De plicht van de hoofddoek

Mohamed Morsi, de president van Egypte

Respect for president Mohammed Morsi in onderstaande video (Engels ondertiteld). Hier maakt hij duidelijk dat de overheid zal vrouwen niet verplichten om de hoofddoek te dragen. De vrouw is volledig vrij om zelf te bepalen of ze wel of niet de hoofddoek wilt dragen.

De fout die menig moslims maken – en dit komt door gebrek aan verdieping in de islamitische jurisprudentie – is dat ze het verschil niet weten te maken tussen een verplicht gestelde iets (fard/wadjib) die God de Verhevene en de profeet Mohammed vrede zij met hem opgelegd hebben op een individu en wat de overheid in de wet verplicht stelt.

Stel dat je zou wonen in een islamitisch land waar ze dus sharia wetten als wetgeving hanteren. We nemen het voorbeeld van een hoofddoek. Stel dat je als moslima heilig gelooft dat het verplicht is om een hoofddoek te dragen. Al is het een anonimiteit dat een moslima van God verplicht haar haren moet bedekken, dan betekent dat nog niet dat de overheid dat ook in het wet verplicht moet stellen. Het dragen van de hoofddoek is namelijk een persoonlijke overtuiging waar jij als moslima vrijwillig voor kiest. Je stelt het voor jezelf verplicht en niet omdat door derden je er naar toe hebben gedwongen. Zelfs niet je eigen man of vader kan jou verplichten om de hoofddoek te dragen. Want God wil dat je vrijwillig aan Hem overgeeft. God heeft niets aan je als je vanuit je hart niet er in gelooft, maar toch verplicht moet doen omdat anderen je dat hebben opgedrongen:

“Er is geen dwang in de godsdienst” (Koran: 256)

De eerste voorwaarde in de islam om een zuil of welke plicht dan ook na te komen is dat je daar vrijwillig voor moet kiezen als gehoorzaamheid aan God. De vrije keus is in alle islamitische jurisprudentie scholen de eerste voorwaarde om een zuil of verplichting in het geloof na te komen. Dat is een standaard regel waarin alle wetscholen niet van mening verschillen.

Dit schijnen al die oppervlakkige salafisten niet te beseffen omdat ze te zwart/wit denken. Ik heb eerder in mijn voorgaande literatuur dit aangekaart en ik heb vermeld dat salafisten last hebben van vals dilemma (zwart/wit denken). Ze concluderen dat het verplicht is voor een moslima om een hoofddoek te dragen en dus concluderen ze (onterecht) dat alle vrouwen in een islamitische staat de hoofddoek moeten dragen. Oppervlakkiger kan niet.

Voor meer informatie hierover verwijs is naar de volgende tekst:

Sharia en de mentaliteit van de moslims

Badr Youyou

Meer updates: ga naar Facebook.

Advertenties