Behoed jezelf voor apathie

Dit is een status waarin je nauwelijks bekommert over wat er om je heen gebeurd. Het begint bij jezelf en daarnaast je omgeving. Apathie is het tegenovergestelde van empathie: inlevingsvermogen. Als iemand apathisch is, dan maakt hij te weinig contact met zijn gevoelens/emoties. Het kan leiden tot zelfverwaarlozing en onverschilligheid. Niet alleen zal de persoon daar zelf aan lijden, maar ook zijn omgeving krijgt daar last van. Vooral diegene met wie zo een persoon een relatie heeft. Op maatschappelijk niveau leidt apathie tot het feit dat iemand zich weinig bekommert om het welzijn van anderen.

Apathie komt helaas veelvuldig voor. Het kijken van te veel televisie bijvoorbeeld zorgt er voor dat je apathisch wordt. Uiteraard is de oorzaak iets heel anders, maar televisie en social media kunnen het stimuleren. Als ik kijk wat er allemaal op tv komt, dan wilt men de illusie wekken dat iedereen het ‘Zwitserse leven’ status kan bereiken. Men heeft het over weelde en luxe, amusementen. De ideale lichaam zoals die van mannequins en schoonheden van tv-sterren of die van de reclames… Wat doet dit allemaal met ons? Dit wekt bij velen het gevoel dat ze nooit een kans maken op zo een leven en dat het ‘Zwiters leven’ gevoel slechts een verre droom is.. Hier ga je als burger met financiële problemen of die geen baan heeft, weemoedig van worden. Je geeft het op en je accepteert je lot zoals die is.

Zonder dat velen het in de gaten hebben, leiden ze een leven van zombies. Men accepteert hoe het er aan toe gaat (de economische crisis) en probeert met de dag te leven. Zo niet dan is aanhollen achter materie een vorm van doelstelling geworden die de machthebbers ons wijs proberen te maken. Het is helaas wel degelijk gelukt, maar gelukkig geldt dat niet voor een grote groep die zich verzet tegen dit systeem. Kijk om je heen dan zie je mensen meer praten over smartphones, auto’s, vakantie, flatscreens en scooters dan bijvoorbeeld over de economische crisis die alsmaar erger wordt.

Als apathie in een bevolkingsgroep toeneemt, dan krijgen de machthebbers meer macht over hun lot. De betrokkenheid van de bevolking is afgenomen en de machthebbers krijgen de vrije toegang om het lot te bepalen van de bevolking. In Nederland pronken we met de ‘democratie’, maar in werkelijkheid is er een deel van de bevolking die niet stemt. Dat komt naar mijn mening doordat mensen deels de hoop hebben opgegeven in de politiek en een andere deel zich gewoon niet bekommeren over wat er om hen heen gebeurd.

Wees dus niet apathisch, maar betrokken.

Badr Youyou

Advertenties