Vrijheid gaat vóór de sharia

Yusuf Al QaradawiYusuf Al Qaradawi heeft sinds een paar jaar uitspraken gedaan waarin hij zei dat democratie en vrijheid vóór de sharia gaan. Een heleboel moslims ‘schrokken’ zich hiervan en konden die uitspraken van hem niet plaatsen. Naar aanleiding van enekele discussies over dit onderwerp, heb ik onderstaande tekst geschreven.

Al Qaradawi heeft inderdaad die uitspraak gedaan en vaker zelfs. Dat is ook meer dan logisch. Democratie is tegenwoordig synoniem voor vrijheid en dat gaat ook vóór de sharia in de betekenis van ‘wetgeving’. Wat hij daarmee bedoelt is dat een volk de vrije wil heeft om de leider te kiezen die haar wil regeren zonder dwang of repressie. Dit is vanzelfsprekend, want ‘sharia’ heeft geen nut als er geen vrijheid en rechtvaardigheid is als basisgedachte in de mens. Iedere leider kan ‘sharia’ roepen en beweren die toe te passen. Zelfs als hij het toepast, garandeert dat niet dat mensen zich in het land vrij leven. ‘Sharia’ is op zichzelf geen mens die mensen kan bevrijden, maar mensen moeten eerst leren vrij en soeverein te zijn vanuit zichzelf alvorens ze voor de sharia kiezen.

Dat is de reden waarom je het Westen beter ontwikkeld zult vinden dan vrijwel alle moslimlanden. Omdat in het Westen leert een individu vrij en soeverein te zijn. Moslims over het algemeen denken dogmatisch en beperken hun geestelijke vrijheid in regels zonder dat ze de diepzinnigheid en de essentie er van daadwerkelijk begrijpen. Daarom slaag je er niet in door in regels en wetten te denken, maar door eerst te geloven dat je een vrije individu bent. Dat leidt ook tot het beter begrijpen van de islam, in plaats van de islam vanuit egoïstische motieven of uit angst toe te passen. Stel dat een volk die tientallen jaren lang of altijd al dictatuur gewend is en dus niet helemaal begrijpt wat bijvoorbeeld democratie of vrijheid is. Heeft het dan nut wanneer haar leider vaak ‘democratie’ roept, maar daar weinig van toepast in de praktijk? Natuurlijk niet. Democratie heeft namelijk pas een waarde als het volk weet wat het daadwerkelijk is en dus het volk er voor opkomt. Daarmee bedoel ik te zeggen dat als mensen zelf niet hun eigen vrijheid en soevereiniteit respecteren, dan heeft welke wet dan ook geen enkele nuttige functie. De leider zal altijd ermee goochelen en zijn volk voor de gek houden zoals het hem uitkomt. Dit zien wij heden ten dage gebeuren in veel landen.

Even een toevoeging die veel moslims schijnen te vergeten of gewoonweg niet te beseffen. Toen de islam kwam, waren de bekeerde ongelovigen niet onder de indruk van de islam vanwege de vijf zuilen of de regels of wetten. Sterker nog: In het beginperiode waren er weinig regels of wetten. Moslims waren een kleine minderheid tov een overgrote meerderheid ongelovigen van Quraysh. Maar de reden waarom zij moslims werden was omdat de islam hen heeft bevrijdt van de jahiliyya (achterlijkheid/onwetendheid) gedachten. Ze voelden zich na de omhelzing van de islam letterlijk vrij. Vrij van dogmatische gedachten uit de pre-islamitische tijd. Daarom was de islam ook populair bij o.a. de armen, zwakkelingen, slaven en vrouwen. De islam komt op voor het recht van de individu en leert hem dat hij vrij is van allerlei vormen van onderdrukkingen, slavernij en tirannie. Lees de Koran in zijn geheel dan zie je dat God Zich ook veel richt op dictatoriale leiders. Vooral naar Tirannen zoals de Farao, Nimrod en dergelijk. Want het waren dictators die de vrijheid van hun volkeren ontnamen en onrechtmatigheid verspreid hebben naast de shirk (polytheïsme) uiteraard die ze toepasten.

De enige die het waard is en aan wie je moet overgeven is de Schepper zelf. Tegen de rest moet je je vrij voelen en opkomen voor de vrijheid van jezelf en die van anderen. Daarom zal de islam altijd opkomen voor een niet-moslim wiens vrijheid is ontnomen door een moslim en niet voor de moslim omdat hij slechts het etiket ‘moslim’ draagt. Dit was de uitgangspunt van de eerste bekeerde moslims en daar streefden ze er naar. Vandaag de dag is men meer geobsedeerd door regels en wetten. Sommige moslims roepen ‘sharia’ terwijl mensen niet eens geestelijk vrij zijn. Vrijheid is de basis van alles. Geen vrijheid geen islam.

Zie ook Facebook.

Badr Youyou

Advertenties