Hoe stel je je vertrouwen in God?

Cat sleeps on lapEen echte moslim is een moslim die meevoelt, mee denkt, meeleeft, anderen beter begrijpt en als taak heeft hun behoeften te vervullen alvorens hij aan de zijne denkt. Kortom: een echte moslim is diegene die empathie heeft. Hij heeft empathie omdat hij realiseert hoe de grootheid en de almacht van zijn Schepper immens is. Hij weet dat Zijn Schepper zo machtig is dat hij volledig zijn vertrouwen in Hem stelt. Zie je deze kat op dit plaatje? Kijk hoe het zich gerust en vertrouwt voelt op de schoot van zijn baasje. Het voelt zich erg veilig. Het weet onbewust dat zijn baasje voor hem zorgt en hem bescherming biedt. Als dit is hoe een kat zich voelt bij zijn baasje, hoe zal dan de band van een gelovige met zijn Schepper er uit zien die hem geschapen heeft? Die is dus ongetwijfeld vele malen sterker. Maar wat doet zo’n band die een ware gelovige heeft met zijn Schepper? Het maakt hem op de eerste plaats steker. Niet sterk in spieren, maar sterk in zijn geest. Het is geen sterkte van superioriteit, maar sterkte in nederigheid. Zijn vertrouwen in God heeft hem zo ver gekregen dat hij daardoor zich niet veel zorgen hoeft te maken over zichzelf, maar eerder om God’s schepselen. Van mens tot dier. Niet alleen prijst hij God met woorden, maar vooral met innerlijke bewondering voor alles wat God geschapen heeft. Het is een innerlijke ‘subhanallah’ (God behoort alle glorie toe). Deze innerlijke glorie versterkt zijn vertrouwen in God, want alles wat hij ziet, ziet Hij God’s almacht erin. Dat is waar die nederigheid in hem ook vandaan komt. Deze vorm van gelovigheid is dus heel wat anders dan diegenen die beweren dat ze God dienen, maar dan een houding van superioriteit uitstralen en spiertaal gebruiken. Ik heb het hier over groeperingen waarvan hun leden vooral het geloof uiten in een vorm van schreeuwen, stoere en dreigtaal. Je herkent ze met foto’s waarop je geweren ziet en waarop ook ‘Allahu akbar’ op staat. Deze groepen hebben feitelijk niet echt God’s Almacht begrepen. Sterker nog: ze hebben God’s Almacht juist onderschat zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Hun manier van God beleven is sterk gebaseerd op egoïstische motieven waar hun eigen grillen zich bij thuis voelen. Zij passen zich niet aan de Wil van God, maar zij willen God’s Wil aan henzelf aanpassen.

Massacre those who insult islamHoe dan? Door het feit dat ze het vertrouwen kwijt zijn geraakt in de mensheid, kozen ze de methode van oplegging om hun statement duidelijk te maken. Wat je dient te beseffen is dat wanneer je het vertrouwen in de mensheid kwijt raakt, dan betekent het in feite dat je het vertrouwen in God ook kwijt bent geraakt. Nooit hierbij stil gestaan? Toch werkt dat wel zo, want wanneer we geen vertrouwen meer stellen in de mensheid, dan zeggen we daarmee dat God Zijn ‘tijd’ aan het verdoen is met ons. In dat geval kan God net zo goed maar een einde maken aan het leven op aarde en Zich dan gewoon laten haasten met de komst van de dag des oordeels om met ons af te rekenen. Aangezien dat niet het geval is, betekent het dat God’s genade en barmhartigheid nog steeds overal aanwezigheid is en dat alles verloopt volgens Zijn Wijsheid die wij niet makkelijk kunnen doorgronden. Daarom zijn diegenen die iets willen afdwingen zoals die sharia-schreeuwers, feitelijk mensen zijn die zich wanhopig en onzeker voelen. De wanhoop druipt van hen af. Want de enige optie die ze voor zich hebben volgens hun bekrompen gedachtegang, is het opleggen van het gene waar zij in geloven en zoals zij dat willen. Dit toont in feite aan dat hun manier van vertrouwen in de Wijsheid van God kwijt zijn geraakt. Ze geloven namelijk dat het goed gedrag van een moslim, zijn ethiek (akhlaq), deugdelijke daden en handelingen niet genoeg vruchten afwerpen. Ze lopen volkom voorbij de aanwezigheid van de Almachtige in het dagelijks leven Die ons dagelijks reguleert en met Zijn Wijsheid ons leidt zoals Hij wil.

Meepraten over dit onderwerp? Klik dan hier.

Badr Youyou

Advertenties