Wat hebben de Rothschilds, Israël en het Wahabisme met elkaar te maken?

Maak kennis met Edmond James de Rothschild. Deze zionist hoort bij de Rothschilds familie. Als je nog nooit eerder over de Rothschild gehoord hebt, dan weet je in feite bij dezen te weinig over wat er wereldwijd gaande is en ook niet wie de touwtjes in handen hebben over de belangrijkste beslissingen in de internationale politiek en je zult vooral niet de economische wereldwijde crisis begrijpen.

Edmond de Rothschild heeft vanaf het begin meegewerkt aan het stichten van de staat Israël. Met veel geld en steun heeft hij de zionistische staat gefinancierd. Niet een klein beetje ook. Het heeft me eigenlijk verbaasd dat ik dit heb kunnen vinden op Wikipedia, want de Rothschild familie treden zelden op in het publiek of in de media (waar zij toch via ingewikkelde kanalen veel invloed op hebben zoals op Associated Press en Reuters) en zij werken meestal alleen achter de schermen. Het is de alle rijkste familie ter wereld met naar schatting een vermogen van ongeveer 500 biljoen dollar.

1 biljoen = 1000 miljard.

In nulletjes ziet het bedrag er zo uit: 500.000.000.000.000

De Rothschild bezitten de grootste industrieën ter wereld en hebben de meeste aandelen in de Federale Reserve naast o.a. de Rockefellers, J.P. Morgans, Morgan Stanly, Warburg en anderen. Wie de hele lijst wil weten, verwijs ik naar de volgende video:

Ze hebben de absolute macht over de centrale banken. Wie het nog niet weet, de torenhoge schulden van alle landen die sinds het begin van de vorige eeuw en die tot op heden nog steeds oplopen dankzij de rente, worden voornamelijk ‘terug’ betaald aan o.a. de Rothschilds.

Amschel Rothschild (de stamvader van de Rothschild) staat bekend met zijn beroemde quote waarin hij zei:

“Give me control of a nations money supply, and I care not who makes it’s laws”

Vertaling:

“Geef me de controle over de geldreserves van een natie en het maakt me dan niet uit wie dan haar wetten maakt”.

Meer weten over hoe de Rothschild de controle kregen over al het geld, klik dan op de volgende video:

De volgende is ook een aanrader:

Het is belangrijk voor zowel moslims als niet-moslims om te weten over de Rothschild. Als je deze kennis niet in je achterhoofd houdt, dan zul je simpelweg niet weten hoe de kaarten wereldwijd uitgedeeld worden. Je kan zoveel als je wil proberen politiek te analyseren en te begrijpen, maar als je niet weet hoe de economie o.a. in elkaar steekt en wie de touwtjes in handen hebben over wereldwijde beslissingen, dan zul je niet in staat zijn om te begrijpen wat er gaande is.

De Rothschild en de islamitische wereld

Twee belangrijke aspecten dien je te weten: de hele heisa over de islam en de zogenaamde ‘oorlog’ tegen de moslims of tegen het terrorisme is in feite een strategie van deze Westerse elites. Dankzij het feit dat ze de media in handen hebben krijgen Westerse burgers te selectieve berichtgeving over wat er in de wereldpolitiek gaande is. Ook dankzij hun politieke strategieën zijn deze machthebbers goed er in geslaagd om de wereld bezig te houden met ‘terrorisme’. Ze willen graag zowel de Westerlingen als de moslimwereld laten geloven dat de twee werelden met elkaar botsen. Dat opent voor hen de deuren om meer macht uit te oefenen op de banken van alle landen waar ze overigens goed in zijn geslaagd.

De Rothschild was in het begin van de vorige eeuw veel actief geweest in Engeland. Daar is ook hun macht toegenomen en ook daar kregen ze controle over de Engelse banken. Dit is gebeurd nadat Nathan Mayer Rothschild een vals bericht heeft verspreid dat Engeland de oorlog in Waterloo verloren heeft. De aandelen kelderden heel sterk. Nathan Rothschild kocht snel alle aandelen. Een dag daarna kwam het echte nieuws dat Engeland toch wel de oorlog heeft gewonnen. De aandelen stegen weer in prijs en in nog geen twee dagen was de Rothschild familie de rijkste en zelfs de machtigste familie van heel Engeland). Klik hier voor deze informatie: Nathan Mayer Rothschild.

