Wat heb je gedaan met de fitrah die God aan je heeft geschonken?

FitrahGod heeft ons geschapen met de fitrah. In het Nederlands heet dat: geweten. Dat betekent dat de mens van nature neigt het goede te willen doen en naar het goede te willen streven. In de islamitische literatuur wordt fitrah vertaald als: ‘de natuurlijke aanleg om een moslim te zijn’. De overgrote meerderheid van de mensen wereldwijd gedragen zich ernaar ongeacht hun afkomst of geloof. Iedereen heeft het in zich. God schonk het aan ons allemaal. Als we die fitrah niet hadden, dan waren we met zijn allen allemaal verkeerd in oorlogen en bloedbaden. De fitrah zet ons tot nadenken en door continu te zoeken naar de ‘waarheid’. De absolute waarheid heeft niemand. Zelfs moslims niet. Die is alleen in het bezit van God Zelf. Daarom is het streven ernaar een oneindige zoektocht die je hele leven blijft doen en waar jouw generaties daarna blijven ontdekken. Zonder de fitrah was het leven op aarde niet meer mogelijk en zouden wij onze soort en alles wat er op aarde leeft allang hebben vernietigd.

Een onderwerp wat je van heel veel moslims niet zult horen en die ze ook al te graag niet willen toegeven is de illusie dat een moslim opeens het beter weet dan niet-moslims en dat hij de waarheid in pacht heeft en niet-moslims niet. Dit is een grote fabel om het nog maar niet te hebben over superioriteit en arrogantie die dat met zich mee brengt. Want zoals ik eerder zei, de fitrah heeft iedere mens in zich en wat heel veel moslims niet beseffen is dat de meeste niet-moslims ook naar hun fitrah handelen/ luisteren op een betere manier zelfs dan een hoop dogmatische moslims. Het verschil zit in het in het volgende:

Wanneer je handelt vanuit dogmatische ideeën, wat betekent dat je je overgeeft aan wat je meesters en geestelijke leiders vertellen, dan handel je zonder na te denken. Daarmee loop je het risico dat je je fitrah negeert. Sterker nog: dogmatische leiders (met name binnen het salafisme) leren hun volgers het verstand niet te gebruiken. Dat verpakken ze met ‘islamitische’ bewoordingen door te zeggen dat je niet naar je gevoel moet luisteren, want dat is vaak een fluistering van de duivel. Volgens hen moet je je overgeven aan de Wil van God (Koran en Soennah). Dit klinkt voor veel oppervlakkige denkers erg aannemelijk en vooral erg ‘islamitisch’. Maar het is in feite een trucje en een misleiding. De gevolgen ervan is dat dit soort volgers ook hun fitrah negeren. Hier loert het gevaar namelijk van extremisme en radicalisme. Dit wordt gerealiseerd bij mensen met een zwakke persoonlijkheid. Mensen die niet zo vol zijn van zichzelf en die een sterk negatief zelfbeeld hebben. Wanneer je je zelfvertrouwen kwijt bent, dan leg je je vertrouwen neer bij een geestelijke die je vertelt wat je wel en niet moet doen. Je bent op dat moment zijn speelbal geworden en dat allemaal onder het mom van ‘het volgen van de Koran en soennah’. Iemand met een lage dunk van zichzelf vertrouwt zijn eigen gevoel niet en dus ook niet zijn fitrah. Wat hij niet beseft is dat hij zijn humane (fitrah) letterlijk opgeeft en handelt daarna puur uit commando. Want wat hem in de naam van de islam wordt geleerd vertrouwt hij meer dan zichzelf. Een andere nadeel wat hier bij komt kijken is dat mensen met een sterk laag zelfbeeld een grote hunkering hebben naar aandacht en ‘acceptatie’. Daarom sluiten zich snel aan bij groeperingen om zichzelf het gevoel te geven dat ze ergens bij horen. Maar ook dat ze een missie en een doel hebben in dit leven.

Conclusie

Geef jouw fitrah die God aan jou heeft geschonken nooit op. Zelfs de profeet beval ons om altijd jezelf te raadplegen. In een overlevering kwam een metgezel genaamd Wabisa die hem om raad vroeg over wat goedheid is. De profeet zei dat hij bij zichzelf raad moet plegen. God’s boodschapper zei verder:

“Goedheid zit in datgene waarbij jouw ziel en jouw hart zich gerust voelen en de zonde is datgene wat onrust in jezelf opwekt en wat in je borst aarzelt. Zelfs wanneer mensen jou raad hebben gegeven en meerdere keren dit bleven herhalen.” (Correct overgeleverd door Imam Ahmed)

Badr Youyou

Advertenties