Aan wie hebben we het ontstaan van Israël te danken?

Percy Cox (2) naast Mohammed bin Saud (1)

We geven vaak de schuld aan de zionisten en de Amerikanen voor de bezetting van Palestina en het leed van het Palestijnse volk sinds 1948. Alhoewel dit meer dan terecht is, zijn er nog ook andere handlangers die hier nog meer schuldig aan zijn, namelijk de Saoedische monarchie Al Saud. Het land waar het allemaal mee is begonnen. Het fascineert mij om te zien hoe wij met zijn allen vooral ons focussen op Israël, het Zionisme en haar beleid of de VS, maar we vergeten het echte as van het kwaad dat Al Saud heet.

Deze monarchie heeft in het begin van de vorige eeuw Engeland expliciet toestemming gegeven om de oorlog te verklaren tegen de Ottomanen wat vervolgens leidde tot het annexeren van Palestina door de Britten die het land vervolgens aan de zionisten hebben gegeven. De Saoedische monarchie heeft direct toestemming gegeven en hebben de Britten beloofd hen nooit meer dwars te liggen over deze kwestie wat tot de dag van vandaag wordt nagekomen.

Zodat iedereen niet denkt dat ik hier over bluf, zal ik verwijzen naar een paar bronnen. Voor velen is dit namelijk een verborgen geschiedenis. Zowel de VS/Engeland als de Saoediërs zullen er niet blij mee zijn dat deze geschiedenisfeiten worden verspreid.

Sir John Philby die tot het wahhabisme bekeerd zou zijn

Ik durf haast te wedden dat als ik de namen Percy Cox of St John Philby noem dat het voor de meesten onbekende namen zijn en toch hebben deze twee Britse militairen de Al Saoed monarchie geholpen om o.a. Palestina aan de zionisten  te geven. Deze feiten zijn al oud en staan bekend in de geschiedenisboeken. Een van de bekende schrijvers en activisten die hier over hebben geschreven is de Saoedische activist Nasser Assaid die door de Saoedische regering eind jaren zeventig ontvoerd en vermoord werd. Dit had te maken met een boek die hij destijds had geschreven genaamd: ‘De geschiedenis van Al Saoed’. Wat hij in zijn boek vertelde was niet nieuw, maar omdat het verzameld werd in één boek en het was ook voor het eerst in het Arabisch geschreven, waren de Saoediërs bang dat deze informatie zich zal verspreiden, wat natuurlijk hun naam niet goed zal doen. Gelukkig leven we vandaag de dag in het tijdperk van internet waarin we van alles kunnen vinden. Ik ben verheugd dat ik dit nieuws heb kunnen vinden en dat het ook gewoon op o.a. Youtube staat. Alvorens ik links plaats naar Youtube wil ik nadruk leggen op de twee Britse militairen: Percy Cox en John Philby. Deze twee heren waren direct betrokken bij het helpen van Al Saoed monarchie. Heel kort: Percy Cox was een zionist die bijgedragen heeft aan het stichten van het huidige Saoedi-Arabië, maar voornamelijk om een oorlog te verklaren tegen de Ottomanen. Om wat nauwkeurigheid te trachten: Percy Cox had een plaats vervanger in Saoedi-Arabië genaamd William Henry Irvin Shakespeare (niet verwarren met de beroemde toneelschrijver William Shakespeare). Deze plaatsvervanger schreef een brief aan Percy Cox waarin hij hem vertelde dat ‘Ibn Saud (stichter van Saoedi-Arabië) een onderontwikkelde man is met een primitief mentaliteit die makkelijk  kan worden gebruikt om de belangen van Engeland in de regio (Arabische golf) te behartigen.

Om dit verhaal niet langer te maken verwijs ik de lezer naar de volgende link om daar meer over te lezen:

King ‘Abd Al-‘Aziz and The English Connection:
Captain William Shakespear and His Successors

Brief die koning Abdul Aziz schreef aan Percy Cox waarin staat dat hij geen bezwaar heeft tegen het oprichten van een joodse staat

Dit is niet alles. Wat de meesten ook niet weten is dat de koning Abdul Aziz letterlijk in een brief heeft vermeld die hij aan Percy Cox verstuurde, dat hij expliciet ermee akkoord gaat dat de Britten aan de joden een eigen staat in Palestina mochten geven. De brief was nooit officieel. Maar diegene die deze brief in zijn handen kreeg en moest dat overdragen van koning Al Saud aan Percy Cox was St John Philby (klik op de naam voor een verwijzing naar zijn biografie). Deze brief is tijdens een conventie ondertekent genaamd Uqair Pact en het is onthuld door St John Philby zelf waarmee hij gedreigd heeft in verband met een conflict die hij kreeg met de Britse regering.

Deze informatie is te vinden in o.a. het boek dat geschreven is door Nasser Assaid, maar je kan het ook deels vinden in het Engels op het internet. Helaas is het boek voor zover ik weet niet vertaald naar het Engels. Arabische lezers verwijs ik naar de volgende pagina om het boek gratis te kunnen downloaden:

History of Al Saud – by Nasser Assaid

Informatie over de brief die Abdul Aziz schreef zelf aan Percy Cox en de vertaling er van staat ook op het internet en die vind je hier:

Old Document Reveals Saudi Assured UK of Palestine

Al Saud en het wahabisme

De volgende video van maar vijf minuten geeft je een duidelijk beeld over de geschiedenis van het wahabisme, over de Al Saud en hun banden met het Westen:

William Henry Irvine Shakespear, de Britse reiziger die de betrekkingen tussen Engeland en de Al Saud familie goed hield