Niet alleen hadden de Rothschild macht over het geld, maar ook over de politiek. Ongeveer 100 jaar later hebben ze Israël opgeëist. De Britse minister A.J. Balfour beloofde Baron Rothschild in de bekende Balfour-verklaring dat ze het land Palestina zullen krijgen.

Om dat voor elkaar te krijgen bedachten de Engelsen een geniale strategie. Eerst moesten ze het Ottomaanse Kalifaat zien te breken en er een einde aan te maken. Ze stuurden verschillende spionnen en militairen waar onder de bekende spion Edward Lawrence naar Saoedi-Arabië. Samen met de wahabistische Al Saud monarchie voerde hij met nog een aantal andere agenten vandaar uit de oorlog tegen de Ottomanen. Sindsdien fungeert Saoedi-Arabië ook als een handlanger van de Britten tot de dag van vandaag. Niet alleen zijn ze er in geslaagd om controle te hebben over het Midden-Oosten, maar ook vanuit Saoedi-Arabië met geld het wahabisme te laten verspreiden onder het mom van ‘salafisme’. Gevolg is dat Israël werd met gemak gesticht zonder enige verzet van de Arabische wereld en tot de dag vandaag ‘stierf voor een deel ook de rol van de islamitische wereld om onafhankelijk te zijn van de Engelse macht en later van de macht van de VS. Ook in de VS zijn Rothschild sterk machtig samen met de Rockefellers en nog een paar andere elites. Beide dynastieën hebben families die zelfs aangetrouwd zijn met elkaar.

Rothschild en het wahabisme

Om de spanning en de macht te behouden heeft de VS het wahabisme gebruikt om te vechten tegen de Sovjet Unie. Zoals iedereen weet, werd Bin Laden (een rasechte wahabist/salafist) financieel en militaire geholpen om de mujahideen destijds te ondersteunen en met succes.

Tot op heden voert de Amerikaanse Intelligence hetzelfde beleid zoals Engeland destijds deed, door Al Qaida als instrument te gebruiken voor haar doeleinden. De WTC-aanslagen en alle andere aanslagen hebben een belangrijke rol gespeeld in deze strategie en in het beleid die de VS voert om haar militaire en economische macht van de Rothschild te laten verspreiden.

“Het huidige salafisme die wij overal zien opduiken is niets meer dan een aftreksel van een oude strategie die de Amerikanen en de Britten goed wisten te gebruiken om onder het mom van ‘veiligheid’ meer controle te krijgen over de privacy van burgers. Zoals overal meer camera’s, meer controle over het geld en meer toegang tot de privégegevens van iedere burger en het aftappen van internet en telefoons (dit is allemaal geschreven vóór de komst van Edward Snowden die dat allemaal onthuld heeft). Dit allemaal ten behoeve van de economische macht van de elites (ook dit is bevestigd. Snowden onthulde dat de Amerikanen bedrijven wereldwijd hebben afgetapt, ministers en politici puur voor economische overwegingen wat niets met het ‘terrorisme’ te maken heeft).”

In een eerdere column die ik geschreven heb genaamd ‘Hoe herken je een salafist?’ ben ik ingegaan op het salafisme. Daarin heb ik uitgelegd dat niet alle salafisten hetzelfde zijn, maar dat de ideologie van de jihadistische salafisten een uittreksel is van het salafisme. Salafisten die niet het jihadisme steunen, houden zich wat minder met politiek. De bakermat van het salafisme zit in Saoedi-Arabië (wahabisme). Waar deze zich mee bezig houden in het algemeen zijn vooral de futiliteiten binnen de islam. Denk hierbij aan uiterlijkheden (shakliyaat) en de verschillen in stromingen (al-firaq wa tawa’if)

Dit is een voorbeeld van de futiliteiten waar salafisten zich mee bezig houden:

De Westerse media concentreert zich veel op het salafisme en wekt al te graag het beeld dat dit de islam is waar moslims zich mee bezig houden. Het wemelt op Youtube en op verschillende websites van deze vorm van islam. Gaat het niet over deze dingen, dan gaat het over de terroristen en hun cellen in Europa of wat ze allemaal in landen zoals Afghanistan, het Midden-Oosten en in Afrika uitspoken. De gemiddelde niet-moslim Westerling wordt door de gecontroleerde media hiermee bezig gehouden terwijl de werkelijkheid toont overduidelijk aan dat de salafisten een kleine minderheid zijn binnen de islamitische wereld. Het is alleen opmerkelijk dat je vooral de salafisten het meest op de voorgrond ziet in de media en er wordt een gevoel gewekt dat dat het algemene beeld is van de islam en de moslims.

