De echte belevenis van God is voorbehoud aan diegenen die nadenken

Muslim-Feeding-PigeonHet aanvoelen van God zit hem niet alleen in de buigingen die wij dagelijks doen en ook niet slechts in het nakomen van de bevelen die er in de Koran staan of het gebed of vasten et cetera… Al zijn die verplicht allemaal en voor die handelingen beloningen van God zult krijgen… maar al die dingen zijn één voor één bedoeld voor iedere moslim ongeacht zijn niveau, EQ of IQ, rijkdom, leeftijd et cetera.. Al die ‘verplichtingen’ zijn door God zo aan ons gegeven zodat we ze allemaal kunnen uitvoeren. Vaak zijn het routines, maar ook dat vindt God niet erg, zolang we ons maar aan de voorwaarden houden, de juiste intenties hebben en wij ze gewoon uitvoeren zoals het hoort. God vereist niet veel van ons namelijk. We hoeven Hem niet te begrijpen en ook niet altijd te beseffen hoe groot Zijn Almacht is.

Maar de ware echte aanbidding van God is het aanvoelen van Zijn aanwezigheid in ons dagelijks leven… De échte aanbidding zit in onze bewondering voor Hem… Het zit hem in het beseffen van Zijn Almacht, Grootheid, Zijn Kracht in alles wat we doen, zien en meemaken… Als we naar de natuur kijken beseffen wij die Grootheid allemaal.

Zijn Kracht komt tot ons in en wij uiten het in dat een beetje barmhartigheid, broederschap, nederigheid, behulpzaamheid, aalmoes, liefdadigheid, meelevendheid, betrokkenheid enzovoort. Dit is de ware betekenis ook van Godvrezendheid oftewel: taqwa (Arabisch). Zo’n Godvrezende houdt van de natuur omdat hij God’s schoonheid daarin ziet. Hij zal daarom nooit de natuur willen beschadigen of vervuilen. Hij ziet God’s kracht in de dieren die Hij geschapen heeft, daarom zal hij ook van dieren houden, bewonderen en verzorgen. Hij houdt ook van mensen. Hij voelt dat God hem beschermt en daarom is hij niet bang voor mensen, maar eerder vredelievend en zoals ik eerder zei, nederig naar ze toe, want hij hoeft zichzelf niet aan hen te bewijzen. Hij biedt hulp en is onbaatzuchtig. Hij vraagt niets terug, want hij weet hoeveel God hem teruggeeft. Hij straalt vrede in plaats van woede en hij heeft een hand vol aan zichzelf in plaats van op anderen te letten. Hij is te druk met God om zich zorgen te maken om wat anderen van hem vinden of van hem denken. Hij zondert zich tot God in het geheim en treurt over zijn tekortkoming.

Diegene die dit beseft en op deze manier God beleeft, heeft de status bereikt binnen het menselijke van de ware eenheid van God (monotheïsme). Deze status bereikt niet iedereen. Vaak is het gegund voor ‘mensen die nadenken’ zoals God ze in de Koran beschrijft.

“190 In de schepping van de hemelen en de aarde en het verschil van nacht en dag zijn tekenen voor mensen die verstand hebben. 191 die God staande, zittende en op hun zij liggende gedenken en die over de schepping van de hemelen en de aarde nadenken: ‘Onze Heer, U hebt dit niet voor niets geschapen ? U zij geprezen!'” (Koran 2: 190-191)

muslim-helping-old-lady-in-london-undergroundZij genieten van Hem in alles wat ze zien, wat ze aanvoelen en meemaken. Heel veel soefi’s in het verleden staan hiermee bekend en een van de bekendste soufi’s die zo’n sterke status heeft bereikt is natuurlijk de bekende Rabia Al Adawiya. Zulke mensen vrezen God vanuit een liefdevolle en wonderlijke houding. Bij hen gaat het zover dat ze niet egoïstisch denken en een soort ‘handel’ met God aangaan van: ‘ik zal dit doen en God zal me dat geven’ oftewel: ‘Als ik zoveel goede dingen doe, dan zal God mij zoveel beloningen geven’. De ware houding van de mensen die écht God begrepen hebben, is van diegenen die van God onvoorwaardelijk houden. Zij beseffen zeer sterk zijn genade en zij voelen zich daadwerkelijk dagelijks dat ze tekort schieten in dankbaarheid aan Hem, want ze hebben een beeld van hoe Groot en Almachtig Hij is en hoe klein en miezerig zij zijn. Daarom zijn ze Hem onvoorwaardelijk dankbaar en aanbidden Hem constant in hun harten, met hun ogen, mond, gebaren, houding en hun gedachten. Dit allemaal buiten de verplichtingen die God en Zijn profeet hebben gesteld.

