Transgenderisme in Islam

Brian Molko leadzanger van de band Placebo

Alhoewel de islam genoeg te vertellen heeft over transgenderisme, is deze informatie bij de meeste moslims vrijwel onbekend. Jammer, want de islam respecteert transgenders en geeft ze een unieke positie in de samenleving. Zo heeft de profeet vrede zij met hem transgendarisme erkent. Een man die eigenschappen heeft van een vrouw en die zich van kinds af aan is opgegroeid als vrouw of andersom, heeft de profeet toegelaten om zich te mengen en te zitten met vrouwen bijvoorbeeld. Ook qua erfenis en hoe de samenleving met hem om moet gaan, daar hebben geleerden uitgebreid over geschreven en veel waarde gehecht aan het onderwerp.

In het Arabisch wordt de term ‘khuntha’ of ‘mukhannath’ gebruikt. ‘Khuntha’ betekent ‘hermafrodiet’. Namelijk een persoon die tweeslachtig is waarvan niet snel te beoordelen is of het om een man of een vrouw gaat. In een overlevering van de profeet vrede zij met hem, werd hij een keer gevraagd waaraan je een hermafrodiet kunt herkennen of het een man is of een vrouw. Hij verwees in dit geval naar de manier hoe er geürineerd wordt. Urineert de persoon als een vrouw dan is het een vrouw. Urineert ‘hij’ als een man dan is het een man. Geleerden bespraken dit onderwerp uitgebreid verder en hebben gezegd dat indien dat moeilijk is, dat men dan ook dient te kijken naar het gedrag en voorkeuren van de persoon. Als een man bijvoorbeeld zich altijd als een vrouw heeft gevoeld en zich er naar gedraagt, zich niet seksueel aangetrokken voelt tot vrouwen, dan wordt hij erkend in de islam als een vrouw. Andersom precies hetzelfde.

Hermafrodieten worden ook weleens androgynen genoemd. Op televisie kom je vaak androgynen tegen zoals enkele beroemde mannelijke presentators die zich kleden als een vrouw of beroemde acteurs of zangers die zich ook zo gedragen. Denk aan de leadzanger van The Cure Robert Smith bijvoorbeeld of aan Brian Molko van de band Placebo (zie de foto) en nog veel meer.

Mensen die niet verder kijken dan hun neus lang is, keuren die mensen gauw af vanwege hun afwijking en worden makkelijk gedoemd en gegeneraliseerd zoals dat bij homoseksuelen wordt gedaan. Zeer betreurenswaardig. Wanneer een volk zich niet bewust leeft, haar erfenissen verloren heeft, maar ook de kennis over haar geloof zich vervaagd en voor politieke doeleinden wordt misbruikt, dan raakt ze de essentie kwijt van het geloof en waar het leven over gaat.

Er is nog meer verteld over dit onderwerp, maar ik wil het hierbij houden. Ik wil hiermee slechts even laten zien hoe openlijk en kleurrijker de geleerden vroeger waren over dit onderwerp. Het was geen taboe zoals dat vandaag de dag is. Ik vind het daarom erg jammer wanneer ik zulke berichten lees (zie het bericht op de NRC) dat transgenders erg ongelukkig leven. Dat ze zich niet geaccepteerd en zich ook geïsoleerd voelen.

Veel transgenders ongelukkig

Ik ben in bovenste tekst niet ingegaan op de verschillen tussen transgender, hermafrodiet en androgyn. Vroeger werden die verschillen niet gemaakt. De kern van alles is dat een persoon zich anders voelt dan wat zijn lichaam is De vraag is hoe ga je daarmee om. Het antwoord daarop is: leven en laat leven.

Badr Youyou

Advertenties