Zionisme gaat gepaard met haat

Kinderen van Gaza groeien op met bommen van de zionistische entiteit. Als je met bommen en kogels opgroeit, dan zal je de taal van bommen en kogels spreken. You don’t need to be that smart to understand this mathematical thing. Only blindness can make people loose their common sense and that’s what Zionism is all about.

Zionisme –> superioriteit –> fanatisme –> blindheid –> haat

Het zionistische gedachtegoed is gebaseerd op de ideologie dat joden recht hebben op eigen staat. Om deze gedachte kracht bij te zetten, hebben ze verondersteld dat joden God’s verkoren volk zijn. Wat hier zo onbegrijpelijk aan is, is dat deze zionistische theorie heel dicht komt bij de eugenetica theorie. Binnen het zionisme wordt nadruk gelegd dat de voorkeur van God naar het joodse ras gaat en dus staat het boven de goyim (niet-joden). Het is te gek voor woorden dat het zo werkt binnen het zionisme, maar vanwege de holocaust heerst wereldwijd een taboe om het zionisme keihard te blijven veroordelen. Laat ik iedereen herinneren dat het zionisme tijdens een algemene vergadering van de VN in 1975 veroordeeld werd als racisme. Helaas door de media-controle, worden mensen al te graag afgeleid van dit feit dat de wortels van het zionisme net zo verrot zijn als de staat Israël zelf.

Maar even terug op de formule boven:

Zionisme –> superioriteit –> fanatisme –> blindheid –> haat

Omdat zionisten zichzelf als God’s gekozen volk beschouwen en recht hebben op Palestina heeft dat geleidt tot superioriteit. Als je je superieur voelt omdat een ideologie dat jou wijs heeft gemaakt, dan voel je je prettig bij dit idee en wordt je fanatiek om er voor op te komen. Fanatisme leidt altijd direct tot blindheid, want je raakt het evenwicht kwijt en je verwijdert jezelf van de realiteit (selffulfilling prophecy). Vanwege deze blindheid, ga je dan diegenen die dan tegen je zijn beschouwen als vijanden. Want deze vijanden willen jouw ideeën die voor jou fundamenteel zijn en die je beschouwt als bron en inspiratie van je bestaansrecht (zionisme), tegenwerken. Dit wekt dus haat.

Wie de documentaire van tegenlicht heeft gemist, raad ik hem aan om die te bekijken. Daarin komen zionisten aan het woord en oordeel zelf hoe ze denken over Arabieren en zichzelf:

http://www.publiekeomroep.nl/artikelen/de-joodse-kolonisten-van-hebron

Badr Youyou

Advertenties