“Zonder Allah ben ik niemand”

Type bij de zoekopdracht van Facebook: ‘Without Allah I’m nothing’ (zonder God ben ik niemand), dan kom je een hoop pagina’s tegen die zichzelf zo noemen. Enkele Facebook-gebruikers, gebruiken dat zinnetje zelfs als hun motto of als ‘functie’ in hun profiel.

Bij het lezen van deze titel klinkt het op de eerste instantie heel logisch en heel aannemelijk, maar toch heb ik hier grote vraagtekens bij. Sterker nog, ik heb alle reden om te zeggen dat het zinnetje voor geen meter klopt en dat het zelfs een belediging is aan het adres van de God, de Schepper van de gehele mensheid.

Ten eerste:

Nergens staat in de Koran dat God mensen die niet in Hem geloven als ‘niemand’ beschouwd en de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft dat ook nergens vermeld in de overleveringen die wij beschikken.

Ten tweede:

In de Koran vermeld God:

“Wij hebben de kinderen van Adam (mensheid) geëerd en Wij hebben hen op het vasteland en de zee gedragen en Wij hebben met goede dingen in hun onderhoud voorzien en Wij hebben hen duidelijk verkozen boven velen van hen die Wij geschapen hebben.” (Koran: Nachtreis)

In een andere vers zegt de Schepper:

“Wij hebben de mens in de mooiste gestalte geschapen.” (Koran: De vijg)

Zoals je in beide verzen kunt lezen, heeft het God hier niet alleen over een specifieke groep zoals moslims of alleen gelovigen, maar Hij heeft het over de gehele mensheid.

God verkoos de mens boven alle Schepselen en gaf hem het geschenk om keuzes te kunnen maken zoals vrijheid die andere schepselen niet gekregen hebben. Ongeacht waarin een persoon gelooft, welke etnische afkomst hij heeft en zelfs als hij het ontstaan van de Schepper ontkent, God schiep hem volmaakt. Zelfs diegene die niet in Hem gelooft, heeft God voor hem gezorgd vanaf zijn geboorte tot zijn dood. God voorzag hem van levensonderhoud, Hij vervulde zijn wensen, schonk hem kinderen, liefde, dierbaren die hem omringen et cetera. Het is namelijk een fundamentele basis die God aan de mens schonk, namelijk dat hij als een vrije mens wordt geboren en de vrije keuze heeft gekregen om te geloven waarin hij wilt, maar tegelijkertijd nog steeds gelukkig kan zijn.

Om de gehele mensheid geen onrecht aan te doen (God doet de mensen nooit onrecht aan), heeft Hij ook er voor gezorgd dat de mensen bij de geboorte allemaal voorzien worden van de zogeheten fitrah. Fitrah betekent: ‘de natuurlijke aanleg om een moslim en dus een goede mens te zijn’. Dit is gebaseerd op een beroemde overlevering van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) waarin hij vertelde dat ‘ieder geboren mens is geboren met de fitrah. Zijn ouders veranderen hem in een jood, een christen of een vuuraanbidder’ (bron: Al Bukhari).

In tegenstelling tot het christendom benadrukt de zojuist genoemde overlevering dat mensen niet zondig maar onschuldig zijn geboren. Hun onschuld resulteert in het feit dat dankzij de fitrah die God aan hen schonk, willen ze van nature niet liegen, niet bedriegen, niet stelen, niet moorden of enige vorm van kwaad of misdaad plegen. Het is door de (verkeerde) opvoeding en andere omstandigheden wat de mens heeft gedreven tot het nemen van beslissingen die tegen zijn fitrah (onschuld) indruisen.

‘Volg de fitrah, die God in de mens geschapen heeft’ (Koran: De Romeinen, 30)

Als we zouden kijken naar niet-moslims, vinden wij onder hen een grote meerderheid die net als (vrome) moslims vrede en harmonie willen. Ze streven net zoveel als oprechte moslims – en soms nog beter zelfs dan menig moslims – naar het gene wat goed is voor iedereen. Van gelijkheid tot aan een vreedzame samenleving voor de gehele mensheid. Dat dit niet altijd lukt is een ander verhaal. Maar de essentie – en dit beseffen veel moslims niet – is dat ook diegenen die niet in God geloven van nature onschuldig zijn, omdat zij zich ook naar de fitrah gedragen zonder dat ze het zelf weten. Dit verklaart waarom iemand niet altijd een moslim hoeft te zijn om een goede mens te zijn. Humaniteit in de mens is in feite dezelfde fitrah. Een humaan of een humanist is iemand die streeft naar het gene wat het beste is voor iedereen. Welke invulling hij daar aan geeft is verschillend natuurlijk, maar de intentie is niet minder goed dan die van een vrome, Godvrezende moslim.

Ten derde:

Veel moslims maken de cruciale denkfout dat alleen een moslim een goede of een gelukkig mens kan zijn. Dit is een van de grootste misverstanden en vergissingen die er gemaakt worden. A Wishful thinking in optima forma, want daarmee wordt er gesuggereerd dat alle niet-moslims die niet in God willen geloven of in een andere geloof of goden geloven eigenlijk niet deugen. Gelukkig bestaat zoiets niet in de islam en het is ook niet een gangbare gedachte die bij de meeste moslims heerst. Enkel diegenen bij wie deze verfijnde kennis ontbreekt, denken op deze manier en dat is niet de schuld van de islam, maar het is op de eerste plaats te wijten aan de onwetendheid en vooral aan hun negatieve zelfbeeld.

