Een sektarische religieuze oorlog of een politieke oorlog?

America-saudi-arabia-jihadistsDe waarheid moet gezegd worden. Als een sjiiet in Syrië vecht met Assad omdat hij denkt dat hij die soennieten moet uitschakelen, dan moeten we dat met zijn allen inclusief de sjiieten veroordelen. Als een soenniet in Syrië vecht met de intentie de sjiieten uit te schakelen omdat ze sjiieten zijn, dan moeten we dat met zijn allen inclusief de soennieten veroordelen.

Hoe gaat dat in werkelijkheid? Wat we nu zien is dat er sjiieten zijn die voor Assad vechten puur vanwege hun politieke belangen. In het kort: Iran heeft altijd banden gehad met Syrië al vóór de revolutie, want Syrië steunde Hizbullah tegen Israël. Laten we hier wel genuanceerd in zijn: Er zitten heus wel sjiieten tussen die een hekel aan soennieten hebben en specifieker aan wahabisten en die dus om die reden de oorlog voeren. Maar aan de andere kant is het wel erg duidelijk dat veel en wellicht de meeste salafisten vechten niet alleen met de intentie om Assad uit te schakelen, maar ook vanuit haat naar sjiieten.

Een sjiiet of salafist die vanuit deze intentie in Syrië vecht, zit sowieso verkeerd. Beide zijn ze geen haar beter dan welke Neonazi dan ook. De oorsprong in hun gedachten is hetzelfde. Je voert oorlog tegen een religieuze groepering en dat is gewoon puur religieuze racisme wat neerkomt op mensen veroordelen vanwge hun (sektarisch) geloof. Wat dat betreft zijn ze geen haar beter dan een neonazi die dezelfde gedachtegang hanteert over ‘moslims’ of welke andere religieuze groepering dan ook.

Hoe het correct zou moeten zijn naar mijn mening is dat er gevochten moet worden tegen Assad en zijn handlangers die zijn dictatuur steunen en niet omdat er gevochten moet worden tegen sjiieten. Het is te betreuren dat het voornamelijk sjiieten die voorstanders van Assad zijn, maar we moeten dat niet verwarren met hun sjiisme. De reden waarom het toevallig sjiieten zijn, is zoals ik eerder zei vanwege de politieke omstandigheden. Hizbullah is afhankelijk van Syrië om bevoorraad te worden van wapens uit Iran. Hizbullah had in het verleden en ik denk over het algemeen tot op heden niet de intentie gehad met Assad samen te vechten vanuit het uitgangspunt om soennieten uit te schakelen. Dat is onzin, want als dat hun intentie was, dan hadden ze dat altijd al gedaan in het verleden. Hizbullah was puur ontstaan om tegen Israël te vechten en daarin zijn ze tot op heden succesvol geweest. De grote fout die Hizbullah nu maakt, is dat ze voor Assad vecht en dat zal ze op een dag, vroeg of laat betreuren.

Voor iedere weldenkende volwassene is het gene wat ik hierboven zeg al bekend en snapt wat er aan de hand is in Syrië, maar het schijnt dat je soms echt heel zwart/wit aan sommigen moet uitleggen hoe de verhoudingen in elkaar zitten en dat je de twee met elkaar niet moet verwarren. Namelijk dat je onderscheid moet maken tussen religieuze en politieke oorlog. Op veel salafistische websites kom ik haat tegen gericht op sjiieten. Sjiieten worden massaal over één kam geschoren en de voedingsbodem van deze haat is Saoedi-Arabië. Het as van het kwaad binnen de islamitische wereld. Erger dan de Amerikanen en de zionisten zelfs. Deze twee kan je ten minste van een verre afstand zien dat ze je vijanden zijn. Maar die Aal Saud en het wahabistische gif die ze zaaien onder de moslims, kweekt als een parasiet haat en oorlogsretoriek onder het mom van ‘islam’ en daar moeten moslims die dat niet zijn en gelukkig ook de grote meerderheid vormen van de ahl assoenah wal djamaa’ah dat massaal veroordelen.

Saoedi-Arabië is het land waar de ellende allemaal begonnen is met de zegen van de Britten ooit die hen zo heeft gekweekt zoals ze dat nu zijn. Hun slaven zijn de jihadisten die ze overal los hebben gelaten om bloed te vergieten namens de islam. Nu worden ze gebruikt net zoals destijds toen ze vochten tegen de Sovjet Unie om te vechten tegen Assad zodat uiteindelijk de Amerikanen hier van zullen profiteren.

Een paar feiten op een rij die niemand kan ontkennen of weerleggen:

– Iran is een vijand van de VS en van Israël.
– Saudi-Arabië is een vriend van de VS en heeft een laconieke houding naar Israël.
– De VS heeft jihadisten in de tijd van Sovjet-Unie gefinancierd en sindsdien is ook Al Qaida en wat alles daarna is ontstaan aan haar te danken.

Met een klein rekensommetje weet je al meteen dat deze verhouding een mix creëert die duidelijk aantoont dat:

– De VS de grootste profiteur hiervan is.
– Moslimvolkeren (zowel soennieten als sjiieten) hier de dupe van zijn.
– Jihadisten een verloren oorlog voeren waar zij daarin als instrument worden gebruikt om de doelen van de VS te bewerkstelligen.

Badr Youyou

Advertenties