Sociale cohesie

Je kan als ouders niet zo trots zijn op je dochter die andere meisjes op deze manier behandelt (zie onderstaand video of klik hier voor het artikel). Wat ik nog schandaliger en zeer zorgelijk vind is de rest die toekijkt en niets doet. Ze laten het gewoon toe. Geen verantwoordelijkheid, geen manieren en geen rechtvaardige mentaliteit… Helemaal niets. Dit zijn niet de jongeren van de toekomst. Met dit soort types kan je weinig mee. Er is heropvoeding nodig en het onderwijs moet meer aandacht besteden aan dit soort problemen. Ik hoop van harte dat met toestemming van dit meisje en haar moeder dit filmpje gebruikt kan worden op onderwijs instellingen om leerlingen met zoiets te confronteren.

In de islam hebben wij de zogeheten: ‘al amr bil-ma`rouf wa al-nahy `an al-monkar’. Dat betekent: ‘het behoorlijke gebieden en het verwerpelijke afkeuren’. In de islam is het de plicht van een moslim dat wanneer hij iets onrechtvaardig ziet, daar wat aan doet. Wie zwijgt stemt toe. Zie je iets wat niet klopt, dan is het je taak om daar wat aan te doen. Kan je het zelf veranderen, doe dat. Anders bel de politie of wat dan ook. Geef jezelf niet de titel lafheid, want dat is net wat je bent als je zwijgt over onrecht. Nu ik het bovenstaande gezegd heb, wil ik niet de indruk wekken dat moslims van heden ten dage het goed doen. We hebben gezien dat dat niet het geval is. De islam als theorie is één en het gedrag van moslims is een tweede. Ik herinner me nog toen ik in Marokko woonde, heb ik het een keer meegemaakt dat een dief een vrouw van haar tas heeft beroofd. De vrouw schreeuwde keihard en er gingen tientallen mannen waaronder ik achter de dief aan rennen. Zoiets mis ik hier wel in Nederland. Sociale betrokkenheid en medeleven.

Onderaan enkele verzen uit de Koran die nadruk leggen op het gebieden van het behoorlijke en verwerpelijke verbieden:

‘104 Laat er uit jullie een gemeenschap voortkomen [van mensen] die oproepen tot het goede, het behoorlijke gebieden en het verwerpelijke verbieden. Zij zijn het die het welgaat.’ (Imraan’s mensen: 104)

‘Jullie zijn de beste gemeenschap die er voor de mensen is voortgebracht; jullie gebieden het behoorlijke, verbieden het verwerpelijke en geloven in God.’ (Imraan’s mensen 110)

‘Zij geloven in God en de laatste dag, zij gebieden het behoorlijke, verbieden het verwerpelijke en wedijveren in goede daden. Zij zijn het die tot de rechtschapenen behoren.’ (Imraan’s mensen 114)

De Koran bestaat uit nog meer verzen die hetzelfde zeggen. Dit geeft aan het belang van sociale cohesie in de islam. Als iedereen alleen bezig is met zichzelf en het materialisme voorop stelt dan ontstaan egoïsme en verloedering. De overheid, de ouders en de scholen hebben de taak om dat te voorkomen. Voornamelijk ouders dienen aangesproken en verantwoordelijk gesteld te worden voor het gedrag van kun kinderen die pesterij toelaten en die gewoon er naar kijken.

Badr Youyou

Advertenties