Religies oorzaak van ellende? Waar komt de afkeer voor religies vandaan?

Mensen die geloven dat religies de oorzaak zijn van de ellende wereldwijd zijn op zijn zachtst gezegd oppervlakkige denkers en kijken niet verder dan hun neus lang is. Niet alleen begrijpen ze niet hoe het een en ander in elkaar steekt, maar zijn vooral erg simplistisch en hebben zelf frustraties opgebouwd die te maken hebben met hun eigen verleden. Ik heb het met name over een groep mensen die snel religie de schuld geven als ergens iets gebeurd waarbij twee religieuze groeperingen betrokken zijn. De reacties die je dan hoort is dat religies zijn ‘opium’ voor het volk en dergelijk.

Wel nu, laten we de feiten erbij halen om te kijken waar alle ellende vandaan komt. Laten we beginnen bij de oorlogen die er allemaal geweest zijn. Voor zover ik terug in de geschiedenis kan kijken, hadden de oorlogen die er zijn geweest niet als reden een religieus motief en daarmee ga ik ook terug naar de kruistochten die destijds in feite ook niet als doel hadden het christendom te verspreiden, maar hadden op de eerste plaats als doel om machtsverspreiding en expansie van eigen territorium. Men gebruikte altijd religie als excuus om mensen te bewegen voor een oorlog. Dat is altijd zo geweest en niets anders. Sterker nog vanwege de goedheid van religies hebben machthebbers dat aspect misbruikt om op de sentimenten van goedgelovigen in te spelen zodat ze vervolgens op oorlogspad afgestuurd kunnen worden.

Zelfs als we het conflict tussen Palestina en Israël goed zouden analyseren, vinden we dat het probleem meer politiek van aard is dan religieus. Theodoor Hertzel die de bedenker en stichter van het Zionisme voor het judenstaat samen met zijn kliek, waren weliswaar van Joods komaf, maar waren één voor één overtuigende atheïsten. Het Zionisme heeft van oorsprong ook niets met het jodendom te maken. Maar mensen misbruiken geloof voor hun doeleinden. Zionisten maakten misbruik van het jodendom en lokten daarmee uit de sentimenten van de gelovige joden.

Het zijn verder niet de religie’s die WOI en WOII hebben veroorzaakt, maar eerder macht, hebzucht en/of racisme (Nascisme, fascisme…). Alle oorlogen hadden een politieke en financiële beweegreden die gemotiveerd werden door de zojuist genoemde redenen. Niet meer en niet minder. Tot op heden is dat nog steeds precies hetzelfde. De Verenigde Staten voert oorlog in de naam van ‘democratie en vrijheid’ en niet in de naam van het christendom of welk religie dan ook. De oorlogen worden aangestuurd door de grootste financiële instellingen ter wereld en voornamelijk diegenen die banken, oorlogsindustrieën et cetera in handen hebben.

Alle burgeroorlogen in Afrika gaan ook vrijwel allemaal daarover. De rebellen en junta’s die de macht niet willen afstaan of delen met elkaar voeren al die oorlogen niet vanwege religieuze motieven, maar eerder door gebrek aan beschaving en hebzucht naar macht. De 800.000 Tutsi’s in Rwanda werden vermoord door Hutu’s die ook christenen waren. Racisme en gebrek aan beschaving was hier het motief en niet religie.

Als we gaan kijken naar alle misdaden in de criminele wereld die overal en dagelijks gepleegd worden, of het nu om verkrachtingen gaat of pedofilie, diefstal, moord, drugsgebruik en het dealen ervan of de maffiapraktijken et cetera, zijn het allemaal misdaden die niet door religie worden veroorzaakt, maar eerder door gebrek aan opvoeding, gebrek aan welvaart, beschaving en last but not least; ook door materialisme.

