Genocide en de prioriteiten van de mens

Alhoewel er een verschil is tussen de twee termen ‘genocide’ en ‘etnische zuivering’, is het verschil voor een definitie marginaal. Zoals men weet, heb ik vaak gezegd dat de zionisten bezig zijn met het etnisch zuiveren van de Palestijnen. Het is een beleid die ze vanaf het begin al aan het voeren zijn, gebaseerd op een zionistische ideologie. Velen denken dat de term ‘etnische zuivering’ of ‘genocide’ overdreven en wat te extreem is. Helaas is dat voor Palestina niet het geval, want de geestelijke vader van de definitie ‘genocide’ is de jood Raphael Lemkin. Hij is de bron waar men altijd naar verwijst als men het onderwerp ‘genocide’ behandelt. Lemkin zei zei het volgende:

“Generally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation, except when accomplished by mass killings of all members of a nation. It is intended rather to signify a coordinated plan of different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim of annihilating the groups themselves. The objectives of such a plan would be the disintegration of the political and social institutions, of culture, language, national feelings, religion, and the economic existence of national groups, and the destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even the lives of the individuals belonging to such groups.”

Nederlands:

“Genocide houdt niet noodzakelijk de onmiddellijke vernietiging van een natie in. […] Het is eerder bedoeld als een aanduiding van een vooropgezet plan, waarin verscheidene handelingen worden gecoördineerd om de basisvoorwaarden voor het leven van nationale groepen aan te tasten, met het doel deze groepen te vernietigen. Een dergelijk plan beoogt de desintegratie van politieke en sociale instituties, van de cultuur, taal, nationaal gevoel, godsdienst en van het economische bestaan van nationale groepen, evenals het vernietigen van de persoonlijke veiligheid, vrijheid, gezondheid, waardigheid en zelfs van het leven van mensen van de betreffende groepen.”

Wanneer je dus denkt aan ‘genocide’ of ‘etnische zuivering’, dan moet je dat niet slechts linken met de gedachte dat de holocaust waarin op een korte termijn een grote groep mensen naar concentratiekampen werden gedeporteerd en daar afgemaakt worden of dat ze in grafkuilen gefusilleerd worden et cetera… Etnische zuivering kan ook op lange termijn begaan worden. Voornamelijk in deze tijd is dat voor een land als Israël het effectiefst, aangezien de hele wereld haar in de gaten houdt. Zionisten annexeren steeds het land, verbranden akkers en olijfbomen, ze blokkeren daar waar ze kunnen levensmiddelen en de medische zorg voor de Palestijnen. Ze beperken met mondjes maat de watervoorziening, weinig werkgelegenheid dankzij de muur en last but not least, zoals wat er laatst nog uitgelekt is, namelijk bewust een hongersdieet beleid uitvoeren zodat de Palestijnen minder dan de minimale benodigde calorieën binnen krijgen. Bekijk je verder het aantal vermoorde Palestijnen vanaf de komst van de zionisten naar Palestina tot op heden, dan zie je een overduidelijk significant verschil die onnatuurlijk is. Alle statistieken wijzen uit dat er een etnische zuivering aan de gang is. Dit is op zich niet iets wat verhullend is. Dit zijn feiten waar je niet om heen kunt draaien of vergoelijken. Het probleem is dat we in een wereld leven waar de gewone mens (burger) zodanig verheven is tot de status van een ‘consument’ dat het ‘menselijke’ en ‘bewuste’ aspect van deze mens geen prioriteit meer krijgt. Met andere woorden: de mens is veel te gecommercialiseerd, geïndividualiseerd en gematerialiseerd. We lezen meer berichten en reacties over ‘Badr Hari’, dan over ‘Gaza’. Mensen staan liever in de kou voor een iPhone en maken zich zorgen dat de voorraad bestelling op is, dan dat ze zich zorgen maken om zaken waar de ernst er van een kwestie is van leven en dood. Op economisch gebied weten veel te weinig mensen hoe banken met hun geld omgaan en wat voor gevolgen dat heeft voor de wereldwijde economische onrust, maar zijn over het algemeen goed op de hoogte van zaken die veel minder van belang zijn.

We zijn over het algemeen de realiteit uit het oog verloren. We weten als mens niet zo goed waar we prioriteiten aan moeten besteden. Het maakt ook niet uit bij welke bevolkingsgroep je hoort. Zelfs religieuze mensen die menen dat ze weten hoe het moet slaan de plank behoorlijk mis. Dit geldt voor alle religies inclusief de moslims en ik durf haast te zeggen dat moslims nog erger zijn hierin. Er zijn mensen die niet eens in God geloven, maar toch snappen ze de essentie van het leven beter dan menig moslims of religieuzen. Dit is een gehele onderwerp waar ik een aparte tekst over wil schrijven, maar met God’s wil komt dat een andere keer.

Badr Youyou

Advertenties