Seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie op straat in Egypte

Egypte heeft te kampen met een veel voorkomend probleem. Namelijk seksuele intimidatie op straat, in het openbaar vervoer en dergelijk.

Egypte is het land van contrasten. Aan de ene kant is het land erg religieus. Je hebt de Moslim Broederschap en je hebt de salafisten. Maar aan de andere kant, staat het land ook bekend met haar grote vrijheid en diversiteit. Egypte is een open samenleving waarin o.a. entertainment zoals de muziek-, filmindustrie en internet een grote rol spelen in de samenleving.

Dit brengt een probleem met zich mee. In Egypte net als in elk andere moslimland heerst veel schaamtecultuur. Dat houdt in dat families in huis zich vrij conservatief gedragen, waar seksuele voorlichting tijdens de opvoeding weinig aan de kaak wordt gesteld. Tegelijkertijd hebben kinderen en jongeren makkelijk toegang tot o.a. porno en erotiek. Als dit gepaard gaat met gebrek aan (onzichtbare) liefde, aandacht en seksuele voorlichting, dan heeft dat grote gevolgen. Het leidt bij een heleboel jongeren tot een enorme frustratie. Dit zien we overal waar kinderen vaak opgevoed worden met taboe’s en waar de problemen niet bespreekbaar gemaakt worden door de ouders alsof ze niet bestaan. Seksuele frustratie leidt tot seksuele intimidatie en geweld. Jongeren proberen wat ze als kind gemist en opgekropt hebben te vervangen door middel van he vervullen van fysieke behoeften. Naast dus seksuele frustratie en intimidatie valt onder fysieke behoefte ook agressie en geweld. Deze agressie en geweld heeft ook te maken met een hoop opgekropte emoties. Als je je kinderen niet de kans geeft om hun emotionele behoeften te vervullen en dat ze zich niet mogen uitdrukken, dan wordt dat ‘bespaard’ door middel van ‘verdringing’ (onbewust onderdrukken van gevoelens). Dit blijven ze doen zolang ze nog fysiek klein en machteloos zijn. Zodra ze merken dat ze ‘macht’ kunnen uitoefenen, dan vertalen ze die opgekropte emoties in fysieke en verbale agressie. Daar valt ook pesterij er onder.

Heb je kinderen, of heb je kleine broertjes, zusjes of neefjes en nichtjes? Neem dit advies van harte aan. Besteed aandacht aan ze. Praat met ze over van alles en geef ze het gevoel dat ze zich serieus genomen voelen. Voor meer tips, ga naar de volgende link:

Kinderen zijn geen bezit – De ideale islamitische ouder

Badr Youyou

Advertenties