Ware overgave

I love humanityIeder goede mens met een schoon hart is per definitie een moslim. Een moslim betekent overgave aan Diegene waarvan je gelooft dat Hij het heelal en deze prachtige planeet waarop we leven heeft geschapen met alle levende wezens die er op lopen, zwemmen en vliegen… Niet aan een schepper denken met een baard of een godheid met een menselijk gedaante, maar eerder aan ‘iets’ denken wat je geestelijke vermogen niet kan voorstellen of bevatten en tegelijkertijd geloof je wel dat Het overal aanwezig is en in jouw innerlijke dat gevoel van bewondering voor het leven en alles wat er leeft wekt. Het is dat gevoel van snakken naar rechtvaardigheid, naar goedheid, naar schoonheid, oprechtheid, naar deugd en naar vrede.

Voel je al deze dingen allemaal? Voel je ze oprecht en geloof je dat je graag oprecht wil zijn? Dan ben je per definitie een moslim. Want een moslim is niet zoals veel moslims er in trappen, namelijk dogma’s aanhangen. Een dogma zonder betekenis heeft weinig nut en kan zelfs tegen je werken als je de ware essentie er van niet snapt.

Ware overgave aan God is dat oergevoel en dat snakken naar antwoorden op vragen die je zelf niet kunt beantwoorden, maar wel je best doet om die te vinden en tussendoor zoveel mogelijk menselijk willen zijn en blijven.

Ware overgave is zorgen maken om anderen en hun welzijn. Het willen bereiken van fatsoen, rechtvaardigheid tussen de mensen stichten. Opkomen voor de zwakkeren, inleven in anderen, hun gunnen wat je jezelf gunt, je mond spoelen van giftige woorden en kwetsende opmerkingen.

Ware overgave is anderen niet neerkijken, maar ook niet jezelf bij anderen verlagen, want je gelooft dat Wie Diegene ook is Die het heelal geschapen heeft, wenst niet dat Zijn onderdanen onderling ongelijk behandelen.

Ware overgave is alles wat het leven je biedt leert te waarderen. Hoe klein of groot iets is, hoe hard of zacht het is, het heeft in je ogen altijd een waarde. Je staat er bij stil, je waardeert het en je toont dankbaarheid. Deze waardering leidt tot koestering en zuinig zijn met de dingen die je hebt.

Ware overgave is het hebben van een groot hart, die veel kan hebben, veel kan incasseren, veel kan dragen en verdragen, veel te bieden en te schenken heeft.

Ware overgave is strijdbaar willen zijn. Je inspannen voor een zaak waarin je gelooft dat die rechtvaardig is. Ik heb het hier niet over strijden in de vorm van jihadisme. Dit is vaak een zwart/wit dogmatische strijd, dat eerder uit onzekerheid voortvloeit. Ik heb het over strijden voor rechtvaardigheid vanuit het menselijke. Je onderneemt stappen die niet tegen het natuur van de mens indruisen. Een strijdbaar gevoel waarin je zelf niet dwingt om iets te doen of iets te willen bewijzen, maar eerder een gevoel waarin zowel je lichaam en geest overeen stemmen. In dit geval zet je middelen in zoals kennis, wetenschap, vrijheid van meningsuiting, het oproepen naar rechtvaardigheid en onrechtmatigheid veroordelen, demonstreren, boycotten et cetera.

Als je jezelf in deze dingen herkent, dan ben je per definitie een moslim, want dat is precies wat God wil.

“Heb jij niet gezien dat God uit de hemel water laat neerdalen? Dan brengen Wij daarmee verschillende soorten vruchten voort. En bij de bergen zijn er witte en rode lagen, verschillend van kleur, en ook gitzwarte. 28 Ook bij de mensen en bij de dieren en het vee zijn er zo verschillende kleuren en soorten. God wordt slechts gevreesd door de kenners onder Zijn dienaren. God is machtig en vergevend”
(Koran 35: 27-28)

Mee willen praten over dit onderwerp op Facebook? Klik dan hier.

Badr Youyou