Salafisme is voor de naïeve zieltjes

Wahhabistische imams en denkers

Islam als geloof ontwikkelt zich met de dag en kijkt naar de omstandigheden en de mentaliteiten van de mensen. Daarnaast ook naar hun behoeften van dat moment. Een van de gouden regels die heel fundamenteel is, is dat een fatwa (islamitische oordeel) verandert naar gelang de omstandigheden, de tijd, de plaats, gewoontes en tradities. Maar er zijn moslims die van de islam een ‘steen’ willen maken. Een halsstarrig geloof die alleen geschikt is voor ‘woestijn’-toestanden waar bijvoorbeeld mannen en vrouwen elkaar als ‘vijanden’ zien in plaats van gelijkwaardigen.

Een heleboel imams zijn niet geschikt om de islam uit te dragen daar ze de contexten van de Koran en hadieth (overleveringen van de profeet) ‘letterlijk’ overnemen zonder te zoeken naar de maqasid (oorspronkelijke redenen en motieven) van het rechtelijke oordeel te kijken. Daarom als het aan sommige imams zou liggen, zou een vrouw nooit alleen in de trein mogen reizen of de vliegtuig pakken naar Marokko bijvoorbeeld, want volgens hen zei de profeet dat een vrouw niet alleen mag reizen en dus blijft het daarbij. Ze lezen iets vanuit een oppervlakkige beoordeling en gaan ze zonder enige verdieping de wereld vergiftigen met fatwa’s die totaal niet geschikt zijn en zelfs misleidend kunnen zijn. Een van de scholen in het verleden die als de strengste in de leer wordt beschouwd, is de Hanbali school die zover gaat dat Imam Ibn Hanbal zelfs heeft gezegd dat een ‘nagel’ van een vrouw ‘`auwra’ (naaktheid) is wat heeft dus geleidt tot het feit dat in sommige kringen vrouwen ook hun handen moesten bedekken met handschoenen. Ook is de stem van een vrouw volgens hem een vorm van naaktheid en dus mag een man de stem van een vrouw niet horen, wat heeft geleidt tot het feit dat vrouwen niet in het openbaar mogen spreken en ook niet eens Koran mogen reciteren. Enkele volgelingen van Ibn Hanbal hebben dat overgenomen en Mohammed Ibn Abdul Wahhab, stichter van het salafisme (wahhabisme) heeft die ideeën herleeft. Gelukkig beperkt de islam zich niet tot uitspraken van specifieke imams of geleerden en ook zijn hun uitspraken nooit bindend. Dat die geleerden zulke uitspraken hebben gedaan is niet eens zo erg. Zij deden dat in hun tijd en binnen hun omstandigheden en volgens hun ‘idjtihad’ (jurisprudentiële inspanning om tot een juridische uitspraak te komen) paste dat in hun tijd. Maar wat ik erg kwalijk vind is dat het salafisme uit Saoedi-Arabië dat zich baseert op de Hanbali stroming graag die gedachtegang en uitspraken herleeft en als gif wereldwijd probeert te verspreiden (met dank aan de olie). Moslims wereldwijd, inclusief die van het Westen die weinig van de islam afweten en die nog in een ontdekkingsfase zitten, komen deze olie-islam tegen en denken dat het ‘de waarheid’ is. Automatisch wordt er dan graag naar het ‘harame’ geneigd’. De gevolgen en die zijn tegelijkertijd erg gevaarlijk, is dat moslims dan niets meer durven, minder ontwikkelen, weinig initiatief nemen et cetera.

De olie-islam (salafisme) zaait angst in de moslimgemeenschap. Haar leer kweekt bij de zwakke zielen niet alleen terughoudendheid, maar ook vijandigheid naar andersdenkenden en wakkert zelfs terrorisme aan. Het is verder een leer die zich richt op verdeeldheid tussen de moslims. Het kaffert de sjiieten o.a. en beschuldigt andere moslims van shirk (polytheïsme) bijvoorbeeld als ze niet in lijn zijn met haar manier van islam beleven. Alle andere moslims die zich niet bij het salafisme aansluiten beschouwen salafisten als verdwaalde moslims. Als je in deze materie een beetje zou verdiepen, dan kom je er achter dat het salafisme gewoon een Brits en Amerikaans instrument is die deze twee landen in handen speelt.

Zoek daarom bewust naar de islam van de middenweg (al wassatiya) van ahl assoenah wal djamaa`ah (Al Asha`irah en Al Maturidiya), omdat het op de eerste plaats divers is. Het heeft een bredere scala aan geleerden die veel opener en realistischer staan en ook enigszins meer rekening houden met de omstandigheden waarin moslims leven.

Badr Youyou

Advertenties