De AIVD schat dat er ruwweg 30.000 salafisten in Nederland wonen. Een klein minderheid vergeleken met één miljoen moslims, maar toch zijn ze overal goed zichtbaar zoals in moskeeën, op het nieuws en op het internet. In tegenstelling tot wat de salafisten zelf beweren dat het Westen ‘bang’ is voor ze omdat ze zogenaamd de ‘ware’ islam volgen, zijn de machthebbers en de regeringen niet bang voor de salafisten. Simpelweg omdat het salafisme in de kaart van de machthebbers wordt gespeeld zoals ik eerder heb uitgelegd.

Als ik ‘salafisten’ noem, dan bedoel ik daarmee ook de ‘wahabisten’. Salafisten hebben een grote bewondering voor de stichter van het salafisme ‘Muhammed ibn Abdul Wahhab’ en onder het mom van ‘het volgen van de vrome voorgangers’ (dat zijn de eerste drie generatie moslims sinds de komst van de profeet Mohammed vrede zij met hem), zijn zij overtuigd dat zij de ‘ware’ islam volgen. Ook zijn ze overtuigd dat wie niet hun manier van de islam volgt, treedt buiten de islam of is op zijn minst zondig en leeft in dwaling. De oppevlakkige en simplistische wijze hoe zij de islam interpreteren zorgt bij ze dat ze een vals dilemma en een drogreden manier van de islam volgen. Deze manier van interpretatie van de islam pakt goed uit voor de zwakke moslims onder hen die zich snel geraakt voelen door het salafisme. De methodologie binnen de leer van het salafisme is veel gebaseerd op simplisme en oppervlakkigheid waardoor de zwakke zielen onder de salafisten snel een vijandige houding nemen richting wie ze ‘kuffaar’ (ongelovigen) noemen. De Engelsen wisten hier al heel lang van deze interpretatie van de islam en wisten ook heel goed hoe ze die kunnen gebruiken als instrument om hun politieke doelen er mee te bereiken. Dat is tot op heden zeer gelukt. Niet alleen zijn moslims die niet het wahabisme volgen hier de dupe ervan, maar ook niet-moslims hebben een verstoord beeld hierdoor gekregen en belangrijker: Godsdiensten worden gebruikt als afleiding van de belangrijkste problemen waar de wereld nu mee te kampen heeft zoals o.a. de economische crisis. Meer over dit laatste zie de volgende link:

Religies oorzaak van ellende?

Het is in het belang van iedereen om te weten hoe het een en andere in elkaar zit. Zelfs moslims zijn niet op de hoogte van de bovengenoemde feiten. Niet alleen niet-islamitische Westerse burgers zijn het slachtoffer van de Rothschilds en hun elite (denk aan de economische crisis), maar ook moslims die de middenweg van de islam volgen lijden hier aan. Het is een illusie als je gelooft dat de wereldconflicten veroorzaakt worden door religies en dat de bevolkingen in strijd zijn met elkaar. Dat is een vrij goedkoop voor de hand liggende roman om die conclusie te trekken. Diegenen die hierin het meest zijn ingetrapt zijn voornamelijk rechtse en extremistische figuren. Mensen ongeacht religie of denkwijze moeten met elkaar samenwerken in plaats van gehoor te geven aan de angst die de elites en politici wereldwijd verspreiden. De moslims van de middenweg – die de meerderheid van de moslimbevolkingen vormen – volgen niet het pad van het salafisme en net als ieder andere niet-moslim (burger) streven zij naar een vreedzame wereld. In tegenstelling tot de salafisten, gaan de middenweg moslims er vanuit dat de oorsprong in de relatie met niet-moslims vrede is. De meeste salafisten zien niet-moslims als één pot nat onder het mom van ‘kuffaar’ (ongelovigen) waar je niet mee moet mengen en niet eens mee bevriend mag zijn. (Zie de volgende video)

