Slaaf van God?

i'm slave of AllahEen zinnetje wat veel voorkomt in het Nederlands en in het Engels:

“slaves of God”, “slaven van Allah”

Een heleboel moslims gebruiken dit zinnetje en denken daarmee de islam goed te hebben gediend en ook dat ze begrepen hebben wat de relatie is van een mens tov God. Dat iemand zo’n zinnetje verzint en er naast kan zitten, vind ik niet eens zo erg. Fouten maken we allemaal, maar ik neem het wel de massa kwalijk die dan opeens dat na zeggen zonder daar over na te denken of bij stil te staan.

Maar waarom is de term ‘slaaf’ of ‘slaven’ van God fout en hoe is men op het idee gekomen om het woord van het Arabisch te vertalen naar het Engels als ‘slaaf’?

Het gaat over de term `abd (عبد). De term heeft verschillende betekenissen waaronder inderdaad ‘slaaf’. Maar wat het ook betekent is ‘dienaar’ en ‘aanbidder’. Wanneer mensen de term ‘slaaf’ gebruiken als vertaling of betekenis om daarmee de relatie tussen het schepsel en de Schepper te beschrijven, dan zitten ze behoorlijk er naast.

Ten eerste, ik wil je er aan herinneren dat God mensen schiep met een vrije wil. God heeft nooit gewild dat ze Hem gedwongen of onder dwang aanbidden. God heeft niets aan een gedwongen overgave of onderwerping, maar Hij wil dat je vrijwillig naar Hem toekomt en overgeeft. God voorzag de mens van vrijheid alvorens dat Hij hem naar de aarde heeft verstuurd. Het is ook de vrijheid wat de mens uniek maakt hier op aarde, namelijk dat hij ten alle tijden tot zijn dood de vrije keuze heeft.

In tegenstelling tot wanneer we het hebben over ‘slaaf’ van ‘iemand’. Een slaaf betekent iemand die eigendom is van een ander en belangrijk: geen vrije keuze heeft. Hij is gedwongen om te doen wat zijn meester tegen hem zegt en hij heeft absoluut geen inbreng en mag niet eens nadenken of beslissen. Een slaaf geeft zich ook niet vrijwillig over aan zijn meester, maar doet alles onder dwang.

Dit is compleet het tegenovergestelde met de relatie die een schepsel heeft tegenover God. God Persoonlijk vermeld in de Koran: ‘Er is geen dwang in de godsdient’ (De Koe). De mens is vrij zolang hij nog leeft en maakt vrijwillig de keuze om God te dienen en zijn aanbidder te zijn. En zelfs wanneer je je aan God onderwerpt, houdt hij je niet tegen om je tegen Hem te keren. Nog steeds laat Hij jou hier op aarde vrij. Wat dat voor gevolgen heeft is een ander verhaal, maar de kern is dat je in alle tijden en gevallen hier op aarde je vrijheid behoudt.

De juiste termen die je dus moet gebruiken zijn ‘dienaar’ en ‘aanbidder’. Die zijn correcter en reflecteren de juiste betekenis in het Arabisch ‘`abd’ (عبد).

Zet je mooie geloof niet voor schut bij het gebruiken van de term ‘slaaf’. Het hele geloof is fel tegen alle vormen van ‘slavernij’. God is daar zo tegen dat Hij zelfs diegenen die Zijn bestaan ontkennen en Hem dagelijks beledigen, nog steeds de vrije wil blijft geven om te zeggen en te doen wat ze willen. Denk daar maar eens over na. Dat soort termen als ‘slaaf van God’, maak je daar je geloof niet goed mee. Het is niet eens lang geleden dat mensen zichzelf van slavernij hebben bevrijd en dan kom je met zo’n term. Vind je het gek dat mensen het geloof niet aantrekkelijk vinden en zich dan verzetten tegen dat soort retoriek.

Mensen moeten een beetje nadenken alvorens ze bepaalde termen napraten. Dit geldt voor een heleboel andere dingen, maar die behandeling ik met God’s wil een andere keer.

Mee discussieren? Klik op de volgende topic: “Facebook

Badr Youyou