Mag een moslim de geboortedag van de profeet Jezus vieren of niet?

muslim-christianDe vraag of het wel of niet mag heeft te maken met een kernvraag en dat is: is het vieren van de geboorte van een mens of profeet ‘bidh`ah (verzinsel) of niet. Over het vieren van de geboorte van onze profeet is het bekend dat het wel mag behalve bij salafisten.

Wat betreft de geboortedag van Jezus, is er daar duidelijk verschil van mening over en de meerderheid geleerden neigt om te zeggen van niet. Maar dit vereist in feite meer objectiviteit en nuance. Los daarvan is de vraag wat bedoelt men met het vieren van de geboortedag van Jezus vzmh. Ten tweede: welke moslim heeft waarde gekend aan de geboortedag van Jezus aangezien wij moslims sowieso erg weinig afweten van zijn leven ondanks dat we hem evenveel respect geven als onze profeet?

Het vieren van de kerst is naar mijn mening niet hetzelfde als het vieren van de geboorte van Jezus. Ten eerste: we weten zelf niet wanneer hij precies geboren is daar we christelijke literatuur daarover niet betrouwbaar vinden. Ten tweede. De kerst is een christelijke viering op de manier hoe christenen zelf er naar kijken waar wij het niet mee eens zijn.

Rest nog de vraag: waarom wordt die vraag vaak gesteld of we wel of niet kerst mogen vieren want de religieuze behoefte is er feitelijk niet. Het heeft dus eerder te maken met het feit dat moslims vaak te maken krijgen met de kerst in hun omgeving. Ouders die geen moslims zijn bijvoorbeeld, op het werk, vrienden en kennissen die je uitnodigen en in het algemeen de kerstsfeer die er heerst, zorgen er voor dat je er niet aan kunt ontkomen. Dit zijn de echte redenen waarom mensen de vraag stellen of we kerst mogen vieren of niet.

We dienen onderscheid te maken tussen verschillende dingen:

– Het vieren van de kerst als gezellige aangelegenheid
– Het vieren van de geboortedag van de profeet Jezus vzmh
– Anderen feliciteren met de kerst en op uitnodigingen afgaan

Het vieren van een feest dat geen symbolen kent die het harame (verbodene) elementen bevat, is vrijwel altijd toegestaan. Want een viering is op zich niet verboden. Er zijn althans geen bewijzen in de islam die dat verbieden. Het enige wat men niet moet beweren is dat het feest wat hij viert verplicht is en een onderdeel maakt van het geloof. Dit is ook de reden waarom onze profeet expliciet heeft gezegd dat we maar twee religieuze vieringen hebben en dat zijn de fitr-feest en offerfeest. Dit is zo omdat deze twee vieringen rituelen kennen die de profeet heeft uitgevoerd die we nakomen zoals ze beschreven zijn.

Wat betreft het vieren van de geboorte van Jezus vzmh vind ik misleidend omdat moslims dat nooit hebben gedaan en ook omdat er geen behoefte daar aan is geweest. Waarom is dat nu opeens wel het geval? Daarom zoals ik eerder zei, deze vraag wordt gesteld vanwege de kerst waar moslims zich mee geconfronteerd worden.

Rest nog één gedeelte en dat is het feliciteren van mensen zoals een kaart sturen en dergelijk of dat je op een uitnodiging afgaat als iemand je uitgenodigd heeft. Deze zijn allemaal toegestaan omdat ze te maken hebben met verbroedering, vriendschap en het bewaren van vrede onderling. Dit zijn sociale omgangen die de islam altijd toestaat. Ze bevatten niets wat leidt tot het harame.

Persoonlijk ga ik nog een stapje verder. De islam is een geloof van akhlaaq (ethiek). Het doel daarvan is dat mensen voor elkaar zorgen, vriendelijkheid trachten, dat mensen elkaar gelukkig maken, het verdriet van van elkaar wegnemen et cetera. In feite is dat ook de reden waarom moslims fitr-feest (suikerfeest) en offerfeest vieren. Zelfs de ramadan is eigenlijk een feest wanneer mensen het vasten verbreken. Stel dat je als moslim een buur kent die geen familie of kennissen heeft waarvan je weet dat hij tijdens de kerst alleen is of dat hij het niet kan vieren terwijl hij dat wel zou willen of hij wil naar zijn familie gaan die ver van hem wonen en hij geen geld heeft.. of.. of… in zo’n geval is het een nobel iets om die persoon te helpen waar je kan zoals hem uitnodigen bij jou of dat jij bij hem gaat samen koken om van de kerst iets te maken wat hem verblijdt. Als je zijn eenzaamheid op die manier kan wegnemen, dan heb je in feite de kern van de boodschap van de islam goed begrepen. Dit is waar het feitelijk om draait in de islam en niets anders.

Waar ik persoonlijk tegen ben is het fenomeen wanneer moslims meer enthousiasme gaan tonen voor de kerst en minder voor hun eigen islamitische vieringen. Als dat gebeurt, dan klopt er iets niet in de gedachtegang van deze mensen. Dit is hetzelfde wanneer een moslim de vraag stelt of muziek halal of haram is, maar zelf niet eens bidt. Hij had eerst zich zorgen moet maken over het verzuimen van zijn gebeden in plaats van de vraag of muziek halal of haram is. Dit is een kwestie van prioriteiten stellen binnen de islam die om een aparte column vraagt.

Advertenties