Mag je niet-moslims groeten met ‘vrede’?

Assalamu alaykumIk erger me kapot aan bepaalde uitspraken van sommige moslims op het internet die door gebrek aan inzicht en verdieping in het geloof, beweren dat je een niet-moslim niet met ‘vrede’ mag groeten. Sorry, maar ik heb werkelijk geen respect voor dit soort types en hoe diplomatiek ik ook moet zijn, maar over dit soort mensen kan ik gewoonweg niet respectvol blijven schrijven. Ze roepen het op zichzelf af om onwetend en zelfs een beetje ‘dom’ gevonden te worden. Want niet alleen getuigen dit soort uitspraken van domheid, maar ze zijn ook nog eens respectloos. Respectloos aan de ene kant naar de islam toe die een en al vrede uitstraalt. In de Koran komt het woord vrede rond de vijftig keer voor, waarin overduidelijk te lezen is hoe God heel erg in alles naar vrede neigt. Dat verwacht God van moslims onderling en Hij eist dat op met niet-moslims en zelfs met ‘ongelovigen’ die dan een vredige voorstel deden aan moslims. Het is aan de andere kant respectloos naar niet-moslims met wie moslims in vrede leven.

Maar waar komt dat vandaan dat er tot op heden nog steeds dit soort uitspraken worden gedaan? Dit leg ik onderaan uit. Eerst wil ik het hebben over wat islamgeleerden hierover hebben verteld.

Vrijwel alle geleerden van de vier wetscholen en hun volgelingen hebben expliciet toegestaan dat je niet-moslims mag groeten met de salaam groet, mits het gaat om een persoon die niet je vijand is en jou geen dood wenst. De discussie omtrent dit onderwerp gaat terug naar een verhaal toen een jood de profeet vzmh groette met ‘assaam alaykum’. ‘Assaam’ zonder ‘L’ is een ‘dood wens’. In feite wat die jood zei was: ‘ik wens je de dood’ waarop de profeet antwoordde met: ‘wa alayk’ (Ik wens je hetzelfde terug). Geleerden zeiden als de jood gewoon ‘assalaam’ (vrede) had gezegd, dan had de profeet hem ook op die manier teruggegroet. Dit is een overeenstemming tussen de geleerden.

Het is verder voor een moslim aanbevolen iedereen die met hem in vrede leeft ongeacht welk geloof die persoon heeft, hem te groeten met de vredesgroet omdat het op de eerste plaats het uitgangspunt is van de Koran zelf waarin God zegt in hoofdstuk De Vrouwen:

“86 En wanneer men jullie met een groet begroet, groet dan op een betere manier terug of beantwoordt de groet.”

Dit geldt voor iedereen, moslim of geen moslim. Verder zegt God:

“63 En de dienaren van de Erbarmer zijn zij die bescheiden op de aarde rondwandelen en wanneer de onwetenden hen toespreken zeggen: “Vrede”. (Al Forqaan)

Alhoewel de meningen verschillen wie God met ‘onwetenden’ bedoelde, maar het vers hier laat zien dat ongeacht je meningsverschil met iemand en of hij onwetende is of niet, je sluit het gesprek af met de ‘vrede’.

Nog een andere vers, zegt God daarin:

“En wanneer zij geklets horen dan mijden zij het en zij zeggen: “Wij hebben onze daden en jullie hebben jullie daden. Vrede zij met jullie! Wij zoeken geen omgang met de onwetenden.” (Koran: Het Verhaal: 55)

Sommige exegesen zeiden dat het hier gaat om joden die tot de islam waren bekeerd. Anderen zeiden dat het om beide ging. Zowel joden als christenen. Wie dat ook mogen zijn, de Koran wijst en neigt altijd naar vrede. Er is geen enkele geleerde die ooit zei dat je niet-moslims niet met de vredesgroet mag groeten indien hij in vrede met je leeft.

Helaas heb je zogenaamde imams van heden te dage bij wie weleens diepgang en analyse ontbreekt over de islam. Dan komt er uit hun mond onzinnige uitspraken waarin ze dan beweren dat je ‘ongelovigen’ niet mag groeten met de vredesgroet. De mentaliteit van veel imams is dat ze geen oog op details hebben en zelf moeite hebben om objectief naar een onderwerp te kijken. Hun denkwijze is nog gebaseerd op de ‘islaminterpretatie’ van de middeleeuwen toen de moslims de wereld verdeelden in een wereld van ‘land van oorlog’ (ongelovige landen) en ‘land van vrede’ (islamitische landen). Niet-moslims die niet in vrede leefden met moslims waren automatisch vijanden. De Romeinen waren vijanden van de moslims en later ook de kruisvaarders van Europa. Er heerste spanning en de wereld was alles behalve vredig. Heden ten dage is dat niet het geval. Alhoewel de islam nog steeds vijanden heeft uiteraard, dient iedere moslim te kijken naar de realiteit en omstandigheden om zich heen. In Nederland leven zowel autochtone en migrante moslims in vrede met niet-moslims. Moslims werken met niet-moslimse collega’s, groeien zelfs op als vrienden, genieten van dezelfde onderwijs, moslims werken zelfs als werknemers bij niet-moslims, anderen krijgen sociale bijstand van niet-moslims. Als moslimburger in dit land geniet je van dezelfde rechten als niet-moslim en je bent een onderdeel van de maatschappij et cetera… dus ik snap niet die groep fanatici en voornamelijk van salafistische achtergrond, die dan met uitspraken komen dat je niet-moslims niet met de vredesgroet mag groeten. Dit is te belachelijk voor woorden zelfs en het getuigt van gebrek aan inzicht en ontwikkeling.

Advertenties