Egypte spreekt en de angst regeert

EgypteIn de jaren negentig was ik lid van de Moslim Broederschap (MB). Nog steeds sympathiseer ik met de beweging. Wie de activiteiten van de organisatie van de afgelopen 30 jaar gevolgd of bestudeerd heeft zal weten dat we te maken hebben met een organisatie die heel integer en zeer goed georganiseerd is. Het is ze daarom niet zo maar gelukt om de verkiezingen te winnen ondanks de grote verdeeldheid binnen het land. De MB is de enige organisatie die wist zichzelf rechtop te houden om dan het zover te kunnen schoppen. Helaas heeft de MB ondanks haar goede bedoelingen één nadeel: De leden van de organisatie hebben zichzelf overschat en waren islamistisch bezig. Ik gebruik de term ‘islamistisch’ en niet ‘islamitisch’. Met ‘islamiStisch’ bedoel ik dus dat ze iets te veel de islam naar voren proberen te schuiven dan wat het Egyptische volk wil. Behalve het feit dat Morsi te snel radicale veranderingen in het land wilde brengen, heeft dus zijn gretige honger om de islam naar voren te verschuiven hem genekt.

Wat Morsi en de MB niet beseffen is dat het Egyptische volk in al die dertig jaar onderdrukking van Mubarak zich nu bevrijdt voelen en de muur van angst doorbroken hebben. De honger naar vrijheid is voor hen veel belangrijker dan het schrijven van islamitische regels. Wat Morsi moet weten is dat het Egyptische volk wil maar 2 dingen: Ze willen brood en vrijheid. Geen islam, geen regels of nieuwe wetten of maatregelen. Deze dingen maken je niet beter en zeker niet populair.

Het nadeel van veel islamisten is dat ze obsessief gedrag vertonen wanneer het gaat om religie. Ik heb het vaak gezegd: diegenen die je het minst moet vertrouwen zijn de sharia-roeptoeters. Iedereen die denkt ‘de’ islam te bezitten of de waarheid in pacht te hebben en van daaruit denkt mensen de les te lezen, regels op te stellen of op hen te willen regeren…, is feitelijk fout bezig. Moslims die tientallen jaren onderdrukt werden en eindelijk de vrijheid hebben geproefd, willen geen wetten, welke die ook mogen zijn. Wat zij willen is vrijheid en een betere economische omstandigheden. That’s it.

Het wil bij veel islamisten niet doordringen dat de islam niet is geslaagd door regels en wetten, maar door mensen juist te bevrijden van tirannie en onderdrukking. De islam benadrukt vrijheid van geloof en vrijheid om te bewegen veel meer dan de zogenaamde ‘sharia’ die mensen abstract hebben gemaakt tot een ‘wetboek’ die niet eens bestaat.

Als ik Morsi was zou ik me dan minder islamitisch optreden. Religieuze bewegingen hebben tot op heden in geen enkel land vooruitgang gebracht en dat ligt niet aan de islam, maar voornamelijk aan het gebrek van het begrijpen van de islam. Morsi moet neutraal blijven als president als het om religieuze zaken gaat en daarna dient hij zich te concentreren op wat het volk verenigt, een betere economie, onderwijs, veiligheid en dergelijk.

Behalve de bovengenoemde reden die ik zie als een van de oorzaken waarom er massaal wordt opgetreden tegen Morsi, zijn er uiteraard andere fouten die de MB heeft gedaan in de afgelopen jaar. Een paar van die redenen zijn:

– De obsessie om controle uit te oefenen en macht uit te breiden. Men noemt dat in Egypte: De verbroedisering (akhwanat) van de samenleving. Hierdoor kreeg het volk het gevoel dat Morsi meer bezig was met het verstrengelen van de belangen van de MB, dan die van het volk.

– Morsi heeft niet genoeg gedaan om de werkloosheid aan te pakken. In tegendeel: sinds hij aan de macht is, is die alleen maar toegenomen. Als je het aan mij vraagt: niet zo zeer omdat het zijn schuld is, maar het volk heeft niet het gevoel gehad dat hij alles uit de kast heeft gehaald om daar wat aan te doen.

– De internationale rol van Egypte is zeer achteruit gegaan vergeleken met de tijd van Mubarak. Het lijkt of Egypte er niet meer toedoet. Andere Arabische landen van de Golf hebben haar rol min of meer overgenomen.

– Egypte kreeg een paar miljarden euro’s hulp van Europa en dat is zo goed als in de rook gegaan. Het Egyptische volk heeft daar niks van gezien.

– Spanning tussen sektarische groeperingen is ook toegenomen. Kopten vs moslims. Morsi heeft in het begin gezegd dat hij het land wil verenigen, maar daar is er niets van uitgekomen in de praktijk.

– Morsi ontsloeg officieren en generaals en hij benoemde omstreden mensen tot ministers.

Er zijn nog meer fouten, maar hier laat ik het bij. Wat Morsi dus genekt heeft is dat hij geen prioriteit heeft gegeven aan zaken die dat nodig hebben. Hij was te veel bezig zichzelf als baas op te zetten. Hem kennende, niet zo zeer omdat hij als tiran het land wil heersen, maar meer uit angst dat leden van het oude regime dat wel zouden doen. De les die Morsi moet leren is dat hij dient te accepteren dat het Egyptische volk nooit meer hetzelfde is. Egyptenaren zullen het niet meer toelaten dat ze door iemand geregeerd zullen worden die over het land de baas zal blijven. Dictatuur is voor Egyptische begrippen verleden tijd. Daarom had Morsi zich moeten concentreren op de economie en stabiliteit en zich vooral bezig moeten houden met het verenigen van het hele land in plaats van steeds de MB naar voren te schuiven.

Mensen handelen vaak uit angst en dit is altijd wat hen nekt. Morsi nam beslissingen gebaseerd op angst en nu reageert het volk op hem vanuit angst.

Badr Youyou

Advertenties