er meer toenadering en kennismaking. In plaats van er van uit te gaan dat jihad je doel moet zijn, is vrede je doel. In plaats van dat moslims zich moeten onderscheiden en zichzelf isoleren van de ‘ongelovigen’, zeggen middenweggeleerden dat je juist met niet-moslims moet samenwerken en samen streven wat goed is voor de maatschappij als geheel. Ook wat geleerden van de middenweg toestaan is dat je als moslim mee mag participeren en mee doen met de politiek of te gaan stemmen tijdens de verkiezingen.Salafisten daarentegen die zien de niet-islamitische overheid als ‘kufr’ (ongeloof), je mag niet stemmen want daarmee steun je die kufr ook et cetera.

De kern van mijn verhaal is dat er duidelijk een onderscheid moet gemaakt worden tussen de twee groepen. Die onderscheid moet er zijn en is zelfs noodzakelijk, want anders verwarren we de ware vreedzame islam met die van het salafisme waaruit meer ellende voortvloeit dan goeds.

Zie deze video van Anjem Choudary. Hij is een van de prominente salafisten uit Engeland en komt regelmatig op televisie. Hij was onlangs ook aanwezig bij Sharia4Holland bij de Dam. Een typische salafist is hij. Daarom is het nodig en noodzakelijk dat moslims van de middenweg hier sterk afstand van moeten nemen en dus een hard en luid geluid naar buiten brengen. Want deze figuren maken de islam zwart en het gevaarlijkste is dat veel moslims hierdoor zich niet thuis kunnen voelen in hun eigen geloof. Ik zeg hier wel even bij dat niet al het salafisme hetzelfde is. Ook binnen het salafisme heb je verschillende niveau’s. Maar de methodologie is in principe van oorsprong hetzelfde. Maar zelfs de meest gematigde vorm van salafisme is in feite niet geschikt voor deze tijd. Het werkt erg belemmerend en kan niet gevolgd worden door de meerderheid moslims. Dat zal (gelukkig maar) ook nooit gebeuren, want om als een simpel voorbeeld te geven: een salafist zal nooit willen een hand van een vrouw schudden. Ook het scheren van zijn baard zal niet gebeuren al moet hij zijn hele leven werkloos blijven. Simpele voorbeelden die ik aanhaal die dus in een niet-islamitische samenleving niet altijd werken. Ook zou een salafist absoluut niet in een bedrijf werken waar er harame producten worden verkocht. Bijvoorbeeld manager worden van een supermarkt waar o.a. varkensvlees en alcohol verkocht worden, zal hij nooit accepteren als baan. Ook niet werken bij een bank omdat die natuurlijk met rente werkt et cetera.

Even een paar misverstanden die ik nu voor de zoveelste keer herhaal weg wil nemen:

De term salafisten is niet hetzelfe als assalaf. Salafisme is een modern begrip van een groeperingen die beweerd dat ze het pad van de salaf volgen (eeerste drie generatie moslims). Salaf betekent ‘voorgangers’. Assalaf assalih zijn de ‘vrome voorgangers’. De terminologie kent hier verschillende betekenissen al lijken de woorden erg veel op elkaar. Net als het verschil tussen een ‘islamist’ en een ‘moslim’, is er ook een verschil tussen een ‘jihadist’ en de term ‘al-jihad’. Een jihadist is diegene die er vanuit gaat dat al-jihad de enige manier is om de islam te laten zegevieren. De term al-jihad betekent in het Arabisch inspanning, inzetten en strijden voor God’s zaak wat al begint bij de pen door middel van kennis verspreiden tot aan de strijd met een kalashnikov… hoe je het een invulling geeft, kan natuurlijk verschillend zijn. De moslims van de middenweg zeggen dat al-jihad is de laatste optie en die moet je alleen gebruiken als het noodzakelijk is en er geen uitweg meer is als verdediging en hoogstens als aanvalstacktiek indien dat het ergste voorkomt (niet zoals terroristen dat interpreteren) . De jihadisten die gaan er vanuit dat al-jihad is juist jouw streven en je heiligste doel in dit leven moet zijn. En al gaat de jihadist zelf niet op pad naar een oorlogsgebied, hij zal in ieder geval oorlogstaal gebruiken zoals het voorbeeld van Anjem Choudary.

Ik zie het als mijn plicht om moslims wakker te schudden van deze feiten. Het is voor velen even slikken omdat ze elementen herkennen van het salafisme in zichzelf als ze mijn teksten lezen…….., maar; geen paniek! Dat is niet erg. Laat het even bezinken. Belangrijk is dat je zelfkritisch moet zijn en accepteren net als iedereen dat we allemaal weleens de verkeerde keuzes kunnen maken. Je wist immers niet beter. Iedereen heeft weleens die fase gehad. Zelfs ik als puber was ik tot mijn achttiende salafistisch. Ik ben gezegend dat ik de islam heb geleerd van islamitische literatuur in het Arabisch en daar zit meer variatie en diversiteit in. Sinds ik in Nederland woon, heb ik weinig Nederlandse islamitische boeken gelezen. Niet weinig in die zin dat ik niks heb gelezen. Ik heb wel een paar tiental boeken bestudeerd, maar dat is vergeleken met mijn Arabische literatuur te weinig. De islamboeken die ik nu lees in het Nederlands, Engels of Frans over de islam zijn meer een aanvulling. De basis van mijn visie over de islam heb ik al heellang gelegd en die was gebaseerd op de kennis, uitleg en interpretatie van verschillende geleerden zowel uit al-athaar of uit de moderne geleerden. Als ik hier in Nederland was opgegroeid dan was wellicht de kans groot geweest dat ik ook een salafist was geworden.

Om een misverstand te voorkomen zeg ik er nadrukkelijk bij dat ondanks het gebrek van informatie over de middenweg islam, zijn ze er toch een grote groep tweede generatie moslims uit Nederland er in geslaagd om niet voor het salafisme te kiezen. Door eigen omstandigheden hebben ze kennis kunnen maken met de islam van de middeneweg, hetzij via kennissen of via boeken of internet. Het mooie hiervan is dat ze ook een meerderheid zijn. Hun geluid is alleen niet zo sterk zoals die van de salafisten omdat:

a. niet altijd genoeg fianciële middelen hebben om meer invloed uit te oefenen. De salafisten weer wel.

b. ze waren niet bewust van het feit dat hun methodologie van de islam ook echt anders is dan die van het salafisme. Het begon pas de afgelopen jaren te doordringen, maar niet grootschalig.

c. ze zijn tolerant: zij accepteren salafisten zoals ze zijn en willen conflicten onderling vermijden. Want een salafist kan net zo goed iemand uit je familie zijn. De moslims van de middenweg gaan er vanuit dat ze met iedereen samen kunnen werken. Als ze al niet-moslims accepteren en met ze kunnen integreren dan moet het nog makkelijker kunnen zijn met salafisten.

d. salafisten identificeren zichzelf al te graag als ahl assalaf (volgers van de salaf) en maken hun statements duidelijk. Ze zijn pro-actief en nodigen graag mensen uit tot de islam. Vooral nieuwe moslims (bekeerlingen) als groentjes, kunnen weleens makkelijk vatbaar zijn voor het salafisme. De middenweg moslims hebben deze rol niet altijd zo sterk gevuld en bovendien heerste altijd de taboe dat je jezelf niet moet zetten in een hokje of je onderscheiden van anderen. Ze vonden de eenheid belangrijk en dus men bagatelliseerde het probleem (struisvogelpolitiek).

e. wat de salafisten ook anders maakt dan de middenweg moslims is dat naast die duidelijke statement van de salafisten, hebben zij ook altijd duidelijk gemaakt dat hun pad en manier van volgen van de islam de enige ware pad is en wie daar van afwijkt begeeft zich in dwaling.

Ten slotte:

Een laatste belangrijke punt wat ik hier aan wil toevoegen is, doordat de jihadistische salafisme (assalafiya al-djihadiya) die wereldwijd terrorisme heeft verspreidt, hebben regeringen overal deze extremistische vorm van het salafisme hard aangepakt. Hetzij via justitie of via de media. Dit heeft geleidt tot het feit dat onder de salafisten ook een ‘matigere’ vorm is ontstaan. Je merkt ook genoeg moslims die van oorsprong de islam via het salafisme hebben leren kennen, maar toch dankzij de druk door de media o.a. en het feit dat ze wonen in een Westerse samenleving, proberen ze hun best te doen om wat matiger over te komen. Dit heeft ook te maken met hun eigen gezond verstand natuurlijk. Want als je een beetje nadenkt welke moslim wil nu een ‘haatretoriek’ omhelzen en dan tegelijkertijd gedwongen moet werken met niet-moslims. Daarom is het merkbaar dat je ook genoeg ex-salafisten tegenkomt of zelfs moslims die geen salafisten zijn, maar toch veel elementen met zich meedragen van het salafisme. Ze hebben het alleen niet bij zichzelf in de gaten omdat ze niet op de hoogte zijn van al deze definities.

Zie ook de volgende gerelateerde onderwerp: Aan dit kan ik me heel erg storen.

Badr Youyou

Advertenties