ESM: De moeder aller staatsgrepen!

Als we onder staatsgreep verstaan, het overnemen van de feitelijke macht en de inperking van de macht van het democratisch gekozen parlement, dan is het Europese Stabiliteits Mechanisme verdrag (ESM) een overkoepelende staatsgreep in alle Europees aaneengesloten landen tegelijk. De moeder aller staatsgrepen!

En dat is geheel in lijn met het gedachtegoed van de Europese Commissie, dat volgens haar President Barroso “de economische regering van de Unie” moet zijn, die “de acties vast moet stellen die de regeringen uit moeten voeren”. Heb ik uw aandacht, beste lezers?

De Ministers van Financiën van de 17 eurolanden hebben op 11 juli 2011 een verdrag ondertekend voor de oprichting van het Europese Stabiliteits Mechanisme. De bedoeling is om de burgers op te laten draaien voor de honderden miljarden euro’s voor de “reddingsacties” om de euro overeind te houden en de nationale parlementen in een wurgende greep te nemen.

De ondertekening werd door de pers niet of nauwelijks besproken omdat er waarschijnlijk een embargo op ligt om de Nederlanders in te lichten en te onderwijzen, wat toch de primaire taak behoort te zijn van “de serieuze media”. Ook de Nederlandse pers zwijgt in alle talen inzake de inhoud van het EMS verdrag. Is het onkunde, onverschilligheid of ligt er een publicatie-embargo op dit Europese Stabiliteits Mechanisme( ESM)?

Ook onze politici zwijgen in alle talen. Een partij als de PVV is tegen Europa, maar zwijgt pijnlijk over het ESM verdrag, informeert of adviseert haar kiezers niet over het ESM verdrag. Onkunde of moedwil? De VVD, met als Rutte als “onze demissionaire Premier voor alle Nederlanders” ( kuch), zwijgt ook hierover. Onze minister van financieren ook, want het ESM verdrag levert hem een behoorlijke promotie op met een onschendbaarheidsclausule!

Het ESM gaat geleid worden door een Raad van Gouverneurs. Dat zijn de 17 Ministers van Financiën van de eurolanden binnen de EU. Ook onze Kees Jan, die populaire Kees Jan, die u en mij zo helder op de hoogte houdt over Griekenland maar niet verteld waar Griekenland voor misbruikt wordt. Namelijk u en mij afleiden van wat er werkelijk staat te gebeuren! Een groter iets, een bedreiging voor vrijheid en democratie! De Jager, geprezen als het glijmiddel van het Kunduz akkoord en de bewaker van de lege schatkist van belastingbetalend Nederland zwijgt over het ESM verdrag. Bij het Europese referendum kregen we tenminste nog een krant in de brievenbus met het verdrag van Europa daarin uitgelegd! Nu kan er nog geen a4tje van af met informatie over het ingrijpende ESM verdrag!

‘Kennis van zaken voor deze functie wordt in de regel minder relevant geacht, eerder onwenselijk gezien, dan leidinggevende vaardigheden.’

Minister van Financieren en afromen van de Nederlanders voor Europa, Jan Kees de Jager wordt dus een gouverneur bij het ESM! Deze zogenaamde “ministers van financieren” zijn een makkelijke speelbal voor de voorlichters van de Europese Centrale Bank (ECB) en het Inter Monetaire Fonds (IMF), die wel eventjes uit komen leggen hoe alles in elkaar zit! Hoe ze al die honderden en honderden miljarden weer terug moeten pompen naar de veroorzakers van deze dramatische crisis, de banken. Haal nu maar even adem, om dit alles op U in te laten werken! Er is meer, altijd meer ( quote: M. Kat)

De Europese Centrale Bank is officieel geen orgaan van de Europese Unie. Het ECB is eigendom van de centrale banken van de eurolanden. Die zijn op hun beurt onafhankelijk van de nationale regeringen in die zin, dat ze daar geen opdrachten van aannemen. Ze worden bestuurd door een raad van privé personen.

De euro is dus niet van de EU, ook niet van nationale overheden, maar van een kartel van privé-bankiers, de ECB in Frankfurt, de stad van de Rothschilds. De EU kan de ECB niets opdragen, maar omgekeerd heeft de ECB wel macht binnen de EU. De ECB bestuurt het European System of Central Banks, dat wel een EU-orgaan is. Daar zijn de ECB, samen met de centrale banken van de eurozone, de leden van. Hoe ingewikkeld moet je het maken om een privéonderneming toch de macht van een officieel orgaan te geven?

