Wat een ‘opluchting’ dat Breivik geen Marokkaan is

23-07-11

Wat een ‘opluchting’ om als Marokkaan te lezen dat het niet om een moslimextremist gaat, maar dat het een Noorse rechts extremist is. Gisteren voelde ik me ‘kut’ en dacht: ‘shit, we krijgen dat gezeik weer en moet je jezelf gaan bewijzen door de aanslag te veroordelen, etc’. Niet dat ik dat doe overigens, want ik doe niet mee met de massa. Ieder individu is verantwoordelijk voor zijn eigen daden.

 Wat me wel opvalt is dat de massa neigt om met de vingers te wijzen naar een groep. Nu dat het niet om een moslimfundamentalisten gaat, heeft extreem rechts het gedaan. Welnu, ondanks de motieven van de dader die duidelijk G. Wilders’s partij ziet als een goede voorbeeld van politiek, vind ik dat je nog extreem rechts of welke ideologie dan ook hiervoor kan verwijten. Het kan wel iemand aanmoedigen, maar daar zit niet de oorzaak van het probleem.

 In Nederland, Duitsland en de rest van de Westerse wereld, inclusief Rusland zijn er duizenden zo niet tientallen duizenden rechts extremistische neo-Nazi’s, die zich laten inspireren door de uitspraken van Hitler. Desondanks, zie je ze niet of zelden aanslagen plegen zoals deze Noorse extremist.

 Mensen als Anders Behring Breivik of Tristan van der Vlis (aanslagpleger van een winkelcentrum in Alphen a/d Rein) of welke extremist dan ook, hebben allemaal dezelfde gemeenschappelijke psychische stoornis. Van de buitenkant zien ze er normaal uit, ook aan hun sociaal wenselijk gedrag merk je niets. Cognitief reageren ze ook normaal op mensen. Alleen hun falen is te danken aan een aantal factoren en omstandigheden.

 De oorzaak nummer één is de psychische toestand. Deze mensen leven meestal geïsoleerd. Ze zullen hier en daar wat kennissen en ‘vrienden’ hebben, maar sociaal gezien hebben ze geen echte sociale banden, vaak komen ze ook uit  een gezin die je niet bepaald ‘stabiel’ kunt noemen. Hetzij scheidingen, fysiek en/ of emotioneel geweld door een van de ouders. Als personen hebben ze een sterk negatief zelfbeeld en worstelen enorm met hun eigen identiteit. Ze groeien op en maken net als iedereen bepaalde keuzes in hun leven. Doordat ze constant op zoek zijn naar eigen zelfwaarde (wat erg laag is door hun negatieve zelfbeeld) om zo hun eigen identiteit vorm te kunnen geven, gaan ze dan naar ‘kennis’ zoeken.

 Velen gaan dat dan zoeken op het gebied van politiek in combinatie met een geloof of ideologie. Ze willen ergens bij horen en lid zijn van een ‘gemeenschap’ die hen dus erkent. Op deze manier hebben ze het gevoel dat ze een doel en een streven hebben in dit leven. Op een gegeven moment (en dit het grootste gevaar) koppelen ze hun eigen zelfwaarde met de ideologie waarin ze geloven.

 Met het voorbeeld van een moslimextremist zoals Mohammed B., wil ik dat ophelderen. Het was bekend dat hij een negatief zelfwaarde heeft. Om die op te krikken zocht hij dan naar iets waarbij hij zich thuis voelde en in zijn geval was dat de islam. Hij gaat zich er in verdiepen en steeds zijn eigen ‘waarheid’ creëren over het geloof. Mohammed B. had geen eigen zelfwaarde, maar voor zijn gevoel heeft het geloof hem die wel gegeven. Zijn geloof wordt dan letterlijk zijn ‘alles’. Wanneer je dus zijn geloof aanvalt dan is het net of je hem persoonlijk hebt aangevallen. Er zit hier een directe verband tussen eigen bestaan en het geloof.

 Normaal gesproken is het zo dat gezonde mensen buiten hun eigen geloof, hebben ook een eigen zelfwaarde als mens zijnde. Ongeacht waarin je gelooft je dient als mens zijnde positief te denken, trots te zijn op jezelf en gelukkig te zijn met je eigen ‘ikke’, maar als je die niet hebt dan kan je twee kanten op gaan: of depressief raken en dan inkeren (tot soms suïcidale gevolgen) of je kan keren tegen de maatschappij en haar de schuld geven van je eigen onvrede, maar dit laatste wordt dan door extremisten vermomd met het geloof of een ideologie. Ze hangen een ideologie of geloof aan en dan verklaren ze de oorlog aan de tegenstanders of diegenen die het niet met hen eens zijn.

 Mohammed B. had geen doel in zijn leven, hij had niets te bieden vanuit zichzelf als mens, dus zijn geloof betekende alles voor hem en hij leefde ook alleen voor de islam. Val je zijn geloof aan dan val je hem persoonlijk aan en ook zijn gemeenschap waarbij hij hoorde. Klinkt gek maar zo werkt het wel bij extremisten en radicalen. Dit heeft te maken met het feit dat ze net als psychotische mensen, een eigen ‘werkelijkheid’ gaan creëren.

 Mensen met een psychose ontwikkelen een psychotische gedachte die op de eerste instantie reëel lijkt te zijn, maar op een gegeven moment neemt het grote proportie’s aan en worden ze fantasieën/ illusies, die de psychoot ziet als ‘waarheid’. Maar hiermee wil ik niet zeggen dat Mohammed of Anders Behring Breivik een psychose hebben. Maar het was slechts als voorbeeld. Het gedrag van Anders Breivik is goed te vergelijken met die van Hitler. Meer daarover lees mijn volgend column:

Anders Breivik niet toerekeningsvatbaar?

Anders Breivik wil de wereld redden

Badr Youyou

Advertenties