Wat is de reden dat ik sharia-roeptoeters niet vertrouw?

Ten eerste Omdat ze het willen opleggen en daar gaat het al mis. Om deze reden alleen al, zou ik deze mensen helemaal niets toevertrouwen, laat staan dat ze in een positie zouden komen waar ‘macht’ bij komt kijken.

Ten tweede: Omdat ik er van overtuigd ben dat ze weinig van de sharia hebben begrepen. Ze denken dat sharia een islamitische staat/ kalifaat, islamitische regering met een islamitische wetgeving betekent. Dit is een grove fout en dat leg ik straks uit.

Ten derde: Ze denken dat ‘sharia’ op zichzelf de problemen van mensen zal oplossen en ze geloven heilig dat een ‘islamitische staat’ opeens een beter land wordt dan andere landen. Dit noem ik dus wishful thinking. Ook dit leg ik zo tussendoor in mijn onderstaande betoog uit.

De vraag is: Waar komen dit soort gedachten vandaan? Dit voortvloeit uit de gedachte dat God boven iedereen staat en dat Hij beter weet wat slecht en goed is voor Zijn schepsels. Dus is de conclusie bij deze gasten dat God’s wet de oplossing is voor de problemen van de mensheid… Klinkt logisch, right? Maar er klopt iets niets aan deze stelling. De fout is dat ze het op een manier brengen alsof God in Zijn ‘Persoon’ of een door God gestuurde profeet deze ‘sharia’ zal uitvoeren of zoals zij het noemen ‘implementeren’. Ze staan er niet bij stil dat het uiteindelijk mensen zijn en niet God ‘Persoonlijk’ of een profeet die de sharia uitvoert. Ze bagatelliseren het feit dat het mensen zijn die de bronnen van de islam uiteindelijk moeten begrijpen, interpreteren, verschillende keuzes erin moeten maken et cetera, om tot iets uit te komen wat ze in de praktijk kunnen implementeren die ‘sharia’ heet . Zoals we weten, mensen zijn geen goden en geen profeten. Mensen zijn onderhevig aan tekortkomingen en gebreken. Ze kunnen misleidend en egoïstisch gedragen. Ze kunnen gewoonweg liegen zoals we dat van genoeg politici kennen. We hoeven maar om ons heen te kijken en zie hoe mensen op individueel niveau zich gedragen ondanks dat ze de kansen krijgen om in vrijheid te leven en hun geloof uit te oefenen zonder onderdrukking. Waar halen mensen de conclusie dan vandaan dat wanneer we ‘sharia’ zouden toepassen dat diegenen die het zullen toepassen opeens wel rechtvaardig en eerlijk zullen handelen?

Het zinnetje dat ‘God het beter weet dan mensen’, gaat dus bij mij niet in en het is in feite een misleiding zelfs voor wie niet verder kijkt dan zijn neus lang is. Diegene die het roept heeft het zelf niet in de gaten en denkt dat mensen automatisch weten hoe ze God’s wetten precies moeten uitvoeren, laat staan dat hij of zijn clubje opeens een land met miljoenen mensen kunnen leiden en regeren.

Wat is er nog meer gevaarlijk aan die stelling? Als je roept dat God het beter weet en tegelijkertijd heb je niet in de gaten dat mensen hier makkelijk er in kunnen trappen uit naïviteit, dan ben je in feite zelf blind voor een regering die meent de sharia toe te passen. Want iemand hoeft maar ‘islamitisch’ te overkomen, uit de Koran verzen te reciteren et cetera, dan zal de bevolking massaal voor hem gaan vallen. Met name de massa. We hoeven niet eens zo ver te gaan. Op dit moment regeren in Arabische/ moslimlanden monarchieën die zo corrupt en dictatoriaal zijn als wat, die zichzelf  ‘Leiders der gelovigen’ noemen en toch zie je dat hun aanhangers onder de bevolkingen groot kunnen zijn. Ik ga iets zeggen wat pijnlijk is, maar het is helaas de bittere waarheid: Een volk gedraagt zich helaas vrijwel altijd als een kudde. Het is makkelijk te manipuleren en te misbruiken. Dit gebeurt vrijwel in elk Arabisch land. Het gebeurt zelfs hier in het Westen waar ze vrijheid en democratie hoog in het vaandel hebben staan. Mensen worden nu op dit moment misleid door hun eigen regeringen die met een (schijn)democratie regeren. Laat staan de moslimlanden waar op dit moment de meerderheid van de bevolkingen onderontwikkeld zijn.

