Begrijpen wij moslims de essentie van ons geloof wel?

Mohammed vrede zij met hem die de leider van de stad Medina was, was in oorlog met de heidenen van Mekka (Qurayshieten). Omdat hij er belang bij had dat de moslimgemeenschap erkend wordt en ook zodat ze elk jaar de bedevaart kunnen bijwonen in Mekka, heeft hij een verdrag van tien jaar getekend met de Qurayshieten.

Wat hier zo bijzonder aan is, is dat hij veel concessies moest doen aan de Qurayshieten en hun zin geven ten koste van een aantal principes als profeet. Zo moest hij van de Qurayshieten bijvoorbeeld de term ‘Mohammed, de Boodschapper van God’ wijzigen in: ‘Mohammed de zoon van Abdullah’. Meer van deze concessies lees je hier op Wikipedia:

Treaty of Hudaybiyyah

De concessies hebben zelfs geleid tot boosheid en ontevredenheid bij de moslims, want ze vonden dat de profeet te veel krediet gaf aan de Qurayshieten. Maar waar de gelovigen niet van bewust waren is dat dit verdrag op lange termijn in hun eigen voordeel zal zijn. De profeet was strategischer en hij zag wat zij niet zagen.

Nu vraag je je af waarom ik dit allemaal vertel. Dat is naar aanleiding van een bericht die je hier leest:

Weinig mensen horen azan

Als ik zoiets lees, dan bevestigt dit opnieuw weer hoe sommige moslims ver staan van de islam en weinig weten waar de islam over gaat. Een van de hoogste doelen in de islam is dat je vrede, rust en harmonie bewaart in een gemeenschap. Datgene waar de islam het meest voor waarschuwt is de zogeheten ‘fitna’.

Fitna betekent onrust, verdeeldheid, het gene wat leidt tot het kwade, conflicten en oorlog et cetera. Wie fitna verspreidt onder de mensen pleegt een grote zonde, want dat leidt tot gevaarlijke situaties die ik niet hoef uit te leggen. Dit is de reden waarom het bewaren van vrede en harmonie een groot goed is binnen de islam.

Als een bestuur van een moskee weet dat de buurtbewoners die veelal geen moslims zijn zich storen aan de oproep tot het gebed (adhan/ azan), dan dien je als bestuur dat absoluut te respecteren. Het druist juist in tegen de islam als je je zin gaat doordraven ten koste van de rust en de vrede die een hogere doel dienen dan slechts oproepen tot het gebed wat eigenlijk een secundaire rol heeft binnen de islam vergeleken met het verplichte gebed zelf en de andere plichten.

Ik vind het onbegrijpelijk dat dit bestuur het doel van de islam volledig voorbij schiet en dan gewoon haar zin oplegt (indien dit nieuws waar is natuurlijk) wat in feite het imago van de islam en de moslims daarmee alleen maar beschadigt. Met dit gedrag wekken mensen een intolerante beeld over de islam die ook nog eens indruist tegen waar de islam zelf naar streeft.

Hebben de bestuurders van deze moskee niet gelezen over het verdrag van Hudaybiyyah en daaruit lessen kunnen trekken? Ik overweeg een brief te schrijven aan de voorzitter van deze moskee om hem deze boodschap door te geven. Indien dat hopelijk zal helpen.

Ik ben er van overtuigd dat als de Profeet Mohammed vrede zij met hem nu een blik komt werpen op hoe de moslims nu tussen de niet-moslims leven, dan zou hij absoluut schrikken van de ondankbaarheid van sommige moslims. Eeuwen terug was het ondenkbaar dat moslims tussen niet-moslims zouden kunnen leven, hun eigen moskeeën te mogen hebben, burgerrechten krijgen zoals niet-moslims, mee mogen participeren op allerlei terreinen en zelfs meedoen in de politiek et cetera. Dat is nu allemaal mogelijk en je mag als moslim zelfs protesteren en je rechten opeisen. Onze profeet zou nu in zijn graf omdraaien als hij zou horen hoe sommige moslims zich nu gedragen in een niet-islamitische samenleving. In zijn tijd was dit allemaal ondenkbaar.

En ik lees in in het volgende bericht dat de voorzitter van de moskee zou hebben geweten dat er al afspraken met hem werden gemaakt omtrent de regels van de bouw van de moskee. Dat lees je hier verder:

Ambtenaar: ‘Yücel wist van regels rond azan’

Wat ik nog hel erg vind, is dat sommige reacties op het internet en ja je mag het al raden vanuit welk hoek dat kwam (uit de salafistische hoek) die dan met uitspraken komen zoals: ‘zie je wel, die ongelovigen zijn tegen ons geloof! Ze willen de islam en de moslims vernietigen en het woord van Allah tegenhouden!’…

Serieus waar, een heleboel moslims hebben een lange weg te gaan om de boodschap van de islam te begrijpen en dit soort gebeurtenissen bevestigen dat helaas alleen maar.

Vrede zij met iedereen

Badr Youyou