Als je deze video gezien hebt, zou je indien je een moslim bent met weinig kennis over de islam snel geloven dat deze man gewoon het gene verteld wat er in de islam wordt vermeld. Niets is minder waar. Hij reciteert uit de Koran verzen die volledig uit de context worden gehaald. Zoals de vers ‘God is de vijand van de ongelovigen’ en nog meer andere verzen. Al deze verzen hebben te maken met situaties uit de tijd van de profeet Mohammed vrede zij met hem. De ‘ongelovigen’ waar er in deze verzen wordt verwezen waren de ongelovigen van Quraysh die in strijd waren met de profeet. Meer over de term ‘ongelovigen’ en hun positie binnen de islam, lees je in de volgende column: ‘Gaan ongelovigen naar de hel?’.

Je moet je voorstellen dat dit soort type moslims het beeld van de islam zeer vertekenen, maar ook schade brengen aan de beeldvorming over moslims in het algemeen. Dit is niet in het belang van de meerderheid moslims en ook niet in het belang van de niet-moslims. Beide zijn ze slachtoffer van een grote NWO (New World Order) beleid die al honderd jaar woedt zodat o.a. de Rothschild de weg vrij krijgen om de wereld te domineren op de manier zoals het hen uitkomt. Wees slim en wordt zelf niet het slachtoffer van een stel machthebbers die jou als marionet gebruiken.

De Moslim Broederschap

Een van de organisaties die niet besmet is door het wahabisme en die dus de middenweg van de islam volgt is de Moslim Broederschap uit Egypte. De Westerse media heeft decennia’s lang getracht deze organisatie zwart te maken. De Moslim Broederschap is in Egypte ontstaan dankzij Hassan Al-Banna die een unieke wijze had van het prediken van de islam die vanaf het begin geheel los stond van het wahabisme. Zijn organisatie werd vanaf zijn dood (vermoord door de geheime dienst) altijd onderdrukt. Mubarak heeft in opdracht van de VS altijd de Moslim Broederschap onderdrukt en meerdere malen leden er van gevangen gezet en vaak zonder proces. Een van de grootste doorbraken van de eeuw is dat nu – tegen alle verwachtingen in en dankzij de revolutie in Egypte – de Moslim Broederschap er in is geslaagd om aan de macht te komen. Dit is in feite een doorbraak in de islamitische wereld omdat de Moslim Broederschap altijd al goed op de hoogte is van het NWO (New World Order) en haar aanhangers kunnen onmogelijk vrienden worden van de Zionisten (Rothschilds) die tot op heden Israël steunen. Maar wat de Moslim Broederschap uniek maakt zijn een paar dingen en daar noem ik er twee van:

Ze zijn diplomatiek en in staat om het politieke spel van de VS mee te spelen zonder besmet te geraken door het beleid van de Westerse elites en ook zonder hun doeleinden uit het oog te verliezen.

Het tweede is dat ze vreedzaam zijn en in tegenstelling tot de salafisten geloven ze absoluut in de democratie die prima gepaard kan gaan met de islam. Zij geloven niet in een botsing tussen de Westerse niet-moslim burgers en de moslimwereld, maar tegelijkertijd zullen ze niet zwichten aan het NWO-beleid van de Westerse machten.

Het is daarom van belang, dat de vreedzame niet-moslims – en dat zijn voornamelijk mensen die sympathiseren met de Occupy beweging wereldwijd – samenwerken met de moslims van de middenweg. Hun belangen zijn hetzelfde en beide geloven ze in een wereld die vrij is van de macht van de elite. Meer hierover zie deze link: Moslims Ontwaak!

We zijn met zijn allen al aardig op weg, maar nog lang niet waar we willen zijn. We staan in het midden van een prille fase die niet goed uitpakt voor de NWO’ers. Dit wordt onze strijd allemaal en de uitdagingen worden steeds groter.

Lees ook: ‘Hoe herken je een salafist?’

Een gezegende ramadan toegewenst.

Badr Youyou

Meer update ga naar Facebook