Evangelisatie vloeit voort uit onzekerheid

Evangeliseren vloeit voort uit onzekerheid. Onzekerheid zorgt bij sommigen er voor dat ze zich superieur gaan voelen en zichzelf boven stellen dan anderen, omdat ze graag willen geloven dat ze de waarheid in pacht hebben en anderen niet. Dit geeft hen een gevoel van zekerheid omdat ze van oorsprong ‘onzeker’ zijn. Maar om zelfverzekerd over te komen verkondigen ze graag datgene waarin ze geloven waardoor ze al te graag anderen willen overtuigen van hun gelijke.

Wie waarlijk in God gelooft en overtuigd is dat God aan zijn kant staat, zal moeten weten dat God Alziend en Alhorend is, maar ook Almachtig en alles onder controle heeft. Dat houdt in dat of je nu wel of niet evangeliseert, iedereen zal terugkeren naar God en God zal op de dag des Oordeel oordelen over de persoon ongeacht waarin hij gelooft. Helaas is het zo dat een onzekere persoon deze overtuiging niet helemaal heeft. Vanwege zijn onzekerheid probeert hij van de buiten kant aan te tonen dat hij niet onzeker is. Dit is hetzelfde als veel onzekere jongeren die graag merkkleding dragen of excentriek er uit willen zien of ‘stoer’ doen. Stoerdoenerij is afkomstig van een zwakke persoonlijkheid (onzekerheid) maar om het te verbergen, gedraagt zich een persoon van de buitenkant als een stoere vent om de indruk te wekken dat hij sterk is.

Dan moet je nu snappen waarom ik mensen die evangeliserend overkomen niet serieus neem en bij hen vraagtekens plaats over hun psychische gesteldheid. De inhoud van hun evangelisatie interesseert me totaal niet meer, maar wel hun onzekerheid. Dat is het enige wat ik lees tussen de regels door van wat ze zeggen of typen.

Het bovenstaande geldt ook voor moslims en dus niet slechts voor christenen of andere geloofsaanhangers. Het is alleen zo dat moslims een van de grote voordelen die ze hebben is namelijk dat de islam geen evangeliserende religie is, omdat de uitgangspunt volgens de Koran is dat het God is die leiding geeft en niet de mens. Het is een keuze van God zelf wanneer iemand moslim wordt en niet iets wat mensen kunnen bepalen. Zelfs profeet Mohammed had daar geen zeggenschap over:

“Jij (Mohammed) kunt wie jij lief hebt niet naar leiding (de islam) brengen, maar God brengt wie Hij wil naar de leiding en Hij kent hen die het goede pad volgen het best.” Koran 28: 56

“Vermaan dan; jij (Mohammed) bent slechts een vermaner. 22 En jij bent geen heerser over hen” ( Koran 88: 21-22)

Badr Youyou