De Koran spoort in tientallen verzen aan om na te denken. Mensen die hun hersenen niet gebruiken zijn in de ogen van God doof, stom en blind. Hij hekelt mensen die elkaar alleen maar na-apen zonder hun verstand te gebruiken. De Almachtige kijkt het meest op, naar mensen die nadenken. Dat zijn de mensen die ontdekken en verkennen en Zijn Almachtigheid aanvoelen in Zijn schepping.

“46 Hebben zij dan niet op de aarde rondgereisd zodat zij harten kregen om ermee te begrijpen of oren om ermee te horen? Toch zijn de ogen niet blind, maar de harten die in de borsten zijn, zijn blind.” (Koran 42:46)

“20 Op de aarde zijn er tekenen voor hen die vast overtuigd zijn 21 en in jullie zelf.” (Koran 51: 20-21)

“21 En tot Zijn tekenen behoort dat Hij voor jullie echtgenotes uit jullie eigen midden geschapen heeft om bij haar rust te vinden. En Hij heeft liefde en erbarmen tussen jullie gebracht. Daarin zijn tekenen voor mensen die nadenken. 22 En tot Zijn tekenen behoren de schepping van de hemelen en de aarde en het verschil in jullie talen en kleuren. Daarin zijn tekenen voor de wereldbewoners. 23 En tot Zijn tekenen behoort jullie slaap, ?s nachts en overdag en jullie streven naar een gunst van Hem. Daarin zijn tekenen voor mensen die horen. 24 En tot Zijn tekenen behoort dat Hij jullie in vrees en begeerte de bliksem laat zien en dat Hij uit de hemel water laat neerdalen en dat Hij daarmee de aarde laat herleven nadat zij dood was. Daarin zijn tekenen voor mensen die verstandig zijn.” (Koran 30: 21-24)

In tegenstelling tot de kerk die de Bijbel eeuwenlang voor zichzelf en het volk ver er van hield, vereist de islam dat de Koran beschikbaar moet zijn voor iedereen. God spoort aan om het te lezen, analyseren en bestuderen. Hij wil nadenkende mensen en geen aanbidders die niet weten waarom ze geloven. God gaat een stapje verder en zegt ook dat je zelfs over Zijn boek moet nadenken of het wel de waarheid is of niet en niet zo maar aannemen dat het van God is omdat je ouders of je groep of stam dat zeggen:

“82 Overpeinzen zij de Koran dan niet? Als hij van een ander dan God [gekomen] was dan zouden zij er veel tegenstrijdigs in vinden.” (Koran 4: 82)

“24 Overpeinzen zij de Koran dan niet? Ofwel, zijn er harten die op slot zijn?” (Koran 47: 24)

Ook wie het geloof blindelings van zijn ouders overneemt, zelfs als het gaat om de islam, heeft de boodschap niet correct begrepen. Een moslim moet geen moslim zijn omdat hij de islam geërfd heeft. God wil dat hij over zijn geloof nadenkt, achter aan gaat waar het vandaan komt en waarom hij een moslim is. In diverse verzen keurde God meerdere malen af diegenen die hun geloof slechts volgen omdat hun ouders dat ook deden:

“104 En wanneer tot hen gezegd wordt: “Komt tot wat God heeft neergezonden en tot de gezant”, zeggen zij: “Dat waarvan wij gemerkt hebben dat onze vaderen eraan gewoon waren is goed genoeg voor ons.” En als hun vaderen nu eens niets wisten en het goede pad niet volgden?” (Koran 5: 104)

“28 En wanneer zij iets gruwelijks doen zeggen zij: “Wij hebben bevonden dat onze vaderen er zich aan hielden en God heeft het ons bevolen.” (Koran 7:28)

“78 Zij zeiden: “Ben jij tot ons gekomen om ons daarvan af te brengen waarvan wij gemerkt hebben dat onze vaderen eraan gewoon waren” (Koran 10: 78)

“69 Zij hebben hun vaderen in dwaling aangetroffen 70 en zijn hen achterna gesneld.” (Koran 37: 69)

Laat je verstand dus niet in de steek en gebruik het juist indien je contact wil zoeken met God, want alleen daarmee bereik je de status van een ware godvrezende.

Klik hier om mee te praten over dit onderwerp.

Badr Youyou

Advertenties