Het hart van de gelovige op Arafat

De Hadj is is een unieke belevenis in het leven van een moslim. Het wordt van diegenen die daar de financiële middelen voor hebben vereist dat ze één keer daar naar toe gaan om bepaalde islamitische rituelen te verrichten die leiden tot de zuivering van de geest en het versterken van iemand’s gelovigheid in God. Een van de hoogste moment, al dan niet de hoogste van de hele Hadj is de dag van Arafat (vandaag 25 – 10 – 2012) waarin de profeet heeft vermeld dat diegene die op deze dag vast al zijn zonden uit het verleden zullen worden gewist alsof hij op die dag is geboren. Mensen die de bedevaart verrichten en van plan zijn naar de berg van Arafat te gaan mogen niet vasten volgens een overlevering van de profeet.

De profeet zei, ‘De Hadj is Arafat.’. Hiermee wilde hij zeggen dat de hele bedevaart draait eigenlijk om Arafat. Op deze dag staat iedereen ongeacht wie hij is of welke functie hij bekleedt op de berg, arm of rijk, zwart of blank, koning of dienaar… als een nederig persoon in het wit gekleed met dezelfde soort stof. Je kan daar niet pronken met wat je hebt. Op dat moment is het enige wat je nog bij je draagt je goed hart. Met je hart sta je op de berg en met je handen omhoog verricht je een aantal gebeden. De aanbevolen gebeden bestaan o.a. uit het vragen van vergiffenis voor jezelf, het verheerlijken van God dat Hij De Enige Bezitter en Koning is van alle schepselen in Wiens ‘Handen’ het leven en de schepping is… Kortom: het is het hoogste moment waarin je God prijst en ‘monotheïseert’.

Naast de gebeden voor jezelf is het ook aanbevolen om te bidden voor andere mensen. Daar valt onder dat je God vraagt dat Hij de zonden van anderen vergeeft, dat Hij ze geluk schenkt, hen geneest en voorspoed schenkt et cetera. Het is belangrijk dat wanneer je op de berg gaat staan en aan het bidden bent, dat je moet je geloven dat God je gebeden zal verhoren. Het is verplicht om dat te geloven. Als jij naar Mekka gaat en daarvoor heeft iemand jou verzocht om voor hem te bidden op Arafat, probeer dat dan te onthouden en verricht een gebed voor hem/ haar. De essentie van Arafat is de oprechtheid van je hart en je grote vertrouwen dat het een bijzondere dag is waarin God daadwerkelijk de gebeden verhoord. Als iemand jou dat verzocht heeft, dan is dat een teken dat die persoon veel waarde hecht aan Arafat en dat is de kern van waar het omgaat. Als jij dat onthoud en dat nakomt door voor die persoon een gebed te verrichten op de berg, dan heb jij ook aangetoond hoe groot je toewijding is aan God, dat je je beloftes nakomt, dat je een zeer oprechte persoon bent en dat je voor een ander evenveel wenst als voor jezelf.

Naar Mekka gaan draait niet om het verrichten van de rituelen, want God kan jou rijkdommen en succes schenken of jou in de hemel brengen zonder al die rituelen. De kern van de bedevaart is dat je moeite doet en jezelf bewijst hoe monotheïstisch je bent. Het bewijst je liefde voor de Almachtige en hoe nederig je bent. Daarom zijn het vaak de kleine dingen die er meer toe doen dan de grote. Een moslim die niet de middelen heeft om naar Mekka te gaan, maar zijn hart huilt en hunkert om daarheen te gaan, krijgt net zoveel beloning als diegene die daar is geweest. Het is jouw hart wat jou dicht bij God brengt en niets anders.

Heb je geld over en je kent iemand die graag de bedevaart wil verrichten, maar niet kan, dan sta dichter bij God dan ooit als je hem of haar dat mogelijk maakt. Geld vergaat, maar God’s beloningen niet.

Ik sluit deze af met God’s woorden:

“Zeg: “Als de zee inkt was voor de woorden van mijn Heer, dan zou de zee uitgeput raken voordat de woorden van mijn Heer uitgeput raakten, ook al brachten wij nog een keer zoveel.” 110 Zeg: “Ik ben slechts een mens als jullie; aan mij wordt geopenbaard dat jullie god één god is. Wie dan hoopt op de ontmoeting met zijn Heer, die moet deugdelijk handelen en in de eredienst van zijn Heer niet een als metgezel [aan Hem] toevoegen.”” (Koran. De Grot: 109-110)

Badr Youyou

Advertenties