In artikel 9 van het verdrag staat, dat de Raad van Gouverneurs nog niet betaald maatschappelijk kapitaal te allen tijde van de deelnemende landen kunnen vorderen (te betalen binnen 7 dagen.) In feite staat er dus, dat de ESM ongelimiteerd geld van de aangesloten landen kan eisen. Het verdrag voorziet geen vetorecht van nationale parlementen. Betalen en mond houden dus! Geld = controle = macht, een eeuwenoude wet. Hoe simpel hebben deze heren het zichzelf gemaakt om u en mijn belastinggeld in deze banken te pompen, diezelfde banken die er voor verantwoordelijk zijn dat de levensstandaard in Nederland en de wereld met forse sprongen naar beneden geplempt is!

Het ESM krijgt de macht de nationale staatskassen te plunderen en te legen zonder dat de parlementen hier iets aan kunnen doen. Verder maakt het amendement — strikt volgens de tekst van het besloten amendement — allerlei nieuwe antidemocratische organen mogelijk, die onder voorwendsel van het bestrijden van de instabiliteit in de eurozone de werking van nationale wetgevingen en de burgerrechten kunnen inperken! Laat dit goed toe u doordringen!

We weten allemaal, dat bestuurders en volksvertegenwoordigers niet verantwoordelijk gehouden willen worden voor hun liegende en draaiende woorden, malversaties en graaidaden. Maar bij het ESM maken ze het wel heel erg bont. De regels zijn zo opgesteld, dat degenen die er werkt alles kunnen doen en laten wat ze willen, zonder dat ze daar door parlementen, bestuursorganen of rechters op aangesproken kunnen worden. 17 zonnekoningen. Hooguit, kan een Minister van Financiën vervangen worden door een andere, die dan ook meteen weer van dezelfde buitensporige privileges geniet. Een piramidespelcrimineel als Bernard l. Madoff zou diep buigen en hard applaudisseren voor deze geniale methode van de Europese Commissie en banken, die door dit verdrag alle parlementen van de lidstaten buitenspel zet. De jackpot is gevallen voor Europa en de banken.

Rutte en Jager en al die andere amateuristische fractievoorzitters van die andere onkundige politieke partijen vertellen dit alles niet aan hun kiezers, ben je gek, die zijn al bezig met de volgende stap in hun carrière. Dat ze hierbij Nederland verkwanselen en de soevereiniteit van het Nederlandse parlement opheffen, doet voor hun niet ter zake in deze. En Wilders, ach die zwijgt hard over het ESM verdrag, Twittert een beetje in het rond, laat Rutte en de Jager rustig hun gang gaan inzake Europa. Wilders, die o zo fel anti-Europa is, staat dit allemaal toe. Wilders weet dat Nederland als exportland het zich niet veroorloven kan om uit Europa te stappen. Is dit kiezersbedrog?, in feite wel want Nederland kan economisch niet overleven als Melaatse van Europa. Zo simpel is het. De haven van Antwerpen zou er in elk geval bij welvaren als de PVV hun utopische verkiezingsparool in vervulling zou zien gaan door een magisch wonder zoals het oppoetsen van een oude olielamp!

De grondlegger van dit ESM verdrag is natuurlijk “Premier aller Nederlanders” (kuch) Balkenende en de toenmalige politieke elite die het referendum over Europa de nek omgedraaid hebben! Alle partijen, geen enkele uitgezonderd zijn onschuldig! Het was toen al bekend dat Griekenland diep in de problemen zat, dit hebben ze bewust verzwegen, maar ze wisten het allemaal! Ook de bevolking van Nederland is schuldig aan de instabiele situatie in Nederland en Europa omdat er niet een fikse volkswoede losgebarsten is toen “de premier van alle Nederlanders” (kuch) Balkenende het referendum en dus de wil van de meerderheid van het democratische Nederland verloochend en verkwanseld heeft, gelijk een dictator als Sulla die in het oude Rome de senaat en dus het volk buitenspel zette!

De gevolgen voor het oude Rome waren rampzalig maar dit was nog niets in vergelijking wat ons te wachten staat als dit verdrag in werking treedt. Zeg maar dag tegen de democratische vrijheden en welvaart zoals wij die nu kennen! Leg dit maar uit aan jullie kinderen en kleinkinderen in de toekomst die onmiddellijk na de eerste levensadem een schuldenaar zijn! Waarom zweeg de bevolking toen, zullen zij zich in de toekomst afvragen.

