Verklaar de oorlog aan riba

usury and islamDe islam staat riba (rente) op generlei wijze toe. Je mag er niet mee handelen, je mag het niet aannemen en ook niet opeisen. Zowel God en de profeet hebben er fel voor gewaarschuwd. Niet zo’n klein beetje ook. Diegene die er mee handelt en niet berouw toont, wordt een helse bestraffing beloond. Dit komt omdat de islam ziet rente inherent aan armoede, onrechtvaardigheid, corruptie en onderdrukking. Een moslim moet dus het handelen met rente niet bagatelliseren, maar het is zijn plicht om het hard aan te pakken en dat hij de bestrijding ervan als een van zijn taken maakt. Een moslim die zijn mond vol heeft van het bestrijden van armoede en onrechtvaardigheid, maar tegelijkertijd zijn mond niet rept over het bestrijden van rente, heeft weinig kaas gegeten van het geloof en roept dingen zo maar in de rondte zonder enige structuur of gerichte doel. Aan een kakelende kip zonder kop, heb je niet veel.

De kern van overgave in de islam is dat je je onder andere onderwerpt aan het gene waar God in de Koran veel waarde heeft gehecht. Een van de dingen waar aan God en Zijn boodschapper waarde hebben gehecht is dus het bestrijden van riba (rente). Want zoals ik eerder heb aangegeven: je kan niet de wereld verbeteren met de dingen die jou uitkomen, maar eerder door het volgen van de Koran op de manier zoals de profeet dat gedaan heeft. Kijk je om je heen als moslim dan zie je dat moslims de islam eerder aan hun grillen hebben aangepast dan dat ze daadwerkelijk God’s bevelen op volgorde volgen. We praten over onderwerpen die wij zelf interessant vinden en niet waar God meer waarde aan heeft gehecht. Moslims willen God’s genade op hun voorwaarden nakomen en niet op die van God. Ze doen dit weliswaar niet bewust, maar het maakt hun gedrag niet minder verkeerd.

In het dagelijks leven en op het internet wemelt het van de islamitische ‘activiteiten’, maar zelden kom je activiteiten tegen die daadwerkelijk de kern raken van ons bestaan en ons streven naar het gene wat God van ons verwacht. Ik heb het over moslims die dag en nacht praten over God, de profeet, de koran et cetera, maar geen woord reppen over riba. Dit onderwerp wordt bij vlagen aangekaart en bediscussieerd, terwijl dit in feite een van de eerste strevenen moet zijn van iedere moslim. Hier hoor je eigenlijk dagelijks over na te denken en niet pas wanneer het die ene keer besproken wordt. Wanneer je het over riba hebt dan heb je het automatisch over geld of de middelen waar je mee handelt en ruilt. Met andere woorden: je ontkomt niet aan dit onderwerp tenzij je niet echt wakker ligt van de problemen die er gaande zijn. Als je om armen geeft of je vindt broederschap, harmonie, vrede, gelijkheid en rechtvaardigheid belangrijk, dan dien je naar de Alwijze te luisteren Die de oorlog heeft verklaard aan riba. Hij en Zijn boodschapper hebben dat niet gedaan om er één keer over te praten, maar ze willen dat je als moslim er naar streeft met de energie en de middelen die je hebt die je erin kan steken.

burn paper moneyNu hebben wij rente geaccepteerd als een onderdeel van onze samenleving. We liggen niet eens daar wakker van en we maken ons daar geen zorgen over, terwijl de Schepper van het heelal Zelf ons hier voor heeft gewaarschuwd. Dat betekent dat we hier goed kennis van moeten nemen en dat we het ook moeten bestuderen. Iedereen zal zich moeten verantwoorden op de dag des oordeels en zal gevraagd worden wat hij daar aan gedaan heeft. Nu wil ik hiermee niet zeggen dat je de wereld moet gaan veranderen, maar dat je wel datgene doet wat binnen jouw capaciteiten ligt. Kennis nemen van het onderwerp. Met je vrienden en contacten erover praten. Elkaar op zoeken om er wat aan te doen et cetera.

De kennis over riba is nu overal aanwezig en we begrijpen vanuit een economisch oogpunt heel goed hoe destructief riba is. Om het kort te houden: de wereld zal niet verbeteren zonder de bestrijding ervan. Al die goede doelen organisaties, het geld die ze verzamelen, die oproepen van moslims dat we liefdadig moeten zijn, mee moeten leven met onze medemens, armen helpen, Palestijnen bijstaan, rechtvaardigheid bereiken et cetera… zijn in feite lege woorden die geen betekenis hebben als we daadwerkelijk niet beseffen dat we die pas kunnen bereiken als we ook het rente-systeem bestrijden. Het geld wat je uitgeeft is goed en je intentie om te willen helpen is ook prima. Daar is er niets mis mee, maar al die hulp is niet meer dan dweilen met de kraan open. We dienen inderdaad te blijven helpen, maar we moeten ook de problemen bij de wortel aanpakken. Wat wij nu met zijn allen doen is symptoom bestrijden en dat is maar een tijdelijke en marginale oplossing voor de problemen waar we mee zitten.

Als wij moslims ons gewoon zouden houden aan de bevelen van God in de Koran en het voorbeeld van de profeet volgen in het aanpakken van de problemen, dan zouden we beter begrijpen en vooral ook effectiever weten hoe we deze ellende moeten aanpakken.

slavery works betterEr zijn veel niet-moslims die met hun verstand tot de conclusie zijn gekomen dat riba een kwalijke zaak is. Ze doen hun best om het aan te pakken en ze proberen wegen te vinden hoe ze een economie kunnen creëren zonder riba. Ik zal zeggen, sluit je aan bij deze groep. Wees nieuwsgierig en open je geest om iets te kunnen betekenen voor de samenleving. Je moet toch ergens beginnen. Op de website: Ons Geld vind je basisinformatie over rente en wat we er aan kunnen doen. De website wordt nog verder opgebouwd en men is bezig met activiteiten de komende maanden om de mensen bewuster te maken over het rente-systeem. Aangezien ik in de nabije toekomst lezingen zal geven met God’s wil over dit onderwerpen, vraag ik mensen zich bij ons aan te sluiten. Laten we een vuist maken tegen de elites, de grote bankiers, conglomeraten en diegenen die het monetaire stelsel hebben gecreëerd. Want als we wereldverbeteraars willen worden, dan lukt dat enkel als we het probleem bij de kern aanpakken.

Hier volgen twee korte radiouitzendingen waarin oprichters en activisten uitleggen waar Ons Geld voor staat.

Radiouitzending 1

Radiouitzending 2

Meepraten over het onderwerp op Facebook? Klik dan hier.

Badr Youyou

Advertenties