Het is van groot belang om deze geschiedenisfeiten te kennen. We worden dagelijks misleidt zonder dat we daar zelf bij stil staan. Het probleem dient aangepakt te worden bij de wortel. De VS of de Britten lopen achter hun eigen belangen aan. Het echte kwaad komt uit ons midden dat zich vermomt heeft met een vreemde vorm van islam die in Saoedi-Arabië is begonnen en nog steeds miljoenen moslims blijft misleiden. De tactiek van het wahhabisme is het buiten sluiten van andere islamitische stromingen en het beweren dat hun manier van islam beleven de enige ware islam is. Deze methode was al begonnen dankzij Muhammed Ibn Abdul Wahhab die alle islamitische stammen de oorlog heeft verklaard. Tientallen duizenden moslims werden vermoord en geplunderd met financiële hulp van Ibn Saud. Het ergste nog is dat alle monumenten uit de tijd van de profeet, inclusief de graftombes van enkele metgezellen van de profeet, historische muren en gebouwen, werden gesloopt onder het mom van ‘eenheid’. Tot op heden is het wahhabisme de enige stroming die weinig ontwikkelingen doorvoert. De hele wereld gaat vooruit, behalve het wahhabisme dat ontwikkeling dwars zit. Sta daarom niet versteld waarom het wahabisme de enige stroming is die vrouwen tot de dag van vandaag verplicht stelt om een gezichtssluier te dragen terwijl iedereen die niet wahabistisch is daar heel anders over denkt. Zelfs binnen de vreedzame kringen van het wahabisme is het niet zo prachtig als het lijkt. Behalve het feit dat ze niet mee gaan met de tijd, zul je ze zelden lessen of lezingen zien geven over de Al Saud en de politiek van Saoedi-Arabië. Ook zelden kom je artikelen of boeken tegen waarin ze vrijheid waarderen. Zij associëren vrijheid gelijk met ‘losbandigheid’, het leiden naar het ‘hellevuur’, chaos en dergelijk. Een heleboel moslims die niet eens wahabistisch zijn, zijn vergiftigd met zulke ideeën dat zij zelf ook zien vrijheid als een nadelig iets. Zulke onderwerpen vermijden ze al te graag. Maar waar ze zich ook wel veel mee bezig houden zijn de futiliteiten binnen de moslimgemeenschappen. Hun leer is vooral sterk gebaseerd op het inpraten op de schuldgevoelens van moslims en het neigen om veel zaken te verbieden onder het mom van ‘taqwa’ (Godvrezendheid). Veel moslims die dit lezen weten al te goed wat ik hiermee bedoel.

George Bush met Abdullah bin Abdulaziz al Saud

Wahhabisten spelen verder goed in op de gevoelens van zwakke moslims. Naïeve moslims die nog op zoek zijn naar een identiteit, die zich ongelukkig voelen en een houvast zoeken, zijn makkelijke prooien. Onder het mom van de ‘vrome voorgangers’ worden ze makkelijk wijs gemaakt dat ze het ‘ware’ geloof volgen. Ze worden meegezogen tot die stroming die in feite niet meer en niet minder is dan een sekte. Haar verspreiding is deels te danken aan de Britten die haar vanaf het prille begin gefinancierd hebben. Maar sinds de ontdekking van de olie was het de monarchie die het wahabisme bleef financieren  Een andere reden heeft te maken met het simplisme als methodiek die erg aannemelijk is. Deze simpele vorm van interpreteren van teksten is afkomstig van een aantal beperkte islamitische geleerden uit de vroegere tijd. Mohammed Ibn Abdul Wahhab (stichter van het wahhabisme) liet zijn ‘salafisme’ vooral baseren op de schrijfsels van een een bekende geleerde genaamd Ibn Taymiyyah. Alhoewel Ibn Taymiyyah aan het einde van zijn leven spijt had van enkele zaken die hij onderschreef over het geloof, hebben wahhabisten die voorgaande ideeën waar Ibn Taymiyyah spijt van kreeg blijven gebruiken. Ibn Abdul Wahhab heeft dat gebruikt om de oorlog te verklaren tegen alle andere Arabische stammen uit zijn tijd en verklaarde tegelijkertijd trouw te zijn aan de Al Saud. Hij verklaarde een heleboel moslims tot ongelovigen omdat ze naar zijn zeggen (zijn leer over monotheïsme) afgoderij pleegden. Deze leer dat over de definitie gaat van het monotheïsme binnen het wahabisme is een vak apart. Met God’s wil, leg ik dat uit in een andere column. Maar dit is eigenlijk de reden waarom vrijwel iedere radicaal, extremist of zelfs terrorist die overgaat tot deze vorm van islam (jihadisme), altijd afkomstig is van het wahabisme. De meeste wahabisten kiezen gelukkig niet voor het radicalisme, maar diegenen die dat wel doen, zijn altijd begonnen met die leer die hen tot het radicalisme dreef. De keuze om wel of niet radicaal te worden, is vaak ook afhankelijk van de psychische gesteldheid en het milieu waarin zo een persoon is opgegroeid, maar het wordt wel geprikkeld door de leer van het wahabisme. Meer over de oorzaak van extremisme en radicalisme, lees je hier:

Waar komt extremisme en radicalisme vandaan? Een nieuw perspectief

We dienen ons te beseffen dat onze aandacht naar de Saoediërs moet gaan in plaats van naar Israël of de VS zelf, al moeten we natuurlijk onze kritiek op deze twee ook niet verliezen. Maar willen we een probleem oplossen dan dienen we die bij de wortel aan te pakken. Het is daarom de taak van de moslims om dit te bewerkstelligen. Laten we hopen dat de revoluties in o.a. Egypte, Tunesië, Libië et cetera hun vruchten zullen werpen en dat de wind van vrijheid ook naar Saoedi-Arabië zal toeslaan.

Badr Youyou

Advertenties