Wat wil God van je?

“Elk been van een mens moet elke dag waarop de zon opkomt liefdadigheid verrichten. Het tot stand brengen van rechtvaardigheid tussen twee mensen is liefdadigheid. En een man helpen met zijn rijdier, hem erop helpen of voor hem zijn bagage erop laden is liefdadigheid. En een goed woord is liefdadigheid. En elke stap die je neemt (naar de moskee) om het gebed te verrichten is liefdadigheid. En iets schadelijks van de weg verwijderen is liefdadigheid.” (Overgeleverd door Al Bukhari en Muslim)

Je gedrag, hoe je anderen behandelt en hoe je met ze omgaat, is de graadmeter van je gelovigheid (al-iemaan). Je kan de hele dag bidden, elke dag vasten, meerdere malen de bedevaart verrichten of zakat (armenbelasting) geven, maar indien je liegt, ruzie maakt en bedriegt tijdens het vasten dan is het enige wat je geoogst hebt zijn honger en dorst. Indien je mensen besteelt, in verboden middelen handelt, mensen bewust in de problemen brengt, kortom: zondes pleegt, dan zal God je salaat (gebeden) niet aanvaarden. Indien je de armenbelasting betaalt om ermee te pronken  dat je vrijgevig bent of omdat je er mensen mee wilt omkopen of dat het geld dat je uitgeeft gestolen is of illegaal is verkregen, dan zal God die liefdadigheid van je niet accepteren. Als je schulden hebt en je gaat wel de bedevaart verrichten, dan zal God je bedevaart niet accepteren.

God kijkt niet alleen naar je baard, noch alleen naar hoe vaak je de moskee bezoekt, noch alleen naar hoe welbespraakt je bent, of hoe vaak je vast, al zijn deze zuilen basisverplichtingen, maar Hij kijkt meer naar je intentie en hoe je je gedraagt. God hecht meer waarde aan je verdraagzaamheid en je geduld. Hij kijkt naar je verzoening die je tussen de mensen brengt, je betrokkenheid bij je medemens, naar je pijn bij het zien van onrecht en wat je er aan doet (al is het een gebed). God wil zien dat je om anderen geeft die Hij naast jou heeft geschapen, want je kan de hele dag tot Hem bidden, maar God Zelf heeft daar geen baat bij. Hij is verheven en Hij heeft je niet nodig, maar Hij wil wel zien hoe je met anderen omgaat en wat je bijdrage is aan de mensheid. Hetzij je moeder die je op handen draagt, of je kind die je op zijn voorhoofd kust of op je schoot neemt of je buren die je van je eten laat proeven… Hetzij een fiets van een ander die door de wind op de grond is gevallen die jij recht zet tegen een paal aan. Hetzij je oude kleren die je weggeeft of het oud papier dat je in de papiercontainer gooit, omdat je milieubewust bent. God wordt blijer als Hij ziet hoeveel je om dieren geeft en dieren redt omdat het Zijn schepsels zijn.

God hecht meer waarde aan je altruïstisch gedrag. Hij wil zien dat je slechts Zijn tevredenheid wenst. God wil zien dat je in andermans schoenen staat en hem bijstaat waar het kan. God wil dat je tegen je ego vecht en dat je in de spiegel kijkt. Dat je je inspant om jezelf te verbeteren alvorens je naar anderen wijst. God wil dat je naar je eigen balk kijkt voor je aan andermans splinter begint. God wil dat je nadenkt over wat je zegt en beseft dat alles wat uit je mond komt, geschreven staat en jou er mee zal confronteren. God wil dat je je grenzen kent, maar ook dat je aan jezelf grenzen stelt.

Kortom: God wil dat je even normaal doet!

Badr Youyou