Liefde voor de dieren is een teken van liefde voor God

“38 Er is geen dier op de aarde en geen vogel die met zijn vleugels vliegt of zij behoren zoals jullie tot gemeenschappen.” (Koran 6: 28)

Volgens de Koran is er geen verschil. Dieren zijn ook gemeenschappen en hebben net zoveel recht op aarde als wij.

In de islam is het bekend dat naast de mens ook dieren o.a. God aanbidden:

Voor God buigt zich eerbiedig neer wat er in de hemelen en wat er op de aarde is, dieren en ook de engelen. En zij zijn niet hoogmoedig. (Koran De Bijen: 49)

Hoe je ook tegen de profeet Mohammed vrede zij met hem aankijkt, of je nu wel of niet gelooft dat hij een profeet is, het blijft een bijzonder iets dat hij 1400 jaar geleden te midden van een barbaarse cultuur waarin het respect voor de mens weinig plaats had, laat staan voor dieren, toch met zulke verzen aankwam waarin hij ook dieren vermeld heeft. En dit deed hij niet alleen in één of twee verzen. Maar meerdere keren worden ze op verschillende manieren vermeld.

Enkele hoodstukken uit de Koran worden genoemd naar verschillende dieren zoals: De mieren, De bijen, Het vee, De spin et cetera.

Respect voor de dieren begint bij het feit dat God ons in de Koran laat weten dat Hij niet alleen voor de mensen zorgt, maar ook voor de dieren:

“En hoeveel dieren zijn er die hun levensbehoeften niet dragen. God voorziet in hun onderhoud en dat van jullie; Hij is de horende, de wetende.” (Koran De Spin: 60)

God spoort je aan om de natuur te bewonderen, al zijn het maar de vogels die je ziet vliegen:

“Hebben zij niet gezien naar de vogels die in de lucht van de hemel voortgedreven worden. Alleen God houdt ze vast. Daarin zijn zeker tekenen voor mensen die geloven.” (Koran. De Bijen: 79)

God erkent in de Koran dat mensen die geleerd zijn, die verder kijken dan hun neus lang is, zijn diegenen die in staat zijn Zijn schepping te bewonderen wat leidt tot Godvrezendheid:

“Ook bij de mensen en bij de dieren en het vee zijn er zo verschillende kleuren en soorten. God wordt slechts gevreesd door de geleerden onder Zijn dienaren. God is machtig en vergevend.” (Koran 35: 28)

Ik sluit dit af met de volgende verschillende verzen die je bewondering voor de Koran nog meer zullen vergroten:

“Ook in jullie schepping en de dieren die Hij heeft verspreid zijn tekenen voor mensen die vast overtuigd zijn.” (Koran 45: 4)

“Tot Zijn tekenen behoort de schepping van de hemelen en de aarde en de dieren die Hij erop heeft verspreid. En als Hij wil is Hij bij machte om hen bijeen te brengen.” (Koran 42: 29)

“Hij heeft jullie uit één wezen geschapen en toen heeft Hij er zijn echtgenote uit gemaakt. En Hij heeft van het vee acht paarsgewijs voorkomende dieren naar jullie neergezonden. Hij schept jullie in de buiken van jullie moeders, de ene schepping na de andere in drievoudige duisternis. Dat is God, jullie Heer. Hij heeft de heerschappij. Er is geen god dan Hij. Hoe kunnen jullie je dan zo laten verstrooien?” (Koran 39: 6)

Respect voor de hele aarde:

“In de schepping van de hemelen en de aarde, in het verschil van nacht en dag, in de schepen die op zee varen met wat nuttig is voor de mensen, in het water dat God uit de hemel laat neerdalen om daarmee de aarde te doen herleven nadat zij dood was, in dat Hij allerlei dieren erop heeft verspreid, in het besturen van de winden en in de wolken die voortgedreven worden tussen hemel en aarde zijn tekenen voor mensen die verstandig zijn.” (Koran 2: 164)

Hoor jij ook tot mensen die verstandig zijn?

Badr Youyou

Advertenties