Badr Youyou

De enige weg om van de crisis af te komen is wakker worden!

Toen ik vanmorgen nog in bed lag, moest ik opeens terug denken aan een serie experimenten die uitgevoerd werden door een wetenschapper genaamd G.R. Stephenson in het jaar 1967. Ik ging dat meteen opzoeken en deze gaan als volgt:

Experiment 1:

Hij plaatste 5 apen in een kooi met daarin een ladder. Bovenaan de ladder plaatste hij een banaan. Toen een van de apen de ladder wilde beklimmen bespoot hij die aap en de overige vier met koud water. Later weer poogde een andere aap hetzelfde, maar ook hij en de overige apen werden met ijskoud water bespoten. Daarna durfde geen aap meer de ladder te beklimmen.

Experiment 2:

Bij het volgende experiment, haalde hij een van de apen weg en plaatste een nieuwe aap de in kooi. Zoals verwacht ging deze nietsvermoedende aap ook de ladder beklimmen en opeens vielen de overige vier apen hem aan en hielden hem tegen. Logisch, want ze wilden niet bespoten worden.

Experiment 3:

Daarna haalde hij een van de eerste groep apen weg en verving hij het met een nieuwe. Dus in totaal zijn er twee nieuwe apen en 3 over van de eerste groep. Ook in dit geval was het voorspelbaar dat deze tweede aap hetzelfde zou doen, namelijk de ladder beklimmen om de banaan te pakken. Maar ook hij werd door de rest van de apen inclusief de eerste geplaatste aap aangevallen. De eerste nieuwe aap heeft geleerd (conditionering) dat “als je de banaan probeert te pakken, dan zal je in elkaar geslagen worden.”

De wetenschapper bleef steeds de groep apen een voor een vervangen met een nieuwe aap totdat de hele groep vervangen werd. Al deze vervangen apen waren niet op de hoogte van de alle eerste experiment, namelijk dat als je probeert de banaan te pakken dat je dan bespoten zal worden met koud water. Maar ze hebben wel het gedrag overgenomen (vandaar het woord na-apen), dat wanneer een van hen de ladder poogt te beklimmen in elkaar geslagen zal worden.

Zodoende wisten de apen onderling niet waarom ze een aap in elkaar moeten slaan als hij probeert de ladder te beklimmen, maar ze hebben wel onderling een ‘wet/ regel’ gemaakt, dat als een van hen dat probeert in elkaar geslagen zal worden.

Nu vraag je je af waar ik naar toe wil met dit experiment. Nou heel simpel. Alhoewel dit experiment over apen gaat, gedragen wij mensen ons precies hetzelfde. Dit heet dus kuddegedrag. Massaal elkaar nadoen omdat we het van elkaar hebben gezien. Dit heet conditionering. Het maakt niet uit vanuit welke maatschappelijk ‘ladder’ (daar heb je die ladder) vandaan komt, de meesten van ons zijn gewoonweg geconditioneerd en weten niet beter. Dit zie je op allerlei terreinen. Je ziet het bij het feit dat de meerderheid mensen helaas het huidige monetaire stelsel klakkeloos accepteren. We geloven de centrale banken en hun vertegenwoordigers dat wat zij zeggen klopt omdat we ervan uit gaan dat zij de experts zijn (de eerste vier apen van experiment 2) en dus wat zij zeggen is ‘waarheid’.

We nemen automatisch aan dat de regels en wetten van een overheid kloppen, want we zijn met zijn allen geboren binnen dit stelsel en we zijn een onderdeel van het geheel, daarom nemen we het aan zoals het is zonder sceptisch te zijn.

We accepteren het belastingstelsel zoals die is en als de regering zegt dat ze die gaan verhogen (wat ze gedaan hebben) dan accepteren we dat ook (derde experiment). Waarom we dat accepteren of dat we ons überhaupt afvragen of het wel klopt, doen we niet. Het enige wat we zien is dat de regering het zegt en wij geloven de illusie dat die ons vertegenwoordigt, dus het zal wel kloppen.

De meesten van ons is geboren toen Israël al in 1948 aanvaard werd als ‘soevereine’ staat en we accepteren het ook als ‘waarheid’, dus het zal wel kloppen. We duiken niet in de geschiedenis om ons bij de feiten neer te leggen dat Israël is gesticht met bloedgeld, terrorisme en imperialisme. Dat is te confronterend en dus houden we elkaar het liefst voor de gek met ook nog eens onszelf schuldgevoel aanpraten dat we Israël erkennen uit medelijden voor de slachtoffers van WOII (terwijl het een niets met het ander te maken heeft)

Voorbeelden zat die ik kan noemen waarin mensen iets aanvaarden omdat ze er naar zijn geconditioneerd. Ze accepteren de regels omdat die nu eenmaal allang bestaan en door de ‘wijzen’ zo in elkaar zijn gezet. Helaas zijn diegenen die zich niet laten conditioneren een minderheid. Zelfs moslims worden massaal geconditioneerd en ook zijn ze slachtoffers van het huidige neoliberalisme en oligarchie. Hun islamitische identiteit is alles behalve voldoende, want de islam die 1400 jaar geleden is ontstaan werd met de eeuwen heeft niet voldoende ontwikkeld. Vroeger was dat wel het geval toen moslims vooruit waren op allerlei gebieden, maar dat is helaas het verleden. Moslims van nu zijn blijven steken in oude gedachten. Zelfs die van de middeleeuwen waren beschaafder dan die van het heden. Men heeft het vandaag de dag over ‘sharia’ wat nog wetten en regels voorstelt van de paarden en kamelentijd. Zelfs Westerlingen die de wetenschap op allerlei gebieden verder hebben ontwikkeld zijn op dit moment als meerderheid zelf het slachtoffer van het het huidige neoliberalisme en ze zijn ondanks de aanwezigheid van intellectualisme en vrijheid om te studeren en te onderzoeken helemaal geconditioneerd, laat staan de moslims, die nog een lange weg te gaan hebben. De gemiddelde beschaafde ontwikkelde moslim is nog slechts in de eerste voetstappen aan het treden van een gemiddelde westerling die beschaafd is.

Moslims over het algemeen hebben een lange weg te gaan om te laten zien dat ze beschaafd zijn. Want daar zijn ze allang nog niet. Laat staan dat ze de gemiddelde westerling kunnen overtreffen en zelf ontwaken uit de diepe slaap van het neoliberalisme.

Ik besef al te goed dat ik met deze waarheid veel moslims pijn doe, maar het is de enige manier om onszelf een spiegel voor te houden. Een pijl kan alleen door middel van een boog geschoten worden als je het eerst hard naar achteren trekt.

Badr Youyou