De “verenigde staten van Europa” is een feit door dit verdrag en de gehele Nederlandse politiek heeft dit alles “stiekem” toegestaan, ook de PVV, die nu als het verkiezingsthema van de aankomende verkiezingen propageert: “Nee, tegen Europa”. Van het CDA en de VVD kon je deze volksverlakkerij verwachten. Kijk maar naar de parlementaire geschiedenis. Kijk naar de erbarmelijke staat van onze maatschappij, sociaal en economisch! Denk maar eens aan bijvoorbeeld al die mislukte privatiseringen, die niets anders zijn dan ontmanteling van staatsinvloeden op grote bedrijven. Mooi dat de politieke figuren in Nederland aan de geprivatiseerde ondernemingen flink verdienen.

Hun inhalige partij politieke strategie hebben en laten het volk zwaar bloeden in hun portemonnee. Deze partijen zijn de politieke partijen van de banken en ondernemers. Niet voor de zwoeger, de werker, hardwerkenden in onderwijs of zorg of het stille leger van mensen die Nederland schoon houden. Die betalen de werkelijke rekening die de draaiers en graaiers in politiek, bestuur en (financieel) ondernemerschap aan BV Nederland toebrengen en zich ondertussen zwaar verrijken!

Het CDA en de VVD, maar ook de PVDA zijn de schuldigen aan alle ellende, dat is gewoon waar. Deze partijen zijn al vanaf de tweede wereldoorlog aan de macht! Ook nu weten ze weer zo goed hoe ze Nederland uit de ellende moeten halen, de ellende die zij zelf veroorzaakt hebben. Blijven stemmen op die partijen hoor, maar bedenk wel; ook de kiezers op deze partijen zijn schuldig aan de huidige staat van het verval van de huidige Nederlandse maatschappij!

Wij, inwoners van Nederland zuchten onder een ongekende golf van misdaad, er wordt gejaagd op u en onze oudjes in onze eigen huizen en op straat, vrouwenonderdrukking en eerwraak, rassenhaat, religiewaanzin en haat (gebedshuizen worden ontheiligd door varkenskoppen of worden gedwongen ondergronds te gaan), massale kindermisbruik, corrupte bestuurders en ambtenaren, de zoveelste crisis, slachtoffers zijn daders en omgekeerd, nepotisme, immigratieproblemen, slechte zorg en onderwijs, dualisme in de maatschappij, integratieproblemen, no go area`s en apartheid ( wij tegen hen), discriminatie, de hoogste belastingen, de hoogste energieprijzen, de hoogste verkeersboetes, quota verkeersboetes en dus de jacht op de automobilist, de instortende huizenmarkt maar ook de kantorenmarkt is zwaar in verval.

De wankele pensioenfondsen waar de staat ten tijde van “ de Premier aller Nederlanders” (kuch) Lubbers miljarden afgeroomd hebben uit de pensioenpotten, de criminele banken en verzekeraars die vervuilde hypotheken en woekerpolissen verkocht hebben om gigantische winsten en bonussen te kunnen opstrijken, maar niet vervolgd worden voor oplichting, gered worden met de belastingcenten van vervuilde hypotheek aflossende Nederlanders, hoge (jongeren) werkloosheid, na je 45 ongeschikt als werknemer.

Sebrenica, duizenden Q koorst doden en slachtoffers, we zijn altijd ergens in oorlog, de JSF, en de PVV! Jazeker, ook de PVV!

De oude politiek is de baarmoeder van de PVV! Jarenlange leugens en stelen van de burger, verkwisting, zelfverrijking, amateurisme, minachting, bedrog en het negeren van de wens van de kiezer door de oude politiek en Europese referendum hebben de (nep)blonde baby uit Venlo het levenslicht laten zien.

De partij die ontsproten is uit woede, door de onkunde en nepotisme van de oude politiek en de minachting van hun oorspronkelijke kiezers door deze als racist,fascist en xenofoob te bestempelen als  kiezers tegen bepaalde partij gemotiveerde beslissingen ageerden zoals het immigratiebeleid.

Dit is de politieke realiteit wat de Nederlandse politiek de afgelopen 50 jaar opgeleverd heeft voor het land en dan ben ik nog erg beknopt in mijn opsomming! Het zijn allemaal lullo`s daar op het Binnenhof. Amateurs zijn het, ze brengen ons land aan de bedelstaf voor hun geliefde Europa. Verkwanselen de natie voor hun eigen ego en bankrekening!

Een Nederlandse vertaling van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) is te vinden via deze link

Bronnen: Euronext,

Lees ook ESM Staatsgreep in 17 landen

En bijvoorbeeld: Oprichting van een Europees Monetair noodfonds

Youtube:

Oorspronkelijke tekst:

http://www.artikel7.nu/politiek/esm-de-moeder-aller-staatsgrepen.html

Advertenties