Indoctrinatie van een natie

Wat is hersenspoeling en wat is indoctrinatie? Diegene die lijdt onder hersenspoeling of indoctrinatie weet zelf zelden dat hem zoiets is overkomen, want datgene waarin hij op dat moment gelooft is volgens hem ‘de waarheid’ en anders is het niet. Vanaf geboorte of van jongs af aan is hij gewend en krijgt te horen dat een bepaalde informatie gewoon zo is, zonder dat hij daar zelf erbij stil staat om het te kunnen toetsen. Zelfs het idee om het te toetsen komt niet in hem op want het idee is in zijn gedachten zo goed geïnstalleerd dat het zelfs zijn uitgangspunt van zijn denkwijze. Dit noemt men in de psychologie: ‘kerngedachte’. Maar wil je graag jezelf testen of je aan indoctrinatie lijdt, dan beantwoord voor jezelf de volgende vraag:

Vind je dat we moeten bezuinigen om het gat van de begrotingstekort te dichten of niet? Als je vindt dat er hoe dan ook bezuinigd moet worden, dan mag je jezelf feliciteren met het feit dat je aan indoctrinatie lijdt.

Vrijwel alle figuren die rond de tafel zitten bij een of andere programma op televisie en meepraten over de bezuiniging of ze het daar wel of niet mee eens zijn over de manier hoe er wordt bezuinigd, lijden één voor één aan indoctrinatie. Zo niet, dan zijn het een stel corrupte politici die gewoon de belangen van de banken en het bedrijfsleven daar zitten te verdedigen, te verstrengelen en aan het behartigen terwijl ze weten dat het niet zo moet. Want je kan het oneens zijn met het kabinet over de huidige maatregelen, maar je bent het er wel mee eens dat er bezuinigd moet worden. Hiermee geef je aan dat je zelf slachtoffer bent van het systeem waar je volop aan mee werkt.

De enige uitweg is het streven naar een rentevrije monetarisme waarin niet aan geld verhandeld wordt en ook niet mee gespeculeerd wordt. Een systeem waarin schuld niet de basis is van een economie, maar eerder een uitzondering. Dat lukt wanneer je op de eerste plaats jezelf lostrekt van het huidige monetaire systeem die je met de paplepel mee hebt gekregen en kritisch durft te zijn naar de matrix waarin je leeft.

Badr Youyou