Het zinnetje suggereert verder dat als je niet in God gelooft of de islam niet volgt of praktiseert, dan ben je niemand. Dus iedere niet-moslim of ieder geboren moslim die niet bewust bezig is met zijn geloof is een niemand. Niet alleen komt dit arrogant en superieur over, maar wekt het gevoel dat wie wel gelooft of praktiseert beter is dan wie dat niet doet. Discriminatie van de bovenste plank? Dit is ook de reden waarom je in salafistische of wahabistische kringen, hoor je sommigen regelmatig op een arrogante en denigrerende manier praten over niet-moslims door ze bijvoorbeeld ‘kuffaar’ (ongelovigen) te noemen of wanneer er bespot wordt met moslima’s die geen hoofddoeken dragen of of….

In de Koran vermeld God: “ Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen.” (De Vijg: 4). Deze vers uit de Koran waarin God zich richt tot de gehele mensheid – dus niet enkel tot moslims – zegt dat de mens niets te kort schiet en heeft alles zowel lichamelijk als geestelijk meegekregen wat hij nodig heeft. God heeft ons voorzien van voldoende verstand en lichamelijke eigenschappen om volledig te kunnen functioneren en dat we naar behoren zouden met de vrijheid om te kunnen gaan. Helaas, zijn het vooral de keuzes die we in het leven maken gebaseerd op hoe onze fitrah beïnvloedt wordt, die ons drijven tot het handelen op een andere of verkeerde manier.

Moslims moeten daarom het idee afleren dat ze beter zijn. Ze moeten ook leren dat ieder mens ongeacht geloof een volwaardige persoon is net als hem en dat geldt ook voor een moslim die niet praktiserend is. Je bent altijd iemand en geen niemand als je niet in God gelooft of weinig plichten nakomt.

Oorzaak

De vraag die we moeten stellen is hoe het komt dat het zinnetje zoveel mensen aanspreekt? Om dit verder uit te leggen moeten we ons begeven op andere gebieden.

Ik wil nu voorzichtig zijn door mensen niet over één kam te scheren, want niet alles is zo zwart/ wit als het lijkt. Maar ik generaliseer nu even voor het gemak omdat ik het wel over een niet te verwaarlozen groep mensen heb. Menigeen zullen zich aangesproken voelen door wat er hierna gaat komen namelijk.

Het is vaak zo dat mensen die op zoek zijn naar geluk, mensen die niet tevreden zijn met zichzelf. Het gaat hier om zowel niet-moslims die tot de islam bekeren en ook moslims die wel in een moslimfamilie geboren zijn, maar met weinig islamitische bewustwording opgegroeid.

Deze twee groepen – en nogmaals dit geldt niet voor iedereen – waren dus altijd op zoek naar het gene wat hen gelukkig maakt. Een grote groep onder hen zijn opgegroeid in omstandigheden waarin ze een negatief zelfbeeld over zichzelf hadden. Ze voelden zich stuurloos en niet erkend als volwaardige personen. Sommigen zijn het slechte pad opgegaan als gevolg, leeg van binnen en leefden constant in een soort ontevredenheid. Ze hadden eigenlijk te kampen met gevoelens van waardeloosheid en minderwaardigheid. Ze hadden een leven vol verdriet of ze hadden het gevoel dat hun leven doelloos is. Ook hadden ze te kampen met een identiteitscrisis. Ze wisten niet wie ze zijn en waren constant op zoek naar een groep om ergens bij te horen of naar iets wat hen een identiteit geeft. Toen ze de islam ontdekten, was dat voor hen een grote openbaring. De islam gaf hen antwoorden op vragen waar ze mee worstelden. Opeens zagen ze het licht op hen afkomen en wisten ze welke pad ze moesten bewandelen. De islam gaf hen opeens een identiteit. Ze zijn opeens wel iemand geworden en dus niet meer niemand. Dit is de voornaamlijkste reden waarom dat zinnetje ‘without Allah, I am nothing’ zo populair is. Diegenen die het lezen herkenden zichzelf meteen er in.

Het zinnetje is niets anders dan onbewust toegeven dat alvorens iemand God ontdekt heeft, voelde hij zich ‘waardeloos’ (niemand), maar na het ontdekken van God was hij opeens wel iemand geworden.

Het is op zich niet erg dat het zinnetje zoveel mensen aanspreekt, maar let wel dat het in feite indruist tegen datgene wat de islam predikt. Iedereen ongeacht zijn geloof of achtergrond is altijd wel een volwaardige persoonlijkheid. God voorziet iedereen van voedsel en rizq (levensonderhoud). Daarom is niemand een niemand. Het is enkel dat gevoel wat mensen vóór de ontdekking van de islam hadden, die hen het gevoel gaf dat ze ‘niemand’ waren. Maar onthoud dat God dat niet zo ziet. Elk bewegende schepsel heeft een grote waarde bij haar Schepper en Hij is de enige die het laatste oordeel heeft over de waarde van haar bestaan.

Een gezegend ramadan toegewenst.

Badr Youyou

Advertenties