Alles is van Hem en jij bezit niets

creating and sharingModerne denkers komen steeds tot de conclusie dat je geld niet moet zien als je doel in het leven, maar dat je harmonieus met anderen leeft en samen iets moois bereikt. Het delen van je gedachten en wat je bezit met anderen zijn een mooie streven. Je moet de overtuiging hebben dat egoïsme geen plaats mag kennen in je leven, maar ook dat het leven zelf jou dingen teruggeeft die nog leuker zijn dan wat jij weg hebt gegeven. Vanuit een Koranische perspectief wordt geld niet gezien als je eigen bezit. Wat ik zo bewonderenswaardig vind van de Koran is de nauwkeurigheid hoe God geld beschrijft. Telkens wanneer Hij het daar over heeft, dan zegt Hij dat het van Hem is en dat wij het in breukleen hebben gekregen. Het is in feite niet jouw eigendom, maar die van God en Hij zal ons in het hiernamaals ondervragen wat we met Zijn geld hebben gedaan. Een paar verzen die over geld gaan plak ik hier onderaan, maar wat ook belangrijk is voor een moslim om te geloven is dat de aarde niet zijn bezit is. Het hele heelal is het bezit van God. Niet alleen het geld dus, maar ook de natuur en alle materie is aan ons in breukleen gegeven en wij moeten ons in het hiernamaals verantwoorden voor wat we met het gene wat ons is toevertrouwd mee hebben gedaan:

“Gelooft in God en Zijn boodschapper en geeft weg van datgene waarvan Hij u erfgenamen heeft gemaakt” (Koran 57: 7)

“Ziet! voorzeker, van God is al hetgeen in de hemelen en wat op aarde bestaat” (Koran 10: 66)

“Hoe zien jullie het dan als jullie het land bewerken? 64 Zaaien jullie het in of zijn Wij het die het zaaien?” (Koran 56: 63)

“En geeft hen iets van Gods bezit wat Hij aan jullie gegeven heeft” (Koran 24: 33)

“180 Zij die gierig zijn met wat God hen van Zijn goedgunstigheid gegeven heeft, moeten niet denken dat het goed voor hen is.” (Koran 2: 180)

Zoals je leest, zijn al ‘onze’ bezittingen feitelijk God’s bezittingen en niet de onze. Echter om zo’n status te bereiken van zulke vroomheid, dient men af te komen van het idee dat je moet veel bezit hebben om gelukkig te zijn. Dat bereik je indien je je egoïsme loslaat. Dat is pas ware bevrijding van de slavernij waarin we zitten. Gek genoeg zijn er veel mensen dien niet eens religieus zijn of niet in een god geloven, maar toch deze conclusie hebben getrokken. Het enige wat ze gedaan hebben is dat ze nadenken en het leven leren te waarderen zoals God het heeft gewild. Ze luisteren naar hun zogeheten ‘fitrah’ (geweten).Het is daarom ook een advies van mij aan veel ‘religieuze’ mensen om hun arrogante houding dat ze denken het beter te weten, los te laten en dus ook niet over anderen te oordelen. God geeft namelijk wijsheid aan iedereen ongeacht waarin hij gelooft. En dan heb ik het nog niet eens over diegenen die hun geloof misbruiken voor hun eigen neigingen en grillen. Dat soort mensen zijn gevaarlijker dan wie dan ook die niet in een god gelooft, maar wel streeft naar een oprechte samenleving.

Geef me liever een atheïst die nadenkt, dan een religieuze schaap die zich laat leiden door mensen zonder na te denken.

Badr Youyou

Advertenties