Een zoektocht naar God

mosque

Op een dag kreeg ik sterk de behoefte om te zoeken naar God. Het eerste waar ik aan dacht is naar de moskee gaan, want daar gaan alle gelovigen naar toe. Toen ik daar was, zag ik mensen bidden en ik bad met ze mee. Ik voelde wat ze voelden tijdens het gebed, namelijk dicht bij God komen, maar toch heb ik Hem daar niet kunnen vinden.

Toen ging ik naar de imam in de hoop dat ik God bij hem zal vinden. Ik heb hem veel vragen over God gesteld. Van hem heb ik een hoop dingen over God geleerd, maar ook daar heb ik God niet kunnen vinden.

Toen kwam ik op het idee om naar de bibliotheek te gaan. Ik ging naar de afdeling godsdienst. Daar dook ik in veel boeken. Ik las over God en ik begreep een hoop zaken over Hem, maar ook daar heb ik hem niet kunnen vinden.

Toen zag ik een Koran. Ik opende die… Ik las en ik las… Ik las en voelde God’s Woorden Zelf. Ik leerde wie God is, wat Hij mij te bieden heeft en wat ik moet doen om Zijn welbehagen te verkrijgen. Ik leerde van Hem dat Zijn Boek een leidraad is, maar ondanks dat allemaal, heb vooralsnog daarin God niet kunnen vinden.

Toen was ik overtuigd dat ik God nooit meer zal vinden. Als Hij niet eens in de Koran te vinden is, hoe kan ik Hem nog ergens anders aantreffen? Ik gaf het op en ging naar huis. Toen ik daar aankwam zag ik dat ik nog wat oude brood had. Ik nam het met me mee voor de eendjes. Ze begrepen meteen dat ik brood voor ze heb en kwamen ze op mij af. Ik zag een eend die maar niet kwam om brood te halen. Toen ik goed keek, bleek ze een moeder te zijn van een kroost kuikeneenden. Opeens voelde ik een warmte op me afkomen, mijn ogen gingen wijder open… Met veel verbazing en bewondering keek ik naar die eend. Ik begreep meteen dat de reden waarom ze niet kwam, is omdat ze haar kroost niet wilde verlaten. Ze beschermde haar kuikens en koos liever voor hen dan voor het eten… Het leek of ze al wist dat God voor haar zal zorgen. Of dat nu door middel van mijn brood gebeurd of door iets anders, God zal haar voorzien van wat ze nodig heeft. Ze is niet van mij afhankelijk. En dat was voor mij het moment. Het leek of de tijd opeens stil stond. Ik vergat alles om me heen. Opeens zag ik niks meer. Het enige wat ik zag, was God die daar bij die eend was!

Vanaf dat moment kwam een gevoel op me af die mijn visie op alles waar ik naar keek veranderde. Nadat ik ook naar die moedereend brood heb gegooid en klaar was, stond ik op. Ik voelde opeens een bepaalde energie die ik voorheen niet voelde. Ik liep weg en zag alles vanaf dat moment anders.

Toen ik de weg wilde oversteken, stopte een bestuurder met zijn auto. Hij keek me aan met een glimlach en wees met zijn hand dat ik mag oversteken. Daar bij die man heb ik ook God gevonden.

Later weer verder, kwam ik bij de markt aan en zag een moeder die heel erg bezorgd was. Wat bleek, ze was haar kindje uit het oog verloren. Mensen zochten solidaire mee en toen ze het kind hebben gevonden, omhelsde de moeder hem zo hard dat het leek alsof ze hem in jaren niet gezien heeft.. Daar, bij die bezorgdheid van iedereen, hun solidariteit en hoe de moeder haar kind vasthield, heb ik God gevonden.

Later weer toen ik thuis kwam en zag een oproep op het internet voor het inzamelen van geld voor weeskinderen, zag ik de teller sneller omhoog stijgen. Daar bij dat gebeuren, heb ik God gevonden.

Ik ging naar de keuken om eten voor te bereiden en opende de koelkast, toen ik al dat eten en drinken daarin zag en hoe ik dat vaak als een vanzelfsprekendheid beschouwde, maar opeens God erg dankbaar moet zijn,… daar in die koelkast, heb ik God gevonden…

Dag in dag uit, begon ik overal God te vinden. Hij was blijkbaar de hele tijd bij me en overal. Ik vond Hem bij de mensen, bij de gelukkige en ongelukkige momenten. God was er en is er altijd. Hij laat zich alleen anders zien, dan ik had gedacht.

Opeens begreep ik ook God’s woorden beter toen de profeet Hem citeerde in een goddelijke overlevering (hadieth qudsi):

“God zal op de Dag der Opstanding zeggen: “Mens! Ik was ziek en jij bezocht Mij niet!” De mens vroeg God: “Mijn Heer, hoe had ik U moeten bezoeken? U bent toch de Heer der werelden?” God zal dan zeggen: “Wist je niet dat Mijn aanbidder die en die ziek was, maar jij hebt hem niet bezocht? Wist je niet dat indien je dat had gedaan, dat je Mij bij hem had kunnen vinden?”

(Overgeleverd in Muslim)

Badr Youyou

Advertenties