Mensen zwichten voor een paar mooie woordjes en herstellen heel snel hun vertrouwen in hun (dictatoriale) leiders. Wat maakt je wijs dat wanneer iemand opeens roept dat hij zogenaamd de sharia gaat ‘implementeren’, dat de massa opeens weet dat hij of zijn regering rechtvaardig is of niet?

Saoedi-Arabië meent volmondig de sharia toe te passen. Zelfs haar wahabistische geleerden roepen dat hard op en ze zijn er trots op. De bevolking wordt misleidt met een beetje burgerlijke en strafrechtelijke wetten die van de islam afkomstig zijn en men denkt dat het land een sharia-land is. In werkelijkheid is het land een voorbeeldige dictatuur. Toch zit de monarchie stevig op het zadel en wordt haar overheid erkend als een ‘sharia-regering’. Als al zo’n zichtbare en duidelijke dictatuur een bevolking kan misleiden, wat laat je dan denken dat er niet een ander zal opstaan die dan hetzelfde zal beweren, maar simpelweg niet beter is of zelfs erger kan worden? In Duitsland waren de Duitsers ook overtuigd dat Hitler het land zal redden. Hij gebruikte dezelfde retoriek, ideale termen, mooie praatjes die in de smaak vallen van de kudde en op die manier wist hij ze te misleiden zoals hem dat uitkwam. De gevolgen ervan hebben wij gezien. Zoiets kan ook een moslimleider verrichten die mensen misleidt met ‘sharia’ namelijk. Hiermee bedoel ik niet dat hij racistisch wordt zoals Hitler en zulke erge misdaden gaat plegen, maar wel dat hij een dictatuur realiseert en dat allemaal onder het mom van ‘sharia’.

Wat ik met het bovenstaande probeer te zeggen is dat zolang een volk niet genoeg onderwezen is, dan kan je haar met van alles wijs maken inclusief met de zogenaamde ‘sharia’. Sharia of welk systeem je ook invoert, zal hen niet redden zolang ze zelf niet bewust en niet beschaafd zijn.

Ik vind het daarom verschrikkelijk naïef van mensen die roepen dat ze ‘sharia’ willen. Ik snap wel dat ze dromen en dat ze naar een betere wereld hunkeren. Ik snap ook dat ze vertrouwen hebben in hun geloof, maar helaas is dat niet voldoende. Vertrouwen hebben in je geloof is simpelweg lang niet betrouwbaar genoeg. Want je kan heel praktiserend en vroom zijn, maar het wil niet meteen zeggen dat je beschaafd, een bewustzijn hebt, of verlicht bent. Ik twijfel niet aan de gelovigheid en de liefde voor de profeet van de honderden of duizenden moslims die in enkele landen gedemonstreerd hebben tot aan geweld toe tegen de anti-islam film, maar ik ben er van overtuigd dat dat soort mensen gewoon bij de kudde horen en alles behalve beschaafd zijn. Zonder te overdrijven, durf ik gerust te zeggen dat dit voor de meerderheid moslims wereldwijd geldt, waar een aanzienlijk deel daarvan hun vertrouwen stellen in hun huidige dictatoriale leiders, laat staan als er een nieuwe leider komt die hen makkelijk kan misleiden met de zogenaamde ‘sharia’. Je hoeft alleen maar iets te doen namens of onder het mom van de islam en het maakt niet uit wat het is, je zult merken dat je genoeg sympathisanten krijgt. Het ergste is dat wanneer we alleen al Nederland als voorbeeld nemen, vinden wij juist een groot aantal van diegenen die sharia roepen, dezelfde personen zijn die sympathiseren met types zoals Mohammed B. Al Qaida, Al Shabab et cetera. Zij zien deze groeperingen en ideologieën als goede voorbeelden voor sharia-vechters.

Ten vierde: nog een belangrijke reden waarom ik dus sharia-roeptoeters niet vertrouw, is wat zij verstaan onder de term ‘sharia’. Als je gelooft dat sharia een islamitische regering of kalifaat betekent, dan zit je bij dezen er naast. Als je direct aan een (islamitische) wetgeving denkt wanneer je de term ‘sharia’ hoort, dan zit je hier ook behoorlijk er naast.

