Laat je hart en je kuif in balans komen

NeocortexHet hart spreekt maar één taal en het draagt geen maskers bij zich. Het verstand spreekt meerdere talen en is dus in staat meerdere maskers te kunnen dragen. Wanneer het hart genegeerd wordt, dan zal het verstand de vrije ruimte krijgen om meer maskers te dragen. In dat geval kan je moeilijk jezelf zijn en dus één gezicht laten zien. Zorg daarom er voor dat het hart en het verstand in balans blijven en niet dat het ene meer de overhand heeft dan het andere.

Om dit neurologisch uit te leggen: Met het hart bedoelen we onze gevoelens en de daaruit voortvloeiende emoties. Deze worden naar boven gehaald door de zogeheten amygdala oftewel: ‘amandelkernen’. In de volksmond heet dat ‘het emotionele brein’. Het voordeel van emoties is dat ze vrijwel altijd de waarheid spreken. Ik zei ‘vrijwel’ omdat de mens in staat is om te acteren en kan soms emoties afdwingen zoals in het geval van krokodillentranen of door acteurs tijdens een film. Maar meestal spreken de emoties gewoon de waarheid en ze zijn ook impulsief. Het nadeel van de amygdala is dat het je ware aard onthult wat soms in je voordeel kan zijn, maar veelal ook in je nadeel. Dit behoeft denk ik geen uitleg. Volgens de Koran zijn onze emoties in de ogen van God een essentiële deel waar Hij ons mee beoordeelt. Logischerwijs natuurlijk, want alleen Hij kan onze ‘harten’ (emoties) lezen. Dat is ook de reden waarom de profeet heeft gezegd dat onze daden worden beoordeeld aan de hand van onze intenties. Want soms kan wel een daad negatief uitpakken, maar de intentie was wel zuiver. Soms is de intentie niet zuiver wat weer positief uitpakt. Het is daarom in het belang van ieder mens om een ander niet te beoordelen vanwege zijn uiterlijk gedrag, want hij weet niet altijd wat er precies aan de hand is. Soms kan je erg overtuigd zijn van iets wat je gezien hebt terwijl daar meer achter zit dan je denkt. Kortom: onze emoties spreken de waarheid en daarom dragen ze geen masker bij zich.

Ons verstand staat ver van de amygdala en die bestaat uit gedachten die wij redeneren. Zij zijn opgeslagen in de zogeheten neocortex. Dat zit in de voorkwabben van de hersenen oftewel: de hersenschors, precies onder onze kuif. Het heet ook ‘de cerebrale cortex’. De informatie die we met onze vijf zintuigen ontvangen, worden dus door de neocortex geanalyseerd en geïnterpreteerd. Daarna wordt er een beslissing genomen. Er volgt dus een actie in de vorm van een fysieke handeling of een mondelinge actie door de waarheid of een leugen te spreken. Kortom: de beslissing of je de waarheid of een leugen spreekt, is afkomstig van de beslissing die je in je neocortex neemt. Dat is de reden waarom ik boven zei dat ons verstand meerdere maskers kan dragen. God heeft in de Koran gezegd dat diegenen die bewust liegen om anderen ermee te benadelen, zal Hij hen bij de kuif grijpen die Hij als ‘leugenachtige kuif’ beschreef:

“13 Zeg mij, indien hij de Waarheid verloochent en zich afwendt. 14 Weet hij niet dat God alles ziet? 15 Neen, wanneer hij niet ophoudt, zullen Wij hem zeker bij de haren van zijn kuif grijpen. 16 Een zondige leugenachtige kuif.” (Koran 96: 13-16)

Even tussendoor: Er is geen mogelijkheid dat een man uit de woestijn genaamd Mohammed die meer dan 1400 jaar geleden heeft geleefd, dit had kunnen weten. Zelfs de wetenschappers uit die tijd wisten dit niet. Dit is door de neurologen pas in de afgelopen 25 jaar ontdekt.

Nu moet je niet de verkeerde conclusie trekken dat God zo streng is dat Hij iedereen die maar liegt op die manier zal behandelen. Wees voorzichtig met deze conclusie. Er zullen moslims zijn die dan dat zo interpreteren en jou proberen bang te maken dat je het gevoel erbij zult krijgen van: ‘Ik ga zeker naar de hel!’. Van dat soort prekers moet je afstand houden. Die doen meer kwaad dan goeds. Liegen is een van de meest voorkomende fenomenen bij de mens. Het heeft verschillende oorzaken. De meesten die liegen, liegen niet om anderen te benadelen, maar vaak om zichzelf uit een ‘benaderde’ situatie te redden. Liegen is vaak bij onschuldige mensen afkomstig door angst. Mensen denken dat als ze zouden liegen dat ze ermee weg kunnen komen. Ik heb het dus in dit geval niet over dit soort leugens. Alhoewel je dit ook moet vermijden, maar vaak is het een psychische probleem die je niet door middel van een preek of lesje zo maar afleert. Probeer maar eens een pathologische leugenaar maar te overtuigen. Dat lukt je in jaren niet om hem te ‘genezen’. Het liegen waar God het in de Koran over heeft is het liegen dat afkomstig is van mensen die dat bewust gebruiken om anderen mee kwaad te doen. Liegen met de intentie om anderen te bedriegen bijvoorbeeld, hen te willen misleiden of in gevaar willen brengen et cetera.

Het moraal van dit hele verhaal is dat we constant naar balans moeten zoeken in onszelf. Als je je best doet, dan vind je harmonie en innerlijke rust. Innerlijke rust straalt vrede uit en dat is het ultieme doel van iemand in dit leven. Zonder vrede met jezelf kan je ook geen vrede in je omgeving vinden, maar ook niet creëren. Laat verder schuldgevoelens die jou constant knagen jou niet in de weg staan. Schuldgevoelens proberen je alsmaar te kleineren, jou het gevoel te geven dat je niets goeds kan doen, dat je het altijd verpest et cetera. Als je veel in je leven hebt gelogen bijvoorbeeld en je gaat hierdoor vaak schuldig voelen waardoor je het gevoel in jezelf kweekt dat je een ‘slechte’ mens bent, dan open je daarmee de deuren voor de duivel om door te gaan met het begaan van fouten. Wanhoop kan iemand drijven tot het blijven begaan van fouten, want je hebt het gevoel dat je toch niets te verliezen hebt. Bezaai jezelf met zaden van zelfvertrouwen en beplant je hart met zaden van kennis zodat er alleen maar iets moois uit je kuif en je hart komt.

Badr Youyou

Advertenties