Waarom is ritueel slachten zo belangrijk voor de moslims?

Ritueel slachten heeft volgens de islam twee belangrijke functies:

1. Toestemming

Volgens de islam zijn alle levende wezens God’s schepselen en het is niet toegestaan om ze te doden tenzij je een dier wilt benutten als voedsel of als het dier jou in een levensgevaarlijke situatie brengt en je hebt geen andere keuze behalve haar te doden. In het geval van het benutten van vlees moet een moslim ‘toestemming’ van God vragen om het dier te mogen slachten. Dat doet een moslim door tijdens het slachten, God’s naam te noemen. Hij spreekt de volgende woorden uit: ‘bismillah en Allahu akbar’ (In de naam van God en Hij staat boven alles). Op deze manier heeft een moslim het dier geslacht met de toestemming van God, wat het dier dus halal (toegestaan) maakt om gegeten te worden. De oorsprong is namelijk dat je geen levende ziel mag doden daar het een eigendom is van de Schepper.

 2. De voorwaarden

De joodse en islamitische methode bij het slachten dient zorgvuldig uitgevoerd te worden. Vanuit de islam bekeken heeft de profeet Mohammed nadruk gelegd op de omstandigheden van het dier alvorens je het gaat slachten. Het dier moet in een goede staat verkeren. Het mag niet ziek zijn en het mag geen zoogster die nog kleintjes heeft die van haar afhankelijk zijn. Het mes waar je het mee gaat slachten dient scherp te zijn. De snelheid waarmee het gedaan moest worden en dat het vluchtig moet zijn met één snee of maximum twee. Het dier mag het mes niet zien. Als laatste; dat het niet gedaan mag worden in het bijzijn van andere dieren die het slachtproces kunnen beleven en ook niet dat het dier dat opgeofferd wordt bloed aantreft op de plek waar het slachtproces wordt gevoerd.

3. Gezondheid

Tijdens het slachtproces dienen beide slagaders gesneden te worden. Een van de slagaders heeft als functie zuurstof middels bloed te vervoeren naar de hersenen en de andere heeft als functie het vervoeren van bloed van de hersenen naar het hart om opnieuw weer via de longen zuurstof op te nemen. De ruggenmerg moet tijdens het slachten intact blijven. De reden hiervoor leg ik zo meteen uit.

Wanneer de slachting wordt uitgevoerd en beide slagaderen gesneden worden, dan vloeit het bloed uit het lichaam van het dier waardoor de hersenen geen zuurstof meer ontvangen. Maar ook dat het bloed dat nog in de hersenen was zo snel mogelijk naar buiten vloeit. Als de hersenen geen zuurstof meer ontvangen dan raken ze ter stond in paniek. Hersenen hebben constant bloed nodig en die kunnen het niet overleven als ze geen zuurstof meer ontvangen. De hersenen van een mens gebruiken minstens 20 % bloed van het lichaam. Per dag moet er ongeveer 2000 liter bloed door de hersenen stromen om ze constant van zuurstof te kunnen voorzien. Bij een dier is dat niet minder. Op het moment wanneer de hersenen van een schaap of koe et cetera, geen zuurstof meer ontvangen, dan raken de hersenen vanaf de eerste seconde al in paniek en gaat het lichaam van het dier onbewust spartelen. Binnen de eerste tien seconde raken de hersenen bewusteloos waardoor ze vanaf de eerste 3 seconden niet meer bewust is van wat haar is overkomen. Het lichaam van het dier kan nog blijven spartelen, maar dat heeft te maken met de reflexen van het lichaam.

Doordat de hersenen geen zuurstof meer ontvangen, sturen ze constant signalen af via de ruggenmerg die intact is gebleven naar het hart toe zodat het nog meer zuurstof naar de hersenen pompt. Het hart zal haar best doen om nog harder het bloed naar de hersenen te pompen. Maar omdat de slagader gesneden is, vloeit al het bloed wat het hart heeft gepompt naar buiten. De hersenen wachten nog steeds op bloed, maar omdat ze die niet ontvangen, blijven ze signalen sturen naar het hart en zodoende is het een circulerend proces wat leidt tot het feit dat zo veel mogelijk bloed uit het lichaam van het dier naar buiten zal vloein.

Bloed is niets anders dan een transportmiddel dat naast zuurstof ook voedingsstoffen distribueert en afvalstoffen naar de nieren transporteert om ze via urine uit het lichaam te verwijderen.  Om deze reden wordt bloed in de islam beschouwd als ongezond en mogen moslims geen bloed eten (zoals bloedworst) en ook niet drinken. Dit is ook de wijsheid achter het ritueel slachten binnen de islam, namelijk dat het lichaam van het dier gezuiverd wordt van bloed dat urinezuur bevat. Urinezuur is een lichamelijk afval dat gevaarlijk is voor de gezondheid en kan allerlei symptomen veroorzaken als het opgenomen wordt of als het niet voldoende verwijderd wordt.

Voor nog meer info, lees ook: Ritueel slachten diervriendelijker dan reguliere methode – Grenswetenschap

Badr Youyou

Advertenties