Taghout

Een van de grootste gevaren die een gemeenschap uit elkaar kan drijven is wanneer al-jahiliyya (onwetendheid) onder hen verspreidt wordt. Helaas kan onwetendheid ook moslims treffen waarvan sommigen menen dat ze namens de islam kunnen spreken.  Het begint al bij iets heel simpel zoals iemand die alles wat niet met zijn mening strookt of wat hij als niet islamitisch beschouwt het etiket geeft van taghout om op die wijze het gedrag van moslims die het niet met hem eens zijn te beschuldigen van ‘ongeloof’ of zelfs van shirk (meerdere goden aan God toeschrijven). Dit heeft allemaal te maken met oppervlakkige kennis die naar Nederland is overgewaaid door de verspreiding van goedkope salafistische literatuur die ook nog eens vaak krom werd vertaald.

De reden waarom ik dit allemaal typ is om even stil te staan bij de term taghout.

Wat betekent taghout ? Het werkwoord  is ‘taghaa’ en het betekent : overdrijven (op een negatieve manier), overlopen (water dat van een emmer overloopt) en overschrijden van een grens.

Vanuit de Koranische en hadieth perspectief wijst taghout of toghyaan naar bewuste onrechtvaardige beoordeling (zoals corruptie bijvoorbeeld) of gehoor geven aan datgene wat rechtstreeks door Iblis (duivel) is ingefluisterd.  Kortom taghout betekent simpelweg bewust het rechtvaardige ruilen voor het onrechtvaardige. Het betekent ook verder: overdrijven in het plegen van zonden.  Ook betekent het: onderdrukking, dictatuur en overheersing van onrechtvaardigheid.

Elke wet die ongeacht door moslims of niet-moslims is gemaakt, zolang die rechtvaardig is of op zijn minst gemaakt is met een rechtvaardige intentie, valt beslist niet onder taghout. Moslims die beweren dat alles wat geen ‘sharia’ is automatisch taghout is, ontbreekt het bij ze aan enige nuance en diepgang over deze wetenschap.

De Belgische, of Nederlandse of welke wetgeving dan ook, valt niet onder taghout omdat deze wetten gebaseerd zijn op een constitutie die de burgers gelijk behandeld. Stel dat je een wet hebt die wel gebaseerd is op de Koran, maar toch werd de rechter omgekocht en maakt een oordeel die gebaseerd is op corruptie, dan is er hier sprake van taghout.

Een niet-moslim die dus vanuit een correcte of rechtvaardige intentie handelt is op geen enkele wijze taghout aan het plegen.

Nu het bovenste te hebben gezegd, is dit een aanmaning voor sommige moslims die alles wat maar niet islamitisch is gaan uitkafferen voor taghout. Met name de jihadistische salafisten die oproepen tot het stichten van de zogenaamde ‘islamitische staat’, nemen dat woord vaak in hun mond en gebruiken het als excuus om alles wat niet strookt met hun ideeën te verketteren.

Badr Youyou