Antropomorfisme leidt tot atheïsme

AntropomorfismeHierbij twee video’s van Adnan Ibrahim waarin hij ingaat op religie versus atheïsme. Wat interessant is aan deze twee video’s is dat hij bepaalde atheïstische gedachten weerlegt met de Koran zelf. In de video’s gaat hij op een gegeven moment in op de vraag die Darwin ooit heeft gesteld over de natuur zoals: ‘Als er een god bestaat, waarom laat hij dan onschuldige dieren lijden?” Zoals bijvoorbeeld een wesp die eitjes in een worm injecteert en van binnenuit tot larfjes groeien die de worm langzaam opvreten. Adnan gaat daarop in en toont aan het beperkte vermogen van Darwin over deze kwestie, namelijk dat Darwin en nog veel meer mensen totaal niet het concept God als Schepper begrijpen. Logisch, want heel veel volkeren hebben van God altijd een god gemaakt die voldoet aan hun eigen grillen en verlangens en niet God gewaardeerd hebben zoals Hij is. Om deze reden is de Koran de enige boek ter wereld waarin God Zichzelf beschrijft op de manier zoals het Hem betaamt is en niet een god aangepast aan de verlangens en geestelijke beperking van de mens. Een van de dingen waar aan je kunt herkennen dat veel religieuzen, inclusief moslims dat ze God aanpassen aan hun verlangens, is het feit dat vrijwel alle religies behalve de islam aan God menselijke eigenschappen toekennen zoals in het geval van antropomorfisme. Ik heb maanden terug hier ook het een en andere over geschreven (zie mijn voorgaande teksten op de weblog). De islam is de enige godsdienst die God geheel zuivert van enige gelijkenis aan de mens. Dit is in feit de reden ook waarom de islam die in feite de meerderheid moslims (ahl assoena wal djamaa`ah) ideeën van Ibn Taymiyyah die erg antropomorfisch was sterk afwijzen.

Helaas kwam het wahhabisme ongeveer 150 jaar geleden en heeft leven ingeblazen in die afwijkende en afgewezen ideologie van Ibn Taymiyyah en probeert die vandaag de dag te verkopen onder de moslims. Binnen het wahhabisme heeft men beeldspraak verandert tot een letterlijke betekenissen. Daarom heeft God volgens die sekte een gezicht, een hand, een been, twee (rechter) armen, Hij zit en verplaatst zich, hij daalt neer en stijgt, Hij wordt emotioneel (boosheid, vergeetachtig, verwaarloost et cetera…)

Intelligente mensen distantiëren zich van zo’n god. Die denken dat God nooit zo kan zijn en onder deze intelligente mensen zijn er veel die helaas tot de conclusie komen dat God gewoon niet bestaat. Ik weet niet of veel mensen dit weten, maar in de Arabische wereld is het verschijnsel atheïsme geen nieuw fenomeen. Alhoewel de verhoudingen met het Westen erg klein zijn, toch zijn er veel moslims die de rug hebben gekeerd aan de islam, enkel omdat ze net als Darwin tot de (verkeerde) conclusie zijn gekomen dat er geen god kan bestaan die Zichzelf zulke menselijke eigenschappen toeschrijft. Gek genoeg is het atheïsme in moslimlanden toegenomen sinds ook het salafisme meer populariteit heeft gekregen. Dat is de reden waarom ik eerder regelmatig heb gezegd dat salafisme leidt bij veel intelligente mensen die het geloof niet geheel hebben begrepen tot atheïsme. Dit is namelijk de wortel van atheïsme hier ook in het Westen. Binnen het christelijk geloof, voornamelijk bij katholieken wordt ook God erg ‘menselijk’ gemaakt tot aan blonde haren en blauwe ogen toe. Daarom neem ik het ook veel atheïsten in het Westen niet kwalijk dat ze niet in zo’n god willen geloven.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken dat God alleen oplet of iemand moslim is of niet, geloof ik dat God op de eerste plaatst naar iemand’s ijverigheid en zoektocht naar de waarheid kijkt. Welke religie of ideologie hij aanhangt is niet God’s zorg. Zolang hij zoekend naar de waarheid en eerlijk is naar zichzelf, staat hij in de ogen van God dichter bij de waarheid dan zelfs een moslim die slechts in God gelooft omdat hij het van zijn ouders mee heeft gekregen zonder te snappen waarom hij überhaupt een moslim is.

Bekijk de video’s van Adnan Ibrahim (Engels ondertiteld):

Deel 1:

Deel 2:

Badr Youyou

Advertenties