Een weetje over de sharia

ShariaSharia betekent geen ‘regering’ of ‘overheid’. Sharia betekent burgerlijk en strafrechtelijk recht. Dit is los van de algemene betekenis ‘sharia’, namelijk: jouw persoonlijk contact met God en de daarbij komende dagelijkse praktiseren ervan in je leven zowel met jezelf als met je medemens. Voorbeeld: de Koran beveelt mij om goed te doen, dan ga ik me goed gedragen. Dat is een vorm van ‘sharia toepassen’. Je past goddelijke bevel waarin je gelooft op jezelf en in de maatschappij.

Het gekke is dat zelfs als we een islamitische volk alles geven wat ze wil op het gebied van de islam, de islamitische regering kan nog steeds niet bemoeien met het leven van een individu. Ambtenaren kunnen hoogstens sharia als wetgeving toepassen, maar dan in burgerlijke en strafrechtelijke zaken wanneer er dus sprake is van overtreding van de wet. Of het nu om een zakelijk/ economisch conflict gaat, of relatie, of strafbare feit etc… Voor de rest is alles wat je doet als individu of met je kennissen of vrienden tussen jou en God. Daar bemoeit de staat er niet mee. Sterker nog: Als je als moslim een zondige moslim bent en je wil alcohol drinken, dan kan de staat je dat niet verbieden. Je bent daar zelf verantwoordelijk voor tegenover je Schepper.

De staat of politie mag niet duiken in het privéleven van de burgers of er mee bemoeien om hen vertellen wat ze wel en niet mogen doen, tenzij het gaat om een strafbare feit wat ze moeten onderzoeken. Het verbod op alcohol is alleen een directe oplegging van God naar jou toe die je dient na te komen. De basis ervan is dat je vrijwillig voor de islam hebt gekozen uiteraard en je gelooft er in dat alcohol haram is om te benutten op allerlei manieren. De regel is: ‘Geen dwang in de godsdienst’ (Koran. De koe: 256)

Maar wanneer mag de staat dan wel ermee bemoeien? Dat gebeurt pas als je in het openbaar betrapt wordt op dronkenschap of rijden onder invloed of dat je jonger bent dan een bepaalde afgesproken leeftijd binnen de wet et cetera. Maar alcohol op zich, zou een staat niet mogen verbieden, want stel dat er christenen of atheïsten of andere niet-moslim zijn die ook in dat islamitisch land wonen, dan hebben ze het volste recht volgens de sharia om alcohol onderling te verkopen en te benutten, maar zij moeten tegelijkertijd zich ook houden aan de regels van alcohol als ze in het openbaar worden betrapt zoals in de eerder genoemde voorbeelden. In feite is het niet anders dan zoals het nu ongeveer gaat in veel landen zoals in Nederland, maar dan in een ander jasje dat ‘sharia’ heet.

Mensen zijn vaak te naïef en denken dat sharia in de zin van wetgeving op zichzelf wonderen kan verrichten. Veel mensen koppelen de term ‘sharia’ met het idee dat God in Zijn ‘Persoon’ naar de aarde komt en tussen de mensen oordeelt. Ze vergeten dat ‘sharia’ is multi interpretabel en dat door diverse inspanningen op het gebied van ‘idjtihad’ allerlei kanten mee op kunt gaan. Het is niet God Zelf die de sharia toepast, maar de mensen. Als je als moslim zijnde naar mij komt en je praat over ‘de’ sharia in de zin dat het om één zelfde sharia gaat, dan heb je daadwerkelijk geheel niets van de islam gebakken en leeft in een wereld vol illusies.

Wil je mee discussiëren op Facebook? Klik dan hier.

Badr Youyou

Advertenties