Ten eerste: ‘sharia’ zit in feite overal. Jij bent al als moslim dagelijks sharia aan het toepassen op jezelf en met je medemens. Sharia betekent op de eerste plaats God’s bevelen nakomen. Dat houdt in dat je als moslim je vroom gedraagt. je gebeden verrichten, dat je vast, aalmoezen geeft aan de armen, dat je betrokken bent, fatsoenlijk en eerlijk handelt. Je spoort mensen aan het goede te verrichten en je keurt alles wat schadelijk is voor de maatschappij af et cetera. Wie sharia beperkt tot slechts ‘een wetgeving’, dan heeft hij maar een piepklein onderdeel van de sharia begrepen. Echter als we het wel gaan hebben over het gedeelte van sharia dat over de wetgeving gaat, dan hebben we het nog niet over een regering of een overheid of staat of kalifaat… Waar we het dan wel over hebben, zijn wetgevingen die zich beperken tot justitiële zaken waar enkel een (islamitische) rechter over beslist of een parlement (madjlis al-shoera) kan wijzigen. Dit zijn de burgerlijke en strafrechtelijke wetgevingen die slechts voor de moslims gelden. Wat betreft regels hoe een regering gekozen wordt, welke partijen meedoen aan de verkiezingen, hoe een regering wordt gevormd, de grondwet et cetera, die staan geheel los van de islam of enige wetgeving dat te maken zou hebben met sharia. Niet-moslims hebben ook nog altijd het recht om te stemmen en te kiezen voor een leider die wel of geen moslim is. Sterker nog: als je als moslimburger een moslimleider van een (islamitische) partij niet vertrouwt, maar wel iemand die geen moslim is, dan heb je alle vrijheid om voor hem te kiezen. Nergens staat in de islam dat je verplicht bent om voor een leider te moet kiezen die moslim is, maar wel dat je moet kiezen voor een rechtvaardige en betrouwbare leider met een partijprogramma die niet strookt met de islam. Diegene die zegt dat een moslimleider beter of meer te vertrouwen is dan een niet-moslim, is werkelijk nog aan het dromen en leeft in Neverland.

Wanneer het gaat om het kiezen van een regering of een leider, dan heeft dit weinig met sharia te maken of laat ik het beter zo stellen: de sharia speelt hier een secundaire rol in.  De profeet vrede zij met hem werd niet gekozen vanwege het feit dat hij een moslim of een profeet was, maar omdat hij een betrouwbare leider was. Uiteraard speelt zijn profetie daar ook een rol in, maar dat komt omdat mensen logischerwijs weten dat hun profeet niet zo maar door God is gekozen, maar omdat hij juist de sadiq al-amien is (waarheidsgetrouw en betrouwbaar) met het beste karakter die (dankzij de islam) mensen wist te verenigen en van ze een eenheid te vormen. Zijn taak als profeet was mooi meegenomen. Leiderschap gaat niet over welk geloof je aanhangt, maar eerder over het vertrouwen in de leider en ook wat voor programma hij heeft. Het programma van zijn partij, kan elementen bevatten van de islam, maar het is op zichzelf geen ‘sharia’.

Ik ga het nog ‘mooier’ maken voor de sharia-roeptoeters: Er bestaat niet zoiets dat een ‘islamitische staat’ heet. Toen de profeet vrede zij met hem de leider werd van de gemeenschap in Medina tot aan zijn overlijden, regeerde hij niet in een ‘islamitische staat’. Sowieso was het geen theocratische staat aangezien wij in de islam niet in een theocratie geloven. Dat een land overwegend islamitisch is, betekent nog niet dat het een ‘islamitische staat’ is. De term kalifaat betekent ook geen ‘ islamitische staat’ zoals menigeen beweren.

Kortom: zolang de moslims niet een bepaalde niveau van beschaving en verlichting hebben bereikt en de islam niet op de juiste manier begrijpen, inclusief de betekenis van ‘sharia’, zal ik absoluut geen vertrouwen stellen in ze wanneer ze ‘sharia’ opeisen. Sterker nog: juist diegene die het roept en opeist, verklaar ik voor gek, hij is naïef en vertrouw ik het minst. Het is niet dat ik hem niet vertrouw als persoon en zijn intentie, maar ik vertrouw gewoonweg zijn naïviteit en onwetendheid niet.

Badr Youyou

Advertenties