EGO versus ECO

EGO vs ECODit plaatje (EGO versus ECO) behoeft geen uitleg uiteraard. Wat er staat, spreekt voor zich. Maar toch wil ik het een en andere er aan toevoegen.

Dit is hoe we ons zouden moeten gedragen. Je bent als mens een onderdeel van het ecosysteem (het geheel). Je staat er niet alleen voor, maar zeker ook niet erboven op. De mens mag zichzelf als de intelligentste wezen op aarde beschouwen, maar om te overleven zou dat alleen kunnen als hij zich harmonieus met de natuur verenigd. En dat is simpelweg vanwege het feit dat hij zelf als mens volledig afhankelijk is van de natuur.

De werkelijkheid is helaas anders. Wij hanteren systemen die de mens boven alles stellen. Het huidige economisch bestel die wij sinds pakweg 250 jaar hanteren zorgt er voor dat we de aarde ermee uitputten en de natuur vernielen, want het is gebaseerd op maximale winstbejag. Onze monetaire bestel bestaat uit het aanmaken van schulden waar we ook nog eens rente erover heen moeten betalen. Het geheel zorgt er voor dat we slaven worden van het geld. Er ontstaat een geldschaarste ook nog. Wat er uitgeleend wordt, plus de rente die ook samen met die schulden terug betaald moeten worden, zijn meer dan de daadwerkelijke hoeveelheid geld wat er omloopt. Dit zorgt er voor dat bedrijven en de arbeiders harder moeten werken om de economie draaiend te houden. Nog erger is dat die economie ook nog eens moet groeien (met de nadruk op ‘moet’). Zonder groei, krijg je een recessie.

Dit is een extreem fout systeem. Niet alleen worden we met zijn allen slaven van het geld, maar we uitbuiten de aarde ook, inclusief de arme landen en dus de arme bevolkingen. De armoede wereldwijd is een rechtstreeks gevolg van de grote verdeeldheid tussen arm en rijk die dankzij het rentesysteem (monetaire stelsel) gehanteerd wordt. Dit zorgt er voor dat niet alleen de industrie in die arme landen de lucht en de natuur vervuilen, maar ook de consument wordt een grote vervuiler. Maar de moderne industrie van rijke landen is ook absoluut een vervuiler al dan niet de grootste vervuiler.

Willen we van EGO afkomen om terug te gaan naar ECO, dan zal dat alleen slagen als we het huidige monetaire stelsel afzweren en een economie creëren die rentevrij is. Een economie die niet op schulden is gebaseerd, maar waar geld slechts als een ruilmiddel geldt en niet op zichzelf een doel is waarmee meer geld verdiend wordt. Geld verdienen met geld is fout. Banken moeten geen bedrijven worden die erop uit zijn om winst te maken, maar slechts financiële instituten die voor het geldstroom zorgen. Het geld is van de bevolking: van de werkgevers en de werknemers. Banken zijn geen bedrijven, maar ze krijgen van de werkgevers en de werknemers slechts de nodige kosten waar ze mee het bankensysteem draaiend houden. Dat is alles. Banken dienen betaald te worden omdat ze voor het geldverkeer zorgen. Meer niet. Zo’n bank die dus slechts als rol heeft het geldverkeer te regulieren, zal ook niet moeten gaan gokken met dat geld. Dus niet ermee speculeren. En zeker ook geen handel in derivaten of swaps. Het geld is ook geen eigendom van de bank. Het is van de bevolking zelf. Mensen bepalen zelf wat ze met hun geld willen doen en niet de banken.

Uiteindelijk komt het er op neer dat men een islamitische economie hanteert. Tot nu toe bestaat dit systeem nergens, want het huidige monetaire bestel, laat weinig ruimte toe en alle huidige banken inclusief de zogenaamde ‘islamitische’ banken vallen eronder waardoor zij ook geen keuze hebben om een nieuwe stelsel in te voeren dat los staat van het huidig systeem.

Dit is de enige manier hoe je een ECO wereldsysteem kan creëren. Maar alvorens we dit bereiken, dienen mensen wakker geschud te worden. Stappen uit het systeem, want de meesten van ons zijn helaas geïndoctrineerd en zijn zelf het slachtoffer van het systeem. We zijn met het huidige vervloekte monetaire stelsel geboren en we zijn niets anders gewend. Je bent gezegend als je je hoofd hebt geschud en je hebt buiten de doos leren denken.

Badr Youyou

Advertenties