Ophef Turkije over een lesbische kus tijdens de songfestival

Lesbische kusOm mijn onderstaande tekst te begrijpen, lees eerst het het volgende bericht:

Turkey cancels Eurovision Song Contest over lesbian kiss

Er is een verschil tussen wat ‘haram’ is en wat wettelijk ‘verboden’ wordt verklaart. Iets verbieden is voor angstige mensen. Ik heb vaak geschreven dat angst onze primitieve en instinctieve emotie is die we als eerste gebruiken om op iets te reageren. Bij angst denken we niet na. Het is impulsieve handeling en gebeurt ook vaak als een reflex. Wanneer we een oordeel op angst baseren, dan denken we vaak dat we goed handelen. Een voorbeeld daarvan is dit bericht. Sommige religieuze mensen denken dat ze door verbod daarmee hun beoogde doelen kunnen bereiken. Het tegendeel is waar. Hoe meer je iets verbiedt hoe nieuwsgieriger mensen er naar worden. Zelfs binnen een gezin wanneer ouders hun kinderen zo ideaal mogelijk willen opvoeden dienen ze dat zeker niet te doen door middel van verboden op te leggen, maar eerder door middel van betrokkenheid en je kinderen bewust informeren over een onderwerp. Dit komt erop neer dat je iemand beter leert om met iets om te gaan dan hem verbieden er naar te kijken of erin de buurt te mogen komen. Dit is overigens in de praktijk bewezen. Helaas geven mensen eerder toe aan hun angsten en denken ze dat ze goed hebben gehandeld. Vaak ga je ze ook gelijk geven, want jij hebt die angsten ook. Als je iets niet mag, dan neig je met je angst datgene te willen verbieden. Dit is echt een handeling voor mensen die niet genoeg nadenken en dat is meer dan logisch want het vereist geen denkwerk. Als iemand jou beledigd en je denkt niet na waardoor je dus met geschreeuw of beledigen terug reageert, dan heb je hier gehoor gegeven aan je emoties en en niet aan je verstand. Dit is precies hetzelfde dus met het reageren op iets dat gebaseerd is op angst.

Als dit waar is dat Turkije de Eurovisie geannuleerd heeft vanwege deze lesbische kus, dan hebben ze dat gedaan onder het mom van ‘religie’ of gebaseerd op ‘culturele aspecten’. Maar laten we eerlijk zijn. Op sommige Turkse zenders zie je daar zoveel dingen op wat God verboden heeft dat je zelfs gewoon porno tegenkomt. Deze ophef over een lesbienne kus is in feite schadelijk voor de islam. Dit suggereert dat de islam dit vraagt, namelijk dat mensen moeten wettelijk dingen verbieden, maar wat velen niet beseffen is dat er een zee van verschil is tussen een wettelijk verbod uit een wetboek en wat ‘haram’ is. Niet alles wat ‘haram’ is, wil zeggen dat je het in een wetboek ook moet vaststellen als verbod. De meeste verbodene zaken zijn haram voor een individu. Je legt het verbod op jezelf vanuit een rechtstreekse gehoorzaamheid aan God. Dat staat mijlen ver van een wettelijk verbod door een overheid. De overheid, mag enkel zaken verbieden waar een zogeheten ‘hodoud’ op gebaseerd is of zaken die een indirecte bedreiging of gevaar kunnen zijn voor de samenleving.

Een paar voorbeelden:

Seks voor het huwelijk is in de islam haram. Dit wil niet zeggen dat je een wet moet maken die mensen verbiedt om seks te hebben voor het huwelijk. De straf dat daarop is gebaseerd, wordt niet uitgevoerd vanwege de seksuele gemeenschap zelf, maar vanwege het feit dat de twee seksuele gemeenschap hebben gedaan in het ‘openbaar’ of in aanwezigheid van meerdere mensen (minstens 4 mensen). De islam is huiverig voor de zogeheten ‘verderf’ en ‘fitna’. Namelijk dat je onrust zaait in het openbaar en dingen doet waar de gemeenschap tegen is. Stel dat een jongen en een meisje in een privésfeer seks vóór het huwelijk hebben gepleegd, dan heeft de staat daar niets over te zeggen en is er ook geen wet die hen dat kan verbieden. Ze hebben weliswaar iets gedaan wat haram is, maar dat is tussen hen en hun Heer. Dit is de reden waarom in de islam mogen moslims elkaar niet in het negatieve daglicht stellen en vooral niet elkaar’s zonden onthullen aan derden. In tegendeel: je moet als moslim juist je broer/zus beschermen en zwijgen over zijn/haar zondes. Let wel: ik heb het hier over zondes die niet strafbaar zijn. Dus stel dat je iemand ziet die steelt, dan is er sprake van een ander verhaal. Stelen veroorzaakt direct schade bij het slachtoffer en is ook economisch schadelijk voor de samenleving. Het is iets anders dan het plegen van seks voor het huwelijk waarbij wederzijdse acceptatie is.

Neem ook het voorbeeld van alcohol. Het consumeren van alcohol is voor een moslim haram (niet toegestaan). Ook dit is een rechtstreeks bevel van God. Maar het wil niet zeggen dat de overheid een wet moet maken die mensen verbiedt om alcohol te benuttigen. Dat zijn twee verschillende dingen. Welke wet je wel mag opleggen is dronkenschap in het openbaar of dat er een minimumleeftijd ingevoerd wordt voor het consumeren daarvan en dat is iets heel anders dan mensen wettelijk verbieden om alcohol te drinken.

Terug bij het begin: het verbieden van iets creëert een beeld dat de islam een vernauwende religie is, terwijl dat niet het geval is. God wil geen mensen die Hem gehoorzamen omdat er een wet is gemaakt door een overheid die de dingen strafbaar stelt. Islam betekent o.a. overgave. Die overgave is een diepe overtuiging dat uit iemand’s hart in combinatie met zijn verstand komt. Iemand drinkt geen alcohol uit liefde voor God. Een vrome moslim vermijd het gene wat haram is vanuit een eigen diepe overtuiging en dit is de basis van alles. Het zijn niet de wetten of regels die mensen vroom maken, maar de liefde voor de Schepper. In dat geval is er dus sprake van een bewuste opvoeding van je kinderen en een goede onderwijs. Dat leidt tot een bewuste leven. Uiteindelijk kiezen mensen vrijwillig voor alles wat ze doen. Een regering die denkt mensen onder controle te willen houden door het opleggen van een verbod, is een regering die uit angst oordeelt en daarmee wordt alleen maar het geloof benadeeld.

Badr Youyou

Advertenties