Zelfs het fenomeen pedofilie waar de khatolieke kerk op dit moment mee zit is niet te verwijten aan het katholicisme, want het christendom zelf is vel tegen het misbruiken van kinderen. Het doel van het celibaatleven is juist vroomheid en afstand houden van het materiele leven of elk vorm van lust dan ook. Dat het niet werkt en dat die monnikken of priesters hun leven zo beperken niet echt slim is, is een ander verhaal. Als iemand het celibaatleven of het christendom de schuld geeft, maakt hij precies dezelfde cruciale fout als wanneer iemand zegt dat korte rokken de oorzaak zijn van verkrachtingen.

De rollen omdraaien

Nu we toch bezig zijn met het plakken van etiketten, zeg ik dat juist een goddeloze samenleving neigt eerder naar geweld, agressie en oorlog. Diegenen die beweren dat ze humanistisch zijn, die in principe vaak ook goddeloos zijn, kan ik vrijwel alle ellende naar hen toe schuiven simpelweg door te zeggen dat wanneer iemand nergens meer in gelooft, dan zal hij neigen om materialistisch en dus ook hebzuchtig te worden. Wie gelooft dat na dit leven geen ander leven meer is, dan wilt hij het maximale uit dit leven halen. Laat ik duidelijk het misverstand wegnemen dat dit niet geldt voor elk atheïst. Humanisten willen ons doen geloven dat humanisme beter is dan religie, maar de werkelijkheid is dat humanisme een ideologie is die je bewust moet aanhangen en daar is op zich niets mis mee want net als een religie kan een humanist zijn kind ook humanistisch opvoeden. Het probleem die dan bij komt kijken is, wat is humanisme, hoe voed je je kind als een humanist en wat zijn de normen en waarden er van of wat zijn haar grenzen. Theoretisch kan je je kind humanistisch opvoeden, maar gaat dat in de praktijk wel zo, is dan de vraag. Is het ook niet zo dat het huidige humanisme dat in het Westen is ontstaan haar normen en waarden van oorsprong ontleend zijn uit het jodendom en christendom? Begrijp me niet verkeerd. Mijn doel van deze vraagstelling is niet het humanisme in het negatieve daglicht te willen stellen. Ik wil alleen benadrukken dat kritiek op religie kan net zo goed een kritiek zijn op welk ideologie dan ook en dat geldt ook voor het humanisme of atheïsme. Gezien het gene wat ik eerder genoemd heb over de desastreuze gevolgen van het materialisme, kan ik vanuit een sterke overtuiging zeggen dat materialisme is de ergste opium wat de mensheid ooit is overkomen. Als het komt tot je eigen portemonnee dan is er geen enkel religie die daar op tegen kan, vooral als we zouden kijken naar de economische crisis die de banken en elites wereldwijd veroorzaakt hebben door hun materialistische hebzucht.

Mensen met een geloof geloven ten minste nog in een god waarin ze van uit gaan dat Hij hen in de gaten houdt en hen zou in het hiernamaals ter verantwoording roepen voor de daden die ze in dit leven hebben begaan. Dit is ten minste waar moslims sowieso in geloven.  In tegenstelling tot religieuzen, hebben goddelozen dat niet, wat dus zal neigen tot hedonisme, materialisme, macht en hebzucht. Het Westerse hebzuchtige kapitalisme die landen van geld rooft (ESM, Federale Reserve, IMF, ECB, banken…. kortom; de hele kliek van het huidige monentaire systeem) en de oorlogen die daaruit zijn voortgevloeid is allemaal een geldroof die niet religieus is maar gebaseerd op het geloven in materialisme.

En dan kunnen nu een heleboel atheïsten gaan beweren dat zij in het humane geloven, maar daar schieten we niets mee op. Want net zoals zij elk geloof de schuld geven van de ellende die er is omdat iemand moslim of christen is, kan een gelovige net zo goed zeggen dat elk goddeloosheid waar dus humanisten naar streven leidt tot hebzucht, kapitalisme, materialisme en machtsmisbruik. Als een meerderheid van de mensen toch nergens meer in geloven na de dood, dan willen ze alles uit het leven halen wat er uit te halen valt. Ik kan dan als religieus persoon makkelijk de goddeloosheid, atheïsme of zelfs ‘humanisme’ de schuld geven van elk misdrijf die niet in de naam van geloof wordt gepleegd. Niet dat dit beeld correct is, maar dit is precies wat die religie critici aan het doen zijn.

Waar is het allemaal begonnen?

Mensen moeten een beetje nadenken over wat ze zeggen en niet zo maar achter anderen aanhollen en mee doen, wat dat maakt hen niet anders dan een deel te zijn van een kudde. Er is nog een vraagstuk die ik wil bespreken, namelijk hoe het komt dat veel huidige atheïsten een hekel hebben aan een geloof. Op verschillende fora’s op het internet kom ik regelmatig reacties tegen die zeer negatief zijn over religies. Men spuwt zijn gal al te graag uit als er dan ergens op de wereld iets is gebeurd waar iemand met een religieuze identiteit iets mee te maken heeft. Om achter te halen hoe dit komt dienen we te kijken naar de geschiedenis en het verleden van de huidige maatschappij. De generatie atheïsten van het heden stammen voornamelijk van ouders die meestal wel religieus waren, hetzij ouders die uit het katholicisme of uit het protestantisme (gereformeerden, hervormden, reformatoren) vandaan komen. Deze atheïsten waren niet altijd blij met het geloof van hun ouders. Velen hebben nare gedachten van hun verleden overgehouden. Hetzij de manier hoe ze disciplinaire door hun ouders werden opgevoed of hoe de scholen destijds hen behandeld hebben. Of dat door hun verleden komt of van verhalen die ze horen, ze hebben in ieder geval een afkeer ontwikkeld in hun gedachten. Hier zijn veel emoties bij komen kijken die negatief zijn die in sommige gevallen geleidt hebben tot traumatische herinneringen. Bij sommigen ligt alles nog scherp op hun netvliezen. Zelfs een simpel medische ingreep zoals een besnijdenis bij veel mannen, kan al bij een grote groep reden genoeg zijn om een afkeer te hebben voor hun geloof, laat staan de massale seksuele misbruik door de kerk vroeger. Of ze nu hun verleden verwerkt hebben of niet, de afkeer voor een religie is na al die jaren langzaam opgebouwd. Maar de grote fout die ze maken, is dat ze hun verleden niet verwerkt hebben en is dus hun gal spuwen op elk gebeurtenis waar religie direct of indirect bij betrokken is, hun manier van ‘verwerking’ is geworden voor zover je dat ‘verwerking’ kunt noemen natuurlijk. Soms lees ik veel haat in hun reacties die zo extremistisch overkomen dat ze zelf niet in de gaten hebben dat ze even extremistisch zijn als elk andere religieuze fanaat. Zeker wanneer je reacties leest waarin ze wensen dat religies ‘uitgeroeid’ worden of waarin ze religieuze mensen over één kam scheren en op een hoop gooien. Op Facebook kom je zelfs anti-religieuze pagina’s tegen waarin van alles wat negatief is gezegd mag worden over religies.

Ten slotte

Mensen ongeacht wie ze zijn, waar ze vandaan komen, waarin ze ook geloven of niet geloven, dienen te beseffen dat het enige wat hen volwaardige mensen maakt, is door de middenweg te kiezen in alles. Leren een tussenweg te vinden in alles wat je tegenkomt. Accepteren dat religies er zijn, maar ook dat iedereen vrij mag zijn waarin hij wilt geloven. Religieus of atheïstisch, dat hoort allemaal je eigen keuze te zijn. Extremisme, of die nu van een geloof afkomstig is of van andere ideologieën dienen we samen te bestrijden, want extremisme kent in feite geen religie. Het is iets wat iemand mee heeft gekregen vanuit een andere oorzaak en heeft weinig met een geloof te maken. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar de volgende teksten:

Een extremist is een kat in het nauw die rare sprongen maakt

Waar komt extremisme of radicalisme vandaan? Een nieuw perspectief

‘Er is geen dwang in de religie’ (Koran 2: 256)

‘Wie het wil, die moet dan geloven en wie het wil, die moet maar ongelovig zijn’ (Koran 18: 29)

Badr